De energietransitie, vooral een taak voor bedrijfsleven?

Klimaatbeleid

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) maakte onlangs de uitkomsten bekend van het vierjaarlijkse onderzoek naar burgerperspectieven. ‘Hoe gaat het met Nederland?’, is hierbij de centrale vraag. Naast politieke en maatschappelijke kwesties, werd deze keer ook specifiek gevraagd naar hoe Nederlanders tegen de energietransitie aankijken. Een groot deel van de bevolking (76%) schuift het bedrijfsleven een voortrekkersrol toe als het aankomt op energiebesparing en verduurzaming. En daar mogen zeker dwingende maatregelen aan te pas komen.

Klimaatakkoord Parijs

Nationaal en mondiaal is er veel aandacht voor het thema energie. ‘Living well within the limits of our planet’, is het uitgangspunt. Zo is het bijvoorbeeld de ambitie om de temperatuur op aarde niet meer dan 2°C te laten stijgen. Ook is het de bedoeling om de economie in het jaar 2050 zo goed als CO2-neutraal te laten functioneren

Wat vindt de bevolking?

Deze ambities betekenen nogal wat. Vandaar ook dat het zo interessant is dat het SCP onderzoek deed naar de mening van burgers over de energietransitie. Hoe bezorgd zijn zij bijvoorbeeld over het klimaat? Hoe interpreteren zij het energievraagstuk? Wie draagt waar verantwoordelijkheid voor? En welke vormen van hernieuwbare energie spreken het meeste aan?

Noodzaak duidelijk, maar wie neemt verantwoordelijkheid

Over het algemeen onderstrepen burgers de noodzaak van de energietransitie, maar ze schuiven de verantwoordelijkheid van zich af. Zo is de helft van de bevolking het eens met de stelling dat Nederland meer vaart moet maken met minder gebruiken van fossiele brandstoffen. 41% van de bevolking vindt dat is aangetoond dat het gebruik van fossiele brandstoffen grote invloed heeft op het klimaat. Zonne-energie is overigens populairder dan windenergie als duurzame energievoorziening.

Rolverdeling

53% vindt dat de energietransitie een gezamenlijke uitdaging is van bedrijven, burgers en overheid. Er is een forse aversie tegen dwingende maatregelen die individuele burgers treffen: slechts 15% vindt dat de overheid energiebesparing en verduurzaming af mag dwingen met extra regelgeving en belastingmaatregelen. Het gros van de respondenten (76%) vindt overheidsdwang bij bedrijven wel een goede zaak. ‘Voor Nederlanders steekt het eigen gebruik van energiebesparingen via lokale initiatieven onbeduidend af tegen het energiegebruik van grote bedrijven. Daar vallen dus ook de grote besparingen te halen’, verklaart het SCP dit verschil.

Energiebewust ondernemen

Dat het bedrijfsleven ook een belangrijke rol wíl spelen in de hele energietransitie, is wat het Klimaatplein betreft evident. Via dit online platform kwamen inmiddels tienduizenden bedrijven samen om via allerlei initiatieven energiebewuster te gaan ondernemen. Benieuwd naar wat uw organisatie kan bijdragen aan de energietransitie? Neem dan bijvoorbeeld eens een kijkje bij deze handige rekentools en tips >>

Nieuwsgierig naar het SCP-rapport ‘Continue Onderzoek Burgerperspectieven 2016/4’? Deze is hier te downloaden.

Bron foto: Citymarketing Tilburg

Gerelateerde artikelen

Topdrukte op stroomnet vraagt om warmtenetten

Klimaatbeleid

Duizenden bedrijven, scholen en sportclubs moeten soms jaren wachten op een grootverbruikaansluiting vanwege het overvolle...

Lees verder

Verduurzaming bedrijventerreinen vertraagt, meer hulp overheid nodig

Klimaatbeleid

De verduurzaming van bedrijventerreinen loopt flinke vertraging op, waarschuwt een coalitie van maatschappelijke organisaties en...

Lees verder

Wat maakt een bedrijventerrein toekomstbestendig?

Klimaatbeleid

Toekomstbestendige bedrijventerreinen herken je aan verschillende elementen. Allereerst speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Dit betekent...

Lees verder