Communiceren over CO2-neutraal ondernemen

CO2-neutraal ondernemen

Stakeholders herkennen en waarderen uw activiteiten voor CO2-neutraal ondernemen pas wanneer ze daarover geïnformeerd zijn. Communicatie is dan ook een essentieel onderdeel van het managen van de CO2-voetafdruk van uw organisatie. Communicatie geeft uw medewerkers, leveranciers en klanten inzicht in waar de organisatie staat en waar u naar toe wilt. Daarmee inspireert het anderen om het goede voorbeeld te volgen. Communicatie kan door die inspiratie binnen branches of een productketen zo leiden tot een olievlek van initiatieven op het gebied van CO2-neutraal ondernemen.

Duurzame positionering

Communicatie over CO2-neutraal ondernemen is ook belangrijk voor het creëren van een eigen boodschap of positionering in uw markt. Pas wanneer klanten, medewerkers en andere stakeholders weten wat u als organisatie gedaan heeft, gaat het een rol spelen in de perceptie en waardering. De bedoeling van de communicatie is dan om het beeld dat stakeholders van de organisatie hebben positief te beïnvloeden. De communicatie over CO2-neutraal ondernemen kan zo de positionering of het imago van de organisatie verbeteren.

Effectieve communicatie

Communicatie over CO2-neutraal ondernemen is het meest effectief wanneer de uitingen qua vorm, stijl en boodschap overeenkomen met de overige uitingen van uw organisatie. Zo wordt een overaanbod van, of tegenstrijdigheid in de communicatie voorkomen.

Het meest geloofwaardig zijn de boodschappen over CO2-neutraal ondernemen die een andere, externe partij de wereld in brengt. Met andere woorden: ‘Laat een ander maar vertellen hoe goed je het hebt gedaan’. En wanneer die ander dan een onafhankelijk expert is op het gebied van MVO of CO2-neutraal ondernemen, verhoogt dat nogmaals de geloofwaardigheid en daarmee de waarde van de communicatie.

Er zijn inmiddels internationale richtlijnen waaraan organisaties hun communicatie over MVO kunnen toetsen. Deze richtlijnen voor verslaglegging geven organisaties ook de mogelijkheid om gestructureerd te werken aan hun CO2-rapportage en -management. Het Global Reporting Initiative (GRI) heeft bijvoorbeeld richtlijnen beschreven voor hoe organisaties rapporteren over het managen van hun CO2-voetafdruk.

MVO-Communicatieplan

Wanneer u van plan bent CO2-neutraal te gaan ondernemen of al zover bent, is het goed van te voren stil te staan bij hetgeen u wilt communiceren naar bijvoorbeeld klanten, werknemers, leveranciers of investeerders. Het onderstaande communicatieplan geeft u een structuur en aanwijzingen om die communicatie optimaal te laten verlopen.

1. Wat zijn uw doelstellingen?
Wat wilt u veranderen ten opzichte van de huidige situatie? Wilt u bijvoorbeeld de interne betrokkenheid verhogen, uw organisatie of een product een CO2-neutrale herpositionering geven of free publicity zien te genereren bij (lokale) media?

2. Met welke doelgroep wilt u in contact komen?
Zijn het al uw medewerkers die u wilt informeren over bijvoorbeeld een nieuw energiezuinig productieproces, of alleen een specifieke afdeling? Wilt u al uw bestaande klanten ervan overtuigen dat zij moeten overstappen op een nieuw CO2-neutraal product of wilt u de communicatie ook inzetten om nieuwe prospects binnen te halen? Iedere doelgroep heeft andere communicatiewensen en een andere achtergrond en kennis van uw organisatie. Stem de communicatie daarop af.

3. Welke randvoorwaarden zijn er?
Hoeveel tijd is er om een bepaalde boodschap te maken en zenden? Wilt u daar fotomateriaal of een filmpje bij? Welk budget is beschikbaar om de communicatiedoelstelling te halen en welke afdeling binnen uw organisatie gaat dit plan uitvoeren en betalen?

4. Welke media gaat u inzetten?
Beperkt u zich tot een mailtje naar collega’s of organiseert u een bijeenkomst? Gebruikt u tijdschriften, een krant of andere ‘papieren’ media om extern te communiceren, of zet u een digitale nieuwsbrief in, uw website of social media als Facebook en Twitter?

5. Eindevaluatie
Zijn de gewenste doelstellingen gehaald? Hebben de ingezette middelen gewerkt of is bijstelling nodig? Was de keuze voor de gebruikte media optimaal, of is er een volgende keer een betere keuze te maken?

Lees ook onze blogbijdrage ‘MVO en Communicatie: Practise what you preach’. Of vraag het Klimaatplein om hulp voor uw eigen MVO en communicatieplan >

Foto: Citymarketing Tilburg

Gerelateerde artikelen

Hoe bereken je scope 3 ketenemissies?

CO2-neutraal ondernemen

Veel organisaties kennen inmiddels de eigen CO2-voetafdruk wel. Die bereken je eenvoudig door het jaarlijkse...

Lees verder

Vijf dingen die ondernemers kunnen leren van lokale duurzame initiatieven

CO2-neutraal ondernemen

Kent u de leus ‘climate change is system change’? Een analyse in een notendop die...

Lees verder

Ondernemen in een postgroei samenleving, hoe doe je dat?

CO2-neutraal ondernemen

Het Klimaatplein organiseerde een online ochtendsessie over ondernemen in een postgroei samenleving. Hoe ziet zo’n...

Lees verder