De CSRD en rapportage over CO2-emissies

Klimaatbeleid

Op 5 januari 2023 is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in werking getreden. Deze nieuwe richtlijn moderniseert en versterkt de regels met betrekking tot sociale en milieu-informatie die bedrijven moeten rapporteren. Een brede groep van bedrijven in de Europese Unie gaat rapporteren met deze richtlijn. Een van de onderdelen waarover gerapporteerd moet worden is de CO2-voetafdruk van een bedrijf en een plan van hoe het CO2 en andere emissies van broeikasgassen wil reduceren.

CSRD en klimaatverandering

De nieuwe regels zullen ervoor zorgen dat investeerders en andere belanghebbenden toegang hebben tot de informatie die ze nodig hebben om investeringsrisico’s als gevolg van klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en andere duurzaamheidskwesties te beoordelen. Ze zullen ook een cultuur van transparantie creëren over de impact van bedrijven op mens en milieu.

De eerste bedrijven zullen de nieuwe regels voor het eerst moeten toepassen in het boekjaar 2024. Dat is dan voor rapporten die in 2025 verschijnen.

Voor wie geldt de CSRD?

Bedrijven die onderworpen zijn aan de CSRD zullen moeten rapporteren volgens de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). De ontwerpstandaarden zijn ontwikkeld door de EFRAG, voorheen bekend als de European Financial Reporting Advisory Group, een onafhankelijk orgaan dat verschillende belanghebbenden samenbrengt. De normen worden afgestemd op EU-beleid en bouwen voort op en dragen bij aan internationale normalisatie-initiatieven.

De CSRD geldt voor alle kleine en middelgrote beursgenoteerde én grote ondernemingen. Voor grote beursgenoteerde ondernemingen (met meer dan 500 medewerkers) geldt de verplichting vanaf boekjaar 2024, voor grote ondernemingen vanaf 2025. Voor kleine en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen geldt de verplichting vanaf boekjaar 2026.

CSRD en CO2 emissies

Bedrijven zullen in ieder geval een overzicht moeten overleggen van CO2 emissies die zij veroorzaken. Niet alleen die veroorzaakt zijn in of door het eigen bedrijf, de zogenaamde Scope 1 en 2 emissies, maar ook emissies in de keten, de scope 3 emissies. Door dit Europees breed te harmoniseren kunnen investeerders en andere stakeholders veel eenvoudiger en eenduidig beoordelen hoe een bedrijf presteert ten opzichte van anderen.   

Benieuwd naar de CO2-voetafdruk van uw organisatie? Via de CO2-calculator op het Klimaatplein krijgt u eenvoudig een eerste indruk hiervan. U kunt vervolgens met de partners van het Klimaatplein in gesprek om u verder te helpen met de CSRD verslaglegging.    

Foto: Shutterstock.com

 

Gerelateerde artikelen

Verduurzaming bedrijventerreinen vertraagt, meer hulp overheid nodig

Klimaatbeleid

De verduurzaming van bedrijventerreinen loopt flinke vertraging op, waarschuwt een coalitie van maatschappelijke organisaties en...

Lees verder

Wat maakt een bedrijventerrein toekomstbestendig?

Klimaatbeleid

Toekomstbestendige bedrijventerreinen herken je aan verschillende elementen. Allereerst speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Dit betekent...

Lees verder

Maakt de duurzame energietransitie de wereld een veiliger plek?

Klimaatbeleid

We bevinden ons al enkele jaren midden in de zogenaamde duurzame energietransitie. Terwijl we onze...

Lees verder