Gemeente Nibbixweer volgt en bewaakt energiebesparingen

Klimaatbeleid

Als gebouwbeheerder bij de gemeente Nibbixweer heeft Leander Dijkstra inmiddels diverse gebouwen verduurzaamd. Na het gemeentehuis en het MFA Nieuw Nibbixweer, is sporthal Barcelona onder handen genomen. Leander heeft een enorme drive om de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed te realiseren. Met zijn passie voor technische innovatie is hij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van duurzame opwekking, verlichting en installaties. Voor de sporthal heeft hij een energiebesparingsplan op laten stellen, waarbij hij in overleg met zijn adviseur een keuze heeft gemaakt voor een pakket van besparingsmaatregelen.

Besparing

De geplande besparing op het huidig verbruik is in totaal 48%. De maatregelen bestaan uit zonnepanelen, een HR++ ketel in combinatie met een warmtepompboiler, een geoptimaliseerd gebouwbeheersysteem en ledverlichting. Daarnaast worden ook de energieaansluitingen verkleind naar kleinverbruik, zodat er flink wordt bespaard op netkosten.

Enthousiasme

NibbixweerHet enthousiasme van Leander wordt in de gemeente Nibbixweer enorm gewaardeerd. In het verleden zijn er vanuit de gemeenteraad echter vraagtekens gezet bij de werkelijke besparingsopbrengsten van de verduurzamingsprojecten. Hoewel Leander de aanbesteding en uitvoering prima onder controle had, was het volgen, bewaken en rapporteren van zijn besparingen niet altijd eenvoudig. Nibbixweer wil in 2025 energieneutraal zijn en voert daarbij de maatregelen planmatig uit, zoals is vastgelegd in de roadmap energiebesparing. Het is daarom voor Leander en zijn collega’s van belang om inzicht te geven in werkelijk bereikte besparingen, na het uitvoeren van de energiebesparingsprojecten.

Energiemanagementsysteem

In Nibbixweer wordt één centraal systeem voor energiemanagement gebruikt. Daarin is nu de module Project Tracking beschikbaar. Met deze module is het mogelijk om de besparingsresultaten niet alleen weer te geven ten opzichte van de oorspronkelijke situatie, maar ook te vergelijken met de verwachte besparing. De achterliggende berekenings-methodiek is gebaseerd op een verfijnd normmodel, zodat invloedsfactoren als weersomstandigheden, bezetting en uitbreiding van het vloeroppervlak worden geëlimineerd. Met de module Project Tracking heeft Leander dus exact in beeld in hoeverre zijn maatregelen renderen. De besparingen en investeringen worden financieel doorgerekend en daarmee wordt de werkelijke terugverdientijd van de investering inzichtelijk gemaakt.

Maatregelen onder controle

Alle maatregelen onder controle dus bij de gemeente Nibbixweer. Leander heeft de besparingen exact kunnen aantonen. In vergelijking met het historisch verbruik was de besparing 54%. Zoals bekend was de winter van 2013/2014 extreem zacht en bleek de besparing gecorrigeerd voor weersomstandigheden slechts 42% te zijn. De warmtepompboiler bleek niet optimaal te presteren door een niet optimale temperatuurinstelling. Op basis van de rapportages uit Project Tracking heeft Leander zijn installateur hiervan kunnen overtuigen en die heeft de regelingen aangepast.

Roadmap energiebesparing

De Roadmap energiebesparing wordt door de gemeente Nibbixweer gestaag gevolgd. Met het energiemanagementsysteem kan de gemeenteraad precies worden uitgelegd hoe het staat met de gerealiseerde besparingsprojecten. Voor het komende jaar staan onder meer de verduurzaming van de brandweerkazerne en de gemeentewerf op het programma. Met het aantoonbaar maken van de gerealiseerde kostenbesparingen van verschillende maatregelen, wordt het voor de raad eenvoudiger om op basis van feitelijke besparingen beslissingen te nemen over toekomstige investeringen. Op weg naar een energieneutrale gemeente in 2025 ligt Nibbixweer mooi op schema!

Gerelateerde artikelen

Topdrukte op stroomnet vraagt om warmtenetten

Klimaatbeleid

Duizenden bedrijven, scholen en sportclubs moeten soms jaren wachten op een grootverbruikaansluiting vanwege het overvolle...

Lees verder

Verduurzaming bedrijventerreinen vertraagt, meer hulp overheid nodig

Klimaatbeleid

De verduurzaming van bedrijventerreinen loopt flinke vertraging op, waarschuwt een coalitie van maatschappelijke organisaties en...

Lees verder

Wat maakt een bedrijventerrein toekomstbestendig?

Klimaatbeleid

Toekomstbestendige bedrijventerreinen herken je aan verschillende elementen. Allereerst speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Dit betekent...

Lees verder