Behalen klimaatdoelen tegen veel lagere kosten dankzij wereldwijde prijs op CO2

Klimaatbeleid

Op de klimaattop in Parijs van eind 2015, werd een kader geschapen voor een wereldwijde samenwerking in het beprijzen van CO2. Meer dan 100 landen gaven aan CO2-beprijzing als belangrijk onderdeel te zien voor het tegengaan van klimaatverandering. Nieuw onderzoek laat nu zien dat een wereldwijde prijs op CO2 leidt tot wel 50% lagere kosten in het behalen van de Parijse klimaatdoelen.

Met behulp van een internationale markt die het beprijzen van CO2-uitstoot regelt kan het ene land profiteren van de emissiereducties van een ander land. Op die manier kan het realiseren van klimaatdoelen veel kosten-effectiever. Het land dat het goedkoopst zijn klimaatdoelen behaald, kan zijn emissierechten verkopen op een internationale CO2-markt. Het onderzoeksrapport geeft aan dat dit voor ontwikkelingslanden financiële stromen van 2 tot 5 procent van het bruto binnenlands product kan opleveren. Dit omdat zij tegen lagere kosten CO2-reductie activiteiten uitvoeren. Voor het klimaatprobleem maakt het uiteraard niet uit wáár reductie van broeikasgassen plaatsvindt, áls het maar plaatsvindt. Uiteindelijk moet dan rond 2050 wereldwijd een koolstofarme economie zijn opgebouwd.

Momentum voor CO2-beprijzing

Het rapport > toont ook aan dat er steeds meer momentum komt voor een prijsstelling op CO2. In 2016 stelden 40 landen en meer dan 20 steden, staten en regio’s een CO2-prijs in, waaronder zeven van de 10 grootste economieën van de wereld. De dekking van de deelnemers aan een CO2- prijsstelling op de wereldwijde uitstoot is verdrievoudigd in de afgelopen tien jaar. Dit komt neer op het equivalent van ongeveer 7 gigaton kooldioxide (GtCO2e), of ongeveer 13 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

Klimaatplein rekende uit wat een prijs op CO2 voor een bedrijf in Nederland zou betekenen. Bekijk hier die CO2-prijs berekening >

Gerelateerde artikelen

Topdrukte op stroomnet vraagt om warmtenetten

Klimaatbeleid

Duizenden bedrijven, scholen en sportclubs moeten soms jaren wachten op een grootverbruikaansluiting vanwege het overvolle...

Lees verder

Verduurzaming bedrijventerreinen vertraagt, meer hulp overheid nodig

Klimaatbeleid

De verduurzaming van bedrijventerreinen loopt flinke vertraging op, waarschuwt een coalitie van maatschappelijke organisaties en...

Lees verder

Wat maakt een bedrijventerrein toekomstbestendig?

Klimaatbeleid

Toekomstbestendige bedrijventerreinen herken je aan verschillende elementen. Allereerst speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Dit betekent...

Lees verder