De MVO Prestatieladder en CO2 reductie

Klimaatbeleid

Energie is een cruciaal onderdeel van het bedrijfsproces en een belangrijke kostenpost binnen organisaties. Op het Klimaatplein zijn praktische maatregelen te vinden voor vermindering van energieverbruik en vermindering van belasting van het milieu. Maar hoe houdt u nu het overzicht over al deze maatregelen en hoe blijft u continue energiebesparing binnen uw organisatie realiseren?

Internationale norm: de MVO Prestatieladder
Door de toepassing van een managementsysteem, zoals dat van de MVO Prestatieladder, kan het energieverbruik van uw organisatie worden beheerst en dus ook verminderd. Bovendien communiceert u transparant over toegepast energiebeheer en het gebruik van energiebronnen. En dat draagt weer bij aan het creëren van draagvlak voor energiebewust gedrag in de organisatie en in uw toeleveringsketen.

De MVO Prestatieladder en CO2 reductie
Middels de MVO Prestatieladder wordt uw organisatie geacht een aantal indicatoren te managen die een directe relatie met CO2 en energieverbruik hebben. Tevens geldt wet- en regelgeving en is de stakeholderdialoog van belang. Om welke twee CO2-gerelateerde indicatoren gaat het in de MVO Prestatieladder?

  1. Uw bedrijf of organisatie maakt haar energiegebruik inzichtelijk en neemt maatregelen om energieverbruik te beperken of gebruik te maken van energie afkomstig uit duurzame energiebronnen.
  2. Uw bedrijf of organisatie geeft informatie over de hoeveelheden uitstoot van broeikasgassen en geeft aan welke maatregelen genomen worden om de genoemde uitstoot te reduceren.

Tevens dient de koppeling gezocht te worden met de stakeholders. Met deze dient de dialoog gevoerd te worden om vast te stellen wat hun verwachtingen zijn. Het beleid wordt op basis van deze verwachtingen opnieuw beoordeeld.

De MVO- en CO2-Prestatieladder ondersteunen elkaar
Beide normen geven op hun eigen wijze invulling aan energie en CO2 reductie en kunnen prima naast elkaar bestaan en elkaar versterken. De MVO Prestatieladder is een vrijwillige certificering, het is nog geen norm die vereist word door de markt, al word deze wel gewaardeerd door klanten. De CO2 Prestatieladder daarentegen kent een gunningsvoordeel bij aanbestedingen en is daarom in korte tijd al door veel bedrijven geïmplementeerd.

Bron foto: Citymarketing Tilburg

Gerelateerde artikelen

Impact maken? Start met duurzaam inkopen!

Klimaatbeleid

Nederlandse bedrijven geven jaarlijks ruim 400 miljard euro uit aan producten en diensten. Door deze...

Lees verder

Een Klimaatakkoord voor maximaal anderhalve graad opwarming van de aarde

Klimaatbeleid

Een klimaatdoel van maximaal anderhalve graad Celsius mondiale temperatuurstijging is tijdens de klimaattop van Parijs...

Lees verder

Hoe gaan we ontgroeien om daarmee binnen sociale en ecologische grenzen te blijven?

Klimaatbeleid

Hoe ziet ontgroeien er uit in de ‘echte wereld’? Een kritiekpunt op de ontgroei-beweging is...

Lees verder