CO2-importprijs voor landen die zich niet committeren aan Parijse Klimaatakkoord

Klimaatbeleid

“Waarom zouden wij commerciële overeenkomsten hebben met landen die zich niet committeren aan het Parijse Klimaatakkoord? De EU moet klimaatleiderschap tonen,” aldus de Franse president Emmanuel Macron. Hij is van mening dat een CO2-importprijs aan de Europese grenzen nieuw leven in de economie brengt en Europese bedrijven helpt om concurrerend te blijven.

CO2 minimumprijs

Parijs pleit daarnaast voor een CO2-minimumprijs in Europa. De transitie naar een CO2-arme economie moet onderbouwd worden door hervormingen in financiële markten om investeringen in groene technologieën mogelijk te maken. Dit zei Macron tijdens een bijeenkomst in Brussel over duurzame investeringen.

Volgens Macron heeft Europa de grootste CO2-markt ter wereld, maar is de huidige CO2-prijs te laag om investeringen in groene technologieën te stimuleren. Frankrijk heeft daartoe al actie ondernomen door een prijs van 44 euro per ton CO2 te heffen bij Franse consumenten op fossiele brandstoffen voor transport en warmte. Deze prijs wordt zelfs verhoogd tot 84 euro in 2022. “Maar dat is niet genoeg,” volgens Macron. “We hebben op Europees niveau een CO2-minimumprijs nodig. Dit is de enige manier voor Europa om CO2-neutraal te worden.” Macron erkent dat er binnen de EU veel weerstand zal zijn, maar stelt dat hij het idee zal blijven verdedigen.

Door een CO2-importprijs te heffen aan de Europese grenzen zullen bedrijven in Europa geen hinder ondervinden van valse concurrentie van ‘vuile’ landen buiten Europa.

Wat betekent dit concreet voor bedrijfsleven?

Het ontmoedigen van het verbruik van fossiele brandstoffen is nodig om zo de uitstoot van broeikasgassen te beperken. De aarde mag maximaal opwarmen met 2 graden Celsius (liefst 1,5 graad) om zo de ernstige economische, sociale en ecologische gevolgen van klimaatverandering binnen de perken te houden. Het beprijzen van CO2-uitstoot is dan een goede maatregel omdat het fossiele brandstoffen duurder maakt en de schone duurzame alternatieven relatief goedkoper.

Via de CO2-calculator van het Klimaatplein kan iedere organisatie in Nederland zelf berekenen wat zijn CO2-kosten zouden zijn bij een prijs van €60,- per ton. Die prijs is nodig in het jaar 2020 om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen.

Het Klimaatplein voerde daarnaast een testcase uit met CO2-beprijzing bij een drietal MKB-bedrijven. Deze bedrijven voerden een interne rekenprijs op CO2 en kregen inzicht in kosten én bespaarmogelijkheden.

Foto: Shutterstock

Gerelateerde artikelen

Impact maken? Start met duurzaam inkopen!

Klimaatbeleid

Nederlandse bedrijven geven jaarlijks ruim 400 miljard euro uit aan producten en diensten. Door deze...

Lees verder

Een Klimaatakkoord voor maximaal anderhalve graad opwarming van de aarde

Klimaatbeleid

Een klimaatdoel van maximaal anderhalve graad Celsius mondiale temperatuurstijging is tijdens de klimaattop van Parijs...

Lees verder

Hoe gaan we ontgroeien om daarmee binnen sociale en ecologische grenzen te blijven?

Klimaatbeleid

Hoe ziet ontgroeien er uit in de ‘echte wereld’? Een kritiekpunt op de ontgroei-beweging is...

Lees verder