Energiefonds Brabant ondersteunt ook kleinschalige projecten

Klimaatbeleid

“De echte energietransitie gaat pas lukken als je volume kunt maken. Succesvolle projecten herhalen, meer van hetzelfde.” Joris van der Geest, fondsmanager van het Energiefonds Brabant (EFB), zegt het nog maar eens duidelijk: zonder grootschalige projecten schiet de energietransitie niet echt op. Maar dat is niet genoeg; ook kleine projecten van MKB’ers en particuliere Brabanders moeten gerealiseerd kunnen worden. “Want honderd kleine projecten maken per slot van rekening ook één groot project.”

Juist voor kleinschalige projecten is vaak geen financiering te verkrijgen, omdat het complexe werk voor kleine bedragen niet lonend is. Om die kleinere projecten toch te financieren is EFB partnerships aangegaan met verschillende partners, die kleinschalige projecten bundelen tot een groter volume. Zoals Wocozon, dat zonnestroom realiseert voor de sociale woningbouw. Of Volgroen dat maatregelen om energie te besparen verhuurt aan het MKB. En Ovvia dat hetzelfde doet voor vastgoedeigenaren.

Geen gedoe

Van der Geest: “Want ondernemers investeren liever in hun business dan in led-verlichting. Vaak gaan de kosten voor de baat uit, maar in deze constructie heeft de ondernemer daar geen last van. Wij financieren onze partners, zoals Wocozon, Volgroen of Ovvio. Zij bieden vervolgens een product op maat dat de particulier of ondernemer kan huren of leasen. De energierekening van de gebruikers daalt meteen, maar hij hoeft niet te investeren en heeft geen gedoe met onderhoud.”

Het Energiefonds Brabant is ontstaan omdat de provincie Brabant de energietransitie wil ondersteunen. Daarvoor heeft de provincie 60 miljoen beschikbaar gesteld. “Dat geld investeren wij in projecten die van zichzelf sterk genoeg zijn én rendabel. We investeren alleen in bewezen technologie, zoals zon, wind, warmte-koudeopslag, geothermie en energiebesparing. Ook biomassaprojecten passen binnen het fonds, maar op dat gebied hebben we tot nu toe geen project gerealiseerd.”

Drie windparken

Zo investeert het EFB in enkele grootschalige projecten voor windenergie. De windparken Hazeldonk in Breda, Spinderwind in Tilburg en Zuid Dintel in Dinteloord worden medegefinancierd door het EFB. Gezamenlijk kunnen deze drie windparken duurzame energie leveren voor een kleine 30-duizend woningen.

“Bij de meeste projecten is de techniek geen issue, maar wel hoe je een goede businesscase van je project maakt. Daarom leveren wij niet zomaar financiering, maximaal 25% van het totale bedrag, maar leveren we ‘smart capital’. Dat betekent dat we naast het geld ook kennis leveren over financieringsvormen en contracten. En zó bijdragen aan het versterken van de businesscase en het verlagen van de risico’s. Waardoor het ook voor andere partijen interessant wordt om te investeren.”

In hoeverre helpt een beprijzing van de CO2-uitstoot om de energietransitie te versnellen?

“Dat zou zeker helpen, maar het vraagt om een systeemverandering. De elektriciteitsprijzen zijn flink gedaald. Dat heeft te maken met vraag en aanbod. Door die lage prijs is duurzame energie relatief duur geworden en in een aantal gevallen onrendabel. En dat geldt ook voor energiebesparende maatregelen.”

“Het probleem is dat de maatschappelijk effecten van grijze stroom niet in de prijs zijn meegerekend. Er wordt te weinig betaald voor de CO2-uitstoot bij de opwekking van energie in kolen- en gascentrales. Als je dat wel zou doen dan wordt duurzame energie relatief goedkoper en dus meer rendabel. En het extra geld kun je gebruiken voor herinvesteringen in duurzame energie. Zo snijdt het mes aan twee kanten.”

Klik hier voor meer informatie over de mogelijkheden van het Energiefonds Brabant >

Foto’s: BOM

Gerelateerde artikelen

Topdrukte op stroomnet vraagt om warmtenetten

Klimaatbeleid

Duizenden bedrijven, scholen en sportclubs moeten soms jaren wachten op een grootverbruikaansluiting vanwege het overvolle...

Lees verder

Verduurzaming bedrijventerreinen vertraagt, meer hulp overheid nodig

Klimaatbeleid

De verduurzaming van bedrijventerreinen loopt flinke vertraging op, waarschuwt een coalitie van maatschappelijke organisaties en...

Lees verder

Wat maakt een bedrijventerrein toekomstbestendig?

Klimaatbeleid

Toekomstbestendige bedrijventerreinen herken je aan verschillende elementen. Allereerst speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Dit betekent...

Lees verder