Europese klimaatdoelstellingen voor 2030 tenenkrommend

Klimaatbeleid

In het tot nu toe warmste jaar ooit gemeten heeft de EU besloten haar klimaatdoelstellingen naar beneden bij te stellen. In een jaar waarin grote delen van Engeland, Duitsland en voormalig Joegoslavië onder water hebben gestaan (geschatte schade van tientallen miljarden euro’s) besluit de EU haar duurzame energiedoelstellingen af te zwakken. En in een jaar waarin de eerste officieel geregistreerde klimaatvluchteling onderdak heeft gekregen besluit de EU minder voortvarend aan de slag te gaan met energiebesparing.

Doelstellingen voor 2030

Besloten is dat in 2030 de CO2-uitstoot met ten minste 40 procent moet zijn teruggebracht vergeleken met de uitstoot in het jaar 1990. Daarnaast moet van al het energieverbruik zeker 27 procent afkomstig zijn uit hernieuwbare energie, een bindende Europese doelstelling. En ten slotte moet de energiezuinigheid tegen 2030 minstens 27 procent zijn. Dit is niet bindend, maar ‘indicatief’.

CO2 reductie onder de maat

Alle voorgenoemde maatregelen moeten er mede toe leiden dat de gemiddelde wereldtemperatuur onder een stijging van 2 graden Celsius blijft. Die stijging van 2 graden Celsius wordt over het algemeen als absoluut maximum geacht om de wereld qua klimaatverandering nog enigszins leefbaar te houden. Volgens een studie van het Planbureau van de Leefomgeving zou de EU, wanneer ze naar economische draagkracht zou bijdragen aan de mondiale 2 graden doelstelling, een reductiedoel moeten hebben van 45 tot 47% in 2030. Dan pas zou de bijdrage adequaat zijn.

Duurzame opwekking naar beneden bijgesteld

In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 80 tot 95 procent zijn verminderd. Dat betekent dat er in 20 jaar tijd dus nog een verdubbeling moet plaatsvinden van de doelstelling in 2030. Lidstaten in de EU moeten daarvoor dringend een prioriteit maken van energiebesparing en duurzame energie opwekking. Maar in plaats daarvan wordt 30% duurzame energieopwekking 27% en is het ook niet bindend per land, maar gaat het gelden voor de EU als geheel… Dus wie spreekt straks wie aan als de doelstelling niet gehaald wordt?

Niet bindende energiebesparing

Ook de doelstelling voor energiebesparing is naar beneden bijgesteld van een gehoopte 30% naar een niet bindende 27%. Die 27% kan eventueel later nog verhoogd worden naar 30%. In een jaar waarin we het hardst roepen niet meer afhankelijk te willen zijn van Rusland besluiten we minder ambitieus te zijn op het gebied van energiebesparing…

Tenenkrommend

En zo kan ik nog wel even doorgaan… Alles wijst erop dat we een andere kant op willen en moeten gaan en toch blijven we als Europa hangen in besluiteloosheid en gewijs van het ene naar het andere land. Hoe tenenkrommend kan het zijn… Maar goed.. voor toekomstige generaties heb ik in ieder geval mijn zegje gedaan en ga ik over tot de orde van weer een nieuwe Klimaatplein-dag.

Gerelateerde artikelen

Topdrukte op stroomnet vraagt om warmtenetten

Klimaatbeleid

Duizenden bedrijven, scholen en sportclubs moeten soms jaren wachten op een grootverbruikaansluiting vanwege het overvolle...

Lees verder

Verduurzaming bedrijventerreinen vertraagt, meer hulp overheid nodig

Klimaatbeleid

De verduurzaming van bedrijventerreinen loopt flinke vertraging op, waarschuwt een coalitie van maatschappelijke organisaties en...

Lees verder

Wat maakt een bedrijventerrein toekomstbestendig?

Klimaatbeleid

Toekomstbestendige bedrijventerreinen herken je aan verschillende elementen. Allereerst speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Dit betekent...

Lees verder