Enorme energieopslag nodig voor betrouwbare duurzame energie

Duurzame energie

windenergie voor bedrijven

Er moet door Nederland hard gewerkt gaan worden aan technieken die duurzaam geproduceerde energie opslaan. De duurzaamheidsdoelstellingen van de EU en Nederland op de lange termijn (2050) zullen leiden tot een massieve elektrificatie van de energievoorziening uit duurzame bronnen. Uit het white paper van NLingenieurs en Klimaatplein partner TU Delft blijkt nu dat het probleem niet zo zeer ligt bij het opwekken van duurzame energie, maar bij het in het in tijd afstemmen van vraag en aanbod. De opslagtechnieken die daarvoor nodig zijn, zijn nu nog niet geschikt voor grootschalige toepassing.

Tot op heden ligt de focus van de duurzaamheidsdoelstellingen voornamelijk op het opwekken van duurzame energie. Doordat zowel aanbod als vraag van duurzame energie geen constant niveau hebben, wordt tijdens pieken de energieproductie met onder andere fossiele brandstoffen aangevuld en tijdens dalen duurzame energie “weggegooid”.

Om dit te voorkomen, moet levering van de duurzaam geproduceerde elektriciteit aangepast worden aan de vraag. Uit de white paper blijkt dat dat te realiseren is door het elimineren van een seizoens- en dag/nachtpatroon door middel van efficiënte opslag.

Om de opslag van de elektriciteit te kunnen realiseren, moeten een aantal technieken verder ontwikkeld worden. Batterijtechnologie kan een belangrijke bijdrage leveren, maar heeft qua performance en kostenefficiency nog een belangrijke weg te gaan. De andere oplossingsrichtingen zijn het ontwikkelen van nieuwe, koolstofvrije brandstoffen, zoals waterstof en/of ammoniak en warmteopslag.

Het is van belang dat de ontwikkeling van methoden voor energieopslag nu prioriteit krijgt. Als we nu starten, hebben we tijdig de oplossing beschikbaar. Ingenieursbureaus kunnen een rol spelen bij deze ontwikkeling. Kijk voor het volledige white paper op www.nlingenieurs.nl/energieopslag.

Klik hier voor meer informatie over het duurzaam opwekken van energie voor bedrijven.

Gerelateerde artikelen

Bedrijventerrein Schiebroek wil eigen energiebedrijf starten

Praktijkverhalen

Ondernemers op bedrijventerrein Schiebroek in Rotterdam zetten ambitieuze stappen richting een energiepositief bedrijventerrein, dat meer...

Lees verder

95 procent bedrijventerreinen heeft nog geen visie op warmtetransitie

Duurzame energie

95 procent van de bedrijventerreinen in Nederland heeft nog geen specifiek plan gemaakt om zichzelf...

Lees verder

Fiscaal aantrekkelijk duurzame energie beschikbaar stellen voor werknemers

Duurzame energie

Samen met fiscale experts van EY heeft Klimaatplein partner HAASheat mogelijkheden ontdekt om werknemers en...

Lees verder