Benut maximaal lege dakoppervlakte met SDE++ subsidie

Duurzame energie

De Nederlandse regering stelt ook dit jaar weer, met het oog op het behalen van de klimaatdoelen, subsidie beschikbaar aan ondernemers die hun vastgoed willen verduurzamen. Dit duwtje in de rug, de zogeheten SDE++ subsidie, betekent een mooie kans om duurzame ambities om te zetten in concrete acties. Bijvoorbeeld met de installatie van zonnepanelen op bedrijfsdaken.

In Nederland zijn vele vierkante kilometers dak beschikbaar om in te zetten voor de opwek van duurzame zonnestroom. Bedrijven springen er vanzelfsprekend bovenuit met de vele platte daken die voor miljoenen kilowatturen aan groen opgewekte stroom kunnen zorgen. Op 28 juni, de startdatum van de subsidieronde, biedt zich dé ideale gelegenheid aan die daken met behulp van zonnepanelen driedubbel te gaan benutten:

 1. Zonnestroom opwekken voor een minder van olie en gas afhankelijke wereld

 2. Een extra inkomstenstroom aanboren

 3. Het aantrekkelijker maken van vastgoed


Hoe realiseer je succesvol een SDE ++ aanvraag?

De SDE++ is een verbreding van de voormalige Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze nieuwe regeling, die vorig jaar voor het eerst werd toegepast, stimuleert naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie. Dit jaar kan er vanaf 28 juni ingeschreven worden voor deze SDE++ ronde. Het advies is tijdig in te schrijven om de kansen op daadwerkelijke subsidietoekenning te vergroten.

Om in te schrijven zijn een aantal goed voorbereide zaken nodig, bijvoorbeeld een projectplan. Daarin moet helder uiteen worden gezet wat er met de subsidie gaat gebeuren. Oftewel, hoeveel zonnepanelen er worden geplaatst, wat die gaan opleveren, wat die kosten en meer. Het is daarom van belang tijdig te starten met de voorbereidingen en je hierin te laten adviseren door een expert.

Een succesvolle SDE++ aanvraag bestaat uit:

 • Een haalbaarheidsstudie
 • Een degelijk projectplan
 • Een overzicht van het dak met daarop zonnepanelen ingetekend

Met de haalbaarheidsstudie wordt de haalbaarheid van een project onderbouwd. Deze studie is opgebouwd uit een projectbeschrijving, een exploitatieberekening en een financieringsplan. De studie biedt inzicht in het eigen vermogen van de aanvrager en bevat diverse bijlagen.

De onderdelen voor een SDE ++ aanvraag op een rijtje:

 • Omschrijving van de productie-installatie
 • Plan voor de financiering van een project
 • Inzage in het eigen vermogen van de aanvrager
 • Onderbouwing van het eigen vermogen dat wordt ingebracht in het project
 • Verklaring van een financier, indien minder dan 20% van de investeringskosten aan eigen vermogen in het project/de projecten wordt geïnvesteerd
 • Exploitatieberekening
 • Energieopbrengstberekening

Er is in Nederland geen partij met een hoger aanvraag- en slagingspercentage op het gebied van SDE++ dan Klimaatplein partner KiesZon. Ontdek samen met hen de mogelijkheden op het gebied van het verduurzamen van een dak door hier te klikken!

 

 

Gerelateerde artikelen

Nieuwe Energy Hub in Zeeland zorgt voor meer ruimte op elektriciteitsnet

Praktijkverhalen

Op Tholen in de provincie Zeeland is onlangs de eerste energy hub (e-hub) van Nederland...

Lees verder

Dankzij energiesimulatie slim besparen en duurzaam opwekken

Duurzame energie

Met een energiesimulatie kunnen bedrijven middels een digital twin de eigen energie-infrastructuur volledig nabootsen. Vervolgens kan met...

Lees verder

Netcongestie: oplossingen voor het volle elektriciteitsnet

Duurzame energie

Net zoals het wegennet kan kampen met files, kan ook het elektriciteitsnet te maken krijgen...

Lees verder