Communicatie over genomen klimaatmaatregelen

Klimaatbeleid

Energie besparen, duurzaam opwekken, meer plantaardig eten op de menukaart en video-conferencen in plaats van vliegen. Allemaal maatregelen die organisaties nemen om hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Daarmee leveren ze een noodzakelijke bijdrage aan minder opwarming van de aarde. Communicatie wordt nog niet altijd ingezet als middel voor versnelling van de transitie naar een duurzamer wereld. Terwijl een juiste communicatie-inzet bij genomen klimaatmaatregelen die werking wel kan hebben. 

Op organisatieniveau geeft effectieve communicatie de stakeholders, zoals medewerkers, leveranciers en klanten, inzicht in wat gedaan is en wat nog op het verlanglijstje staat.

Bijvoorbeeld: een dienstverlener geeft op haar website aan dat er 100% groene stroom uit Nederlandse windmolens wordt gekocht voor het elektriciteitsverbruik. En dat er daarnaast ook een offertetraject loopt om het bedrijfsdak vol te leggen met zonnepanelen.

Of: een productiebedrijf beschrijft in haar jaarverslag dat er ieder jaar 10% bespaard moet worden op energiekosten voor de productielijn. En dat er ook een onderzoek loopt om zonder aardgas een bepaald droogproces te realiseren.

Best feitelijke boodschappen allemaal, maar het laat zien dat een organisatie het klimaatprobleem serieus neemt. En door specifieke maatregelen te noemen die bijdragen aan minder uitstoot van broeikasgassen geeft dat extra geloofwaardigheid. Daarmee inspireert het anderen ook om het goede voorbeeld te volgen. Communicatie kan door die inspiratie binnen een bedrijfstak leiden tot een veelvoud van initiatieven.

Positie in de markt

Communicatie over genomen klimaatmaatregelen is ook belangrijk voor het creëren van een eigen positie in de markt. Pas wanneer stakeholders weten wat een organisatie gedaan heeft, gaat het een rol spelen in de perceptie en waardering. De bedoeling van de communicatie is dan om het beeld dat stakeholders van de organisatie hebben positief te beïnvloeden. De genomen ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’ kan zo de positionering en het imago van de organisatie verbeteren. En dat leidt dan ook weer tot betere commerciële resultaten.

Voordelen klimaatcommunicatie

Communicatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) of het eigen klimaatbeleid en -acties kent diverse voordelen. Vanuit de wetenschap zijn deze voordelen bekend. Zo leidt het tot een hogere klantloyaliteit, een hogere koopintentie en creëert het goodwill en een goede reputatie bij stakeholders. Het vergemakkelijkt ook het aantrekken van goede collega’s en voor een verhoging van het moreel onder de huidige werknemers.

Effectieve klimaatcommunicatie

Communicatie over het eigen klimaatbeleid of genomen klimaatmaatregelen is het meest effectief wanneer de uitingen qua vorm, stijl en boodschap overeenkomen met de overige uitingen van een organisatie. Zo wordt een overaanbod van, of tegenstrijdigheid in de communicatie voorkomen.

Het meest geloofwaardig zijn de boodschappen die een andere, externe partij de wereld in brengt. Met andere woorden: ‘Laat een ander maar vertellen hoe goed je het hebt gedaan’. En wanneer die ander dan een onafhankelijk expert is op het gebied van MVO of klimaat, verhoogt dat nogmaals de geloofwaardigheid en daarmee de waarde van de communicatie.

Richtlijnen communicatie klimaatbeleid

Er zijn internationale richtlijnen waaraan organisaties hun communicatie over het klimaatbeleid kunnen toetsen. Deze richtlijnen voor verslaglegging geven organisaties ook de mogelijkheid om gestructureerd te werken aan hun broeikasgas-rapportage en -management. Het Global Reporting Initiative (GRI) heeft bijvoorbeeld richtlijnen beschreven voor hoe organisaties rapporteren over het managen van hun CO2-voetafdruk.

De internationale ISO 26000 richtlijn voor duurzaam ondernemen vormt de basis voor een compleet duurzaamheidsbeleid. Duurzaamheidsthema’s op het gebied van people, planet en profit leiden organisaties om duurzaamheidsbeleid op een meetbare en concrete manier vorm te geven. In de communicatie richting stakeholders is deze richtlijn erg praktisch omdat het, ook op het gebied van klimaatmaatregelen, de nodige handzame tips biedt.

Wil je eens sparren over hoe je het beste kunt communiceren over de klimaatmaatregelen die je wilt nemen, of al hebt genomen? Neem dan contact > met ons op.

Gerelateerde artikelen

Topdrukte op stroomnet vraagt om warmtenetten

Klimaatbeleid

Duizenden bedrijven, scholen en sportclubs moeten soms jaren wachten op een grootverbruikaansluiting vanwege het overvolle...

Lees verder

Verduurzaming bedrijventerreinen vertraagt, meer hulp overheid nodig

Klimaatbeleid

De verduurzaming van bedrijventerreinen loopt flinke vertraging op, waarschuwt een coalitie van maatschappelijke organisaties en...

Lees verder

Wat maakt een bedrijventerrein toekomstbestendig?

Klimaatbeleid

Toekomstbestendige bedrijventerreinen herken je aan verschillende elementen. Allereerst speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Dit betekent...

Lees verder