MVO & Communicatie: practise what you preach

CO2-neutraal ondernemen

Practise what you preach wanneer het gaat om communicatie rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) naar stakeholders. Wanneer je het goed doet, levert die communicatie naast informatie en inspiratie ook bedrijfseconomische meerwaarde.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent de zoektocht van een organisatie naar een balans in de bedrijfsvoering tussen het scheppen van economische winst en het verantwoording nemen op sociaal-ethische en ecologische terreinen. Het doel is om zo als organisatie toekomstige generaties dezelfde ontwikkelingsmogelijkheden te bieden als deze huidige generatie. Het reduceren van broeikasgassen om daarmee een bijdrage te leveren aan het oplossen van het klimaatprobleem is een goed en actueel voorbeeld van MVO.

Voordelen

De lijst met voordelen van maatschappelijk verantwoord ondernemen is haast oneindig. Uit diverse onderzoeken blijkt dat MVO, naast de voordelen voor people en planet leidt tot:

-hogere klantloyaliteit,
-hogere koopintentie,
-makkelijker aantrekken van goede werknemers,
-verhoging van het moreel onder de werknemers,
-goodwill en een goede reputatie bij stakeholders,
-merkdifferentiatie in een (relatief) homogene markt,
-grotere acceptatie van klanten bij prijsverhogingen,
-schild tegen kritiek in tijden van crisis

Communiceer over MVO!

MVO loont dus. Het is dan wel noodzakelijk dat stakeholders als medewerkers, leveranciers en klanten weten wat je doet. Met andere woorden: communiceer erover! Meest belangrijkste aspect bij MVO en communicatie is volgens mij de term practise what you preach: communiceer datgene wat je daadwerkelijk hebt ondernomen en onderneem datgene waarover je communiceert.

Imago

Wanneer namelijk eigen gedrag en communicatie niet met elkaar overeen komen, dan creëer je een ongewenste situatie. Je imago strookt niet met je werkelijke identiteit en dat kan in een wereld waarin miljoenen mensen dagelijks actief zijn op social media snel leiden tot een PR-probleem. Niet voor niets is de term greenwashing tegenwoordig hot. Zoek op Twitter maar eens op greenwashing en laat je verrassen door de dagelijkse praktijken op dit gebied!

Lees ook de blogbijdrage over Communiceren over CO2-neutraal ondernemen. Of vraag onze partners om Communicatieadvies >

Gerelateerde artikelen

Moderne leeromgeving met dank aan circulaire nieuwbouw  

CO2-neutraal ondernemen

De nieuwbouw van het Ashram College heeft een sterke focus op circulariteit door het hergebruik...

Lees verder

EED cijfers gebruiken voor CO2-rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit?

CO2-neutraal ondernemen

Veel organisaties en bedrijven moeten aan de EED-auditplicht voldoen. Ze verzamelen daarvoor ook gegevens over...

Lees verder

Duurzaam Investeren – welke opties heb je als ondernemer?

Praktijkverhalen

In onze economie is duurzaamheid inmiddels een gegeven. Ondernemers zijn steeds meer betrokken bij thema’s...

Lees verder