Bosschenaren bezorgd over gemeentelijk klimaatbeleid na inzicht in CO2-data

Klimaatbeleid

Een groep van bezorgde Bosschenaren heeft het gemeentebestuur om data gevraagd die aantonen hoe ver de stad is met het halen van de klimaatdoelen. De inwoners stellen dat er inmiddels meer dan voldoende argumenten voor de gemeente zijn om een klimaatbeleid te voeren dat in lijn is met het klimaatakkoord van Parijs. De opwarming van de aarde moet daarbij onder het liefst 1,5 graad Celsius blijven om de ergste gevolgen van verdere klimaatontwrichting te voorkomen. De aangeleverde klimaatdata maakten de inwoners zeer bezorgd over de voortgang.

De Nederlandse staat moet van de rechter de uitstoot in 2020 met 25% hebben gereduceerd ten opzichte van 1990. En het Duitse Constitutionele Hof heeft de Duitse regering bevolen meer te doen tegen de uitstoot van broeikasgassen waarna Merkel het CO2-reductiedoel voor 2030 heeft verhoogd van 55% naar 65% t.o.v. 1990. En waar staat ’s-Hertogenbosch vroegen bezorgde inwoners zich af?

De inwoners geven aan het recht te hebben om te leven in een klimaatbestendige stad die voldoet aan zowel het voorkomen als voorbereiden op de klimaatcrisis. Om als inwoners echter te kunnen beoordelen of en hoe het bestuur hier invulling aan geeft, hebben ze data nodig. Concreet vroegen zij wat de uitstoot van CO2 was in 1990 en nu. Dan weten zij, maar ook de stad zelf, hoeveel reductie in de toekomst nodig is om bijvoorbeeld een CO2-reductie van 55% (het nieuwe EU doel) te halen in 2030. Maar ook of dat de stad zelf heeft voldaan aan het Urgenda Vonnis van 25% CO2-reductie in 2020.

Bezorgd over voortgang

Inzicht in deze data maakten de inwoners zeer bezorgd over de voortgang. De data tonen namelijk aan dat de stad tussen 1990 en 2019 20% uitstoot van CO2 heeft gereduceerd. Dat is een reductie van 0,67% per jaar. Met dit tempo halen we het EU doel in 2030 (een reductie van -55% t.o.v. 1990) nooit. Er moet ongeveer een vervijfvoudiging van de inzet worden getoond om in 2030 op die 55% CO2-reductie te komen.

Tienpuntenplan klimaatactie

Het vriendelijke doch dringende verzoek van de bezorgde inwoners aan het huidige en toekomstige bestuur is het daarom om veel voortvarender aan de slag te gaan met het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen in de gemeente. De bezorgde inwoners hebben het bestuur aanvullend een tienpuntenplan > aangeboden waarmee zij zelf actief meedenken en ideeën aandragen om die uitstoot naar een veilig niveau terug te brengen.

Aanvullend op het tienpuntenplan is op 5 december 2022 nog een ge-update maatregelenlijst overhandigd aan de burgemeester van ‘s-Hertogenbosch. In dat plan staan 50 concrete beleidsmaatregelen die lokaal en per direct zijn in te voeren om daarmee de klimaatdoelen van Parijs te halen.

En aanvullend daarop overhandigde de Bossche Klimaatcoalitie de provinciale staten op 10 maart 2023 dit 14-puntenplan om in Noord-Brabant de klimaatdoelen te halen.

Foto boven: wethouder Mike van der Geld ontvangt bezorgde Bosschenaren op stadhuis en ontvangt het 10 puntenplan voor rechtvaardige klimaatactie >.

Bronnen: Op weg naar een duurzame stad > en de CO2-rapportage van Arcadis >.

Gerelateerde artikelen

Topdrukte op stroomnet vraagt om warmtenetten

Klimaatbeleid

Duizenden bedrijven, scholen en sportclubs moeten soms jaren wachten op een grootverbruikaansluiting vanwege het overvolle...

Lees verder

Verduurzaming bedrijventerreinen vertraagt, meer hulp overheid nodig

Klimaatbeleid

De verduurzaming van bedrijventerreinen loopt flinke vertraging op, waarschuwt een coalitie van maatschappelijke organisaties en...

Lees verder

Wat maakt een bedrijventerrein toekomstbestendig?

Klimaatbeleid

Toekomstbestendige bedrijventerreinen herken je aan verschillende elementen. Allereerst speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Dit betekent...

Lees verder