Een strategie voor CO2-neutraal ondernemen

Klimaatbeleid

Organisaties zullen hun energieverbruik moeten verduurzamen om de eigen continuïteit in de toekomst te waarborgen. Belangrijkste redenen hiervoor zijn kostenoverwegingen en maatschappelijke verwachtingen van stakeholders. CO2-neutraal ondernemen als missie is duidelijk: op termijn onafhankelijk van fossiele brandstoffen kunnen ondernemen. Maar hoe is die missie effectief te volbrengen? Welke strategie is dan het beste te volgen?

Belang van strategie

Het formuleren van een strategie met betrekking tot CO2-neutraal ondernemen is van belang omdat daarmee in kaart wordt gebracht hoe een organisatie deze doelstelling wil bereiken. Daarmee worden dan ook de eigen sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen duidelijk. Bovendien geeft het formuleren van een strategie doeleinden om naar te streven en dat biedt commitment en motivatie om die doeleinden ook daadwerkelijk te behalen.

Stakeholders betrekken

Een organisatie is bij het maken van strategische keuzes en voor de uitvoering daarvan afhankelijk van haar stakeholders. Werknemers moeten mee willen gaan in een nieuwe manier van werken, en klanten moeten begrijpen waarom hun geleverd product of dienst wordt aangepast ten behoeve van CO2-neutraal ondernemen. Vaak zijn de wensen en verwachtingen van de klanten en werknemers ook juist de aanleiding om een productie- of dienstverlenend proces aan te passen.

Technologische ontwikkeling

Technologische ontwikkelingen zorgen er voor dat doeleinden worden aangescherpt in de loop der jaren. Wanneer zonnepanelen bijvoorbeeld tweemaal zo effectief worden dan dat ze nu zijn, dan kan CO2-neutraliteit sneller worden behaald. De strategie voor het bereiken van CO2-neutraal ondernemen behelst dan ook een bepaalde mate van flexibiliteit. Gestelde doelen kunnen worden aangepast zodat het streven naar CO2-neutraal ondernemen een dynamisch en voortdurend proces van innovatie wordt.

Voorbeelddoelen CO2-neutraal ondernemen

Het vijfstappenplan naar CO2-neutraal ondernemen, zoals op deze website beschreven, is een strategie die leidt tot CO2-neutraal ondernemen. Het werkt voor een (verantwoordelijke binnen een) organisatie stimulerend en trefzeker om hierbij concrete doelen te stellen. De volgende voorbeelddoelen zijn te gebruiken als houvast om van start te gaan met CO2-neutraal ondernemen. Per doelstelling worden een aantal voorbeelden genoemd van hoe deze praktisch is te volbrengen.

1. Wij gaan de dialoog aan met onze stakeholders en betrekken ze bij de ontwikkeling van een beleid voor CO2-neutraal ondernemen.
Hoe? We organiseren daarvoor een bijeenkomst of houden telefonische interviews om zo te peilen waar onze stakeholders hun prioriteiten stellen.

2. Wij creëren interne commitment en betrokkenheid bij directie en collega’s om als organisatie CO2-neutraal te gaan ondernemen.
Hoe? Die betrokkenheid creëren we door middel van berichtgeving in een interne nieuwsbrief en door middel van het uitnodigen van een expert voor een lezing of het bezoeken van een voorbeeldbedrijf. Ook vragen we medewerkers zelf met ideeën en voorstellen te komen die bijdragen aan onze missie.

3. Wij gaan de komende 10 jaar, per jaar 10% (voorbeeldpercentage) uitstoot van CO2 reduceren ten opzichte van het jaar daarvoor.
Hoe? Dit doen wij door te besparen op energie binnen onze gebouwen, vervoer, het productieproces en de bedrijfsvoering.

4. Wij gaan zelf, of in samenwerking met ondernemers op het bedrijventerrein, duurzame energie opwekken. In 2020 (voorbeeldjaar) is alle energie voor onze gebouwen zelf duurzaam opgewekt. Tot die tijd kopen wij met ingang van dit jaar duurzaam opgewekte groene energie in bij onze energieleverancier.
Hoe? Eigen inventarisatie van de mogelijkheden voor het zelf opwekken van duurzame energie of een gesprek met een duurzame energie-expert. Een gesprek met de accountant voor de financiële en subsidie mogelijkheden.
Voor het afnemen van groene energie vragen we bij een energieleverancier offertes op.

5. Wij gaan met ingang van dit jaar onze nog niet te reduceren uitstoot van CO2, bijvoorbeeld veroorzaakt door ons wagenpark en vliegreizen, compenseren. Compensatie zal een steeds kleiner deel gaan uitmaken van ons CO2-neutraal ondernemen en in 2025 (voorbeeldjaar) niet meer worden toegepast omdat wij dan 0% uitstoot aan CO2 veroorzaken.
Hoe? Na berekening van onze CO2-voetafdruk weten wij wat we aan CO2 veroorzaken. Na besparingsmaatregelen en het inkopen van groene energie compenseren wij het restant. Daarvoor vragen we offertes op bij enkele leveranciers.

Meer voorbeelddoelen en informatie over CO2-neutraal ondernemen zijn ook te lezen in het boekje > “In vijf stappen CO2-neutraal ondernemen, energie besparen en duurzame energie opwekken voor bedrijven”.

Beeld: Billion photos/Shutterstock.com

Gerelateerde artikelen

Topdrukte op stroomnet vraagt om warmtenetten

Klimaatbeleid

Duizenden bedrijven, scholen en sportclubs moeten soms jaren wachten op een grootverbruikaansluiting vanwege het overvolle...

Lees verder

Verduurzaming bedrijventerreinen vertraagt, meer hulp overheid nodig

Klimaatbeleid

De verduurzaming van bedrijventerreinen loopt flinke vertraging op, waarschuwt een coalitie van maatschappelijke organisaties en...

Lees verder

Wat maakt een bedrijventerrein toekomstbestendig?

Klimaatbeleid

Toekomstbestendige bedrijventerreinen herken je aan verschillende elementen. Allereerst speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Dit betekent...

Lees verder