Bedrijventerrein Schiebroek wil eigen energiebedrijf starten

Duurzame energie

Ondernemers op bedrijventerrein Schiebroek in Rotterdam zetten ambitieuze stappen richting een energiepositief bedrijventerrein, dat meer energie opwekt dan verbruikt. De oprichting van de Energie Coöperatie Schiebroek bleek hiervoor een mooie eerste stap, maar liever zouden ze een echt Energiebedrijf worden. “Dan kunnen we onze eigen energie op de beste wijze verdelen en verhandelen” vertelt Parkmanager Edwin Markus.

Ontzorgen verduurzaming is key

Edwin Markus is sinds 2011 Parkmanager van bedrijventerrein Schiebroek: “Het is belangrijk om bedrijven werk uit handen te nemen bij verduurzaming. Dat is écht key: maak het de ondernemers makkelijk. Wij maken, onder andere met stichting Stimular, een energiescan van een bedrijfsgebouw en laten de ondernemer op eenvoudige wijze zien welke maatregelen hij kan nemen om energie te besparen of op te wekken, wat die kosten en wat de terugverdientijd is. En we helpen ook bij het aanvragen van subsidies om energiebesparende maatregelen uit te voeren.”

Een aantal bedrijven op Schiebroek zijn al volledig energiepositief, anderen willen hun dak verhuren voor zonnepanelen of leggen zonnepanelen voor hun eigen verbruik. “Die succesverhalen delen we met andere ondernemers. Wanneer zij zien dat duurzame maatregelen iets opleveren en dat ze hulp kunnen krijgen, haken velen aan.”

Grootschalige energieprojecten

Om een bedrijventerrein energiepositief te maken, zijn ook grootschalige, collectieve projecten nodig. “We zijn samen met energiebedrijf Greenchoice eigenaar van  een zonnepark: Circa vijfduizend panelen gaan naar schatting twee miljoen kWh energie opwekken. We hadden dit het liefst zelfstandig opgepakt, maar de wet schrijft nu nog voor dat we het samen met een energiebedrijf moeten doen.

Ook hebben we onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een warmtenet met de restwarmte van een datacenter in de buurt. Helaas voor het bedrijventerrein is de meest rendabele optie om met dat warmtenet eerst de woonwijk te verwarmen, en dat gaat ook gebeuren. In de toekomst hopen we de warmte op ons eigen terrein te kunnen gebruiken. De aansluitkosten zijn dan waarschijnlijk lager.”

Eigen energiebedrijf

“In 2012 richtten we op het bedrijventerrein een Bedrijven Investeringszone (BIZ) op. Dat is een wettelijk instrument om samen te werken op bedrijventerreinen: alle ondernemers en eigenaren zijn verplicht een bijdrage te betalen. Bij ons bedraagt die 150 euro per deelnemer per jaar. Zo kunnen wij professioneel parkmanagement gezamenlijk bekostigen en kansen voor verduurzaming onderzoeken en ten gelde maken”, vertelt Edwin Markus. Elke 5 jaar moeten wij een nieuw plan maken en deze voorleggen aan de deelnemers.

“Maar liever nog zouden we een soort Vereniging van Eigenaren worden omdat we daarmee de duurzame energie die we gaan opwekken met ons zonnepark ook zelf kunnen gaan afnemen en benutten. Zo willen we ook liefst zelf eigenaar worden van de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen omdat we de stroom daarvoor zelf gaan opwekken. Het geld dat we samen investeren in duurzaamheid, blijft dan ook op het bedrijventerrein zelf en daar kunnen we dan bijvoorbeeld weer klimaatadaptieve maatregelen mee bekostigen”. Met een BIZ kunnen wij steeds maar 5 jaar vooruit plannen. Het toekomstbestendig maken van bedrijventerrein heeft echter een veel langere tijd nodig.

Buiten de lijntjes kleuren

“We zouden graag eens wat vaker, samen met bijvoorbeeld de stad, de milieudienst en een netbeheerder buiten de lijntjes gaan kleuren om zo de circulaire en koolstofarme economie vooruit te jagen. We gaan dit nu concreet oppakken door samen met de gemeente Rotterdam en netbeheerder Stedin te werken aan een Smart Energy Hub. Zo’n hub gaat eigenlijk gewoon over het slim verdelen van de energie die we zelf duurzaam gaan opwekken. Dat we beter met elkaar gaan afstemmen wie wanneer welke stroomhoeveelheid krijgt. Want met het huidige gebrek aan capaciteit midden in de elektrificatie van zo ongeveer alles moeten we het gewoon slimmer met elkaar gaan oplossen.”

Ook uw bedrijventerrein verduurzamen? Het Klimaatplein biedt hier > een praktisch stappenplan en tips over onder andere collectieve opwek, het delen van restwarmte of beschikbare subsidies.

Gerelateerde artikelen

Dankzij energiesimulatie slim besparen en duurzaam opwekken

Duurzame energie

Met een energiesimulatie kunnen bedrijven middels een digital twin de eigen energie-infrastructuur volledig nabootsen. Vervolgens kan met...

Lees verder

Netcongestie: oplossingen voor het volle elektriciteitsnet

Duurzame energie

Net zoals het wegennet kan kampen met files, kan ook het elektriciteitsnet te maken krijgen...

Lees verder

Green Energy Day: nu 68 van de 365 dagen per jaar groene energie

Duurzame energie

Wanneer we alle duurzame energie die we dit jaar produceren achter elkaar zouden gebruiken, is...

Lees verder