Doe-het-zelf pakket voor duurzame afvalscheiding mkb-bedrijven

Klimaatbeleid

We produceren steeds meer afval op aarde. Dat heeft gevolgen voor de gezondheid van onze planeet. We zijn ons steeds bewuster van onze verantwoordelijkheid hiervoor. En we zijn ook steeds meer bereid om naar onze eigen bedrijfsvoering te kijken. Een aspect daarbij is onze omgang met afval. Klimaatplein-partner Renewi maakt het voor MKB-bedrijven nu nog makkelijker hun afvalscheiding aan de bron te verbeteren en zo het restafval te reduceren.

Bruikbare handvatten

Aan de hand van 20 acties kunnen MKB-ondernemers nu zelf in kaart brengen welke afspraken, oplossingen en aanpakken goed aansluiten bij hun specifieke situatie. Mogelijke oplossingsrichtingen voor afvalscheiding en afvalpreventie worden zo verkend en waar mogelijk daadwerkelijk geïmplementeerd. Ook al bestaat de doelgroep van dit ‘doe-het-zelf pakket’ uit mkb-bedrijven met minder dan 150 medewerkers op kantoor, toch geeft het pakket ook andersoortige mkb-bedrijven, zoals mkb-horecabedrijven en mkb-productiebedrijven, bruikbare handvatten om met afval aan de slag te gaan.

In vijf stappen van inzicht naar borging

Het implementatieplan voor duurzame afvalscheiding is opgebouwd uit 5 stappen: 1. Inzicht in de afvalsituatie 2. Ambitie en strategie 3. Vertaling van inzicht en ambitie naar uitvoeringsplannen 4. Opstellen van programma’s en projecten 5. Borging in de organisatie (monitoring en continuïteit) Geïnteresseerd geraakt? Klik dan op deze link en ben welkom in een wereld waar afval niet bestaat.

Belang afvalscheiding

Waarom is het zo belangrijk dat mkb-bedrijven met hun afval aan de slag gaan? In 2016 heeft de Nederlandse Overheid het Rijksbrede Programma Nederland Circulair in 2050 gelanceerd. Eén van de doelstellingen uit het programma is dat bedrijven, overheden en organisaties in 2022 50% minder restafval van huishoudelijke aard (papier/ karton, pmd, glas, kartonnen bekers, enzovoort) mogen produceren vergeleken met 2012 (p. 65 § 5.5.3). Daarnaast wordt alles rondom milieu en afval steeds meer een maatschappelijk relevant thema. Met dit pakket willen we mkb-bedrijven faciliteren om de afvalscheiding op hun bedrijf te verbeteren.

Draag je betere bronscheiding en afvalpreventie een warm hart toe? Deel dan dit bericht in jouw netwerk. Want samen bereiken we meer en alleen zo kunnen we meer afval van de verbrandingsdood redden.

Gerelateerde artikelen

Topdrukte op stroomnet vraagt om warmtenetten

Klimaatbeleid

Duizenden bedrijven, scholen en sportclubs moeten soms jaren wachten op een grootverbruikaansluiting vanwege het overvolle...

Lees verder

Verduurzaming bedrijventerreinen vertraagt, meer hulp overheid nodig

Klimaatbeleid

De verduurzaming van bedrijventerreinen loopt flinke vertraging op, waarschuwt een coalitie van maatschappelijke organisaties en...

Lees verder

Wat maakt een bedrijventerrein toekomstbestendig?

Klimaatbeleid

Toekomstbestendige bedrijventerreinen herken je aan verschillende elementen. Allereerst speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Dit betekent...

Lees verder