Bedrijven gezocht voor testcase CO2-beprijzing

Klimaatbeleid

Het Klimaatplein gaat ook in 2017 Nederlandse bedrijven voorbereiden op toekomstige CO2-beprijzing. Tijdens de klimaattop in Parijs zijn landen overeengekomen dat er een prijs betaald moet gaan worden voor het veroorzaken van CO2-uitstoot. Die maatregel maakt energiebesparing en duurzame opwekking aantrekkelijker omdat het verbruik van fossiele brandstoffen zo duurder wordt. Klimaatplein start een testcase om het bedrijfsleven voor te bereiden op die CO2-beprijzing.

Wat ontvangen deelnemers aan de testcase?

Door deel te nemen aan de testcase verkrijgen bedrijven inzicht in hoe zij hun CO2-impact kunnen verkleinen en bouwen zo een duurzaam concurrentievoordeel op. Deelnemers ontvangen een CO2-voetafdruk van het bedrijf en een lijst met mogelijke maatregelen om energie te besparen. Ook bespreekt het Klimaatplein met hen welke keuzes ze zouden maken wanneer de invoering van een CO2-prijs morgen al realiteit zou zijn.

Waarom deze testcase?

De testcase heeft een drietal doelen. Ten eerste het creëren van bewustzijn voor wat CO2-beprijzing gaat betekenen. Ten tweede het opbouwen van kennis met betrekking tot de bespaarmaatregelen die bedrijven bereid zijn te nemen om CO2-uitstoot te verlagen. En tot slot het stimuleren van andere bedrijven om kennis te delen over het besparen van energie en hun zoektocht naar een duurzame energievoorziening.

Wie kunnen deelnemen?

Klimaatplein is op zoek naar drie bedrijven uit drie verschillende sectoren: de agrarische sector, de industriële sector en een dienstverlenend MKB-bedrijf. Deelnemers moeten tussen de 5 en 250 werknemers hebben en gevestigd zijn in Noord-Brabant. Deze bedrijven hebben 1 bedrijfslocatie die nog niet modern verlicht en geïsoleerd is, geen zonnepanelen heeft (maar die wel zouden kunnen plaatsen) en minimaal 3 eigen dienstwagens heeft rijden (die nog niet elektrisch rijden).

Dit onderzoek heeft inmiddels al plaatsgevonden. Bekijk hier de resultaten >

Gerelateerde artikelen

Topdrukte op stroomnet vraagt om warmtenetten

Klimaatbeleid

Duizenden bedrijven, scholen en sportclubs moeten soms jaren wachten op een grootverbruikaansluiting vanwege het overvolle...

Lees verder

Verduurzaming bedrijventerreinen vertraagt, meer hulp overheid nodig

Klimaatbeleid

De verduurzaming van bedrijventerreinen loopt flinke vertraging op, waarschuwt een coalitie van maatschappelijke organisaties en...

Lees verder

Wat maakt een bedrijventerrein toekomstbestendig?

Klimaatbeleid

Toekomstbestendige bedrijventerreinen herken je aan verschillende elementen. Allereerst speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Dit betekent...

Lees verder