Genomen energie-bespaarmaatregelen dankzij interne rekenprijs op CO2

Klimaatbeleid

Het Klimaatplein voerde een jaar geleden een unieke testcase met CO2-beprijzing uit bij het Nederlandse MKB. Een drietal bedrijven kreeg inzicht in hun CO2-voetafdruk én in het geldbedrag dat zij zouden moeten betalen wanneer er een prijs komt op veroorzaakte broeikasgassen. Welke energie-bespaarmaatregelen hebben deze ondernemingen inmiddels genomen naar aanleiding van deze testcase om zo toekomstige CO2-kosten zo laag mogelijk te houden?

Het financieel belasten van het broeikasgas CO2 is nodig om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Willen we de aarde nog leefbaar en vruchtbaar houden voor toekomstige generaties dan moet het verbranden van fossiele brandstoffen ontmoedigd worden. Uit de testcase is gebleken dat alleen al het aandacht geven aan de eigen CO2-uitstoot en het benoemen van mogelijke bespaarmaatregelen leidt tot het nemen van daadwerkelijke actie. Hieronder per deelnemer de genomen bespaarmaatregelen.

Strijbosch BV

Naar aanleiding van de testcase gaat Strijbosch (Verkoop en verhuur van wit-en bruingoed, consumentenelektronica en professionele apparatuur) met meer inzicht en prioriteit onderzoeken waar mogelijkheden liggen om de eigen CO2-voetafdruk te verkleinen. De testcase heeft om te beginnen tot meer bewustwording geleid binnen de organisatie. Waar wordt uitstoot van CO2 veroorzaakt, hoe is daar op te besparen en wat doet een prijs op CO2 met die bespaarkeuzes? Ook zijn er al diverse maatregelen genomen naar aanleiding van deelname aan de testcase:

Al concreet genomen maatregelen:

 • Resterende conventionele verlichting in magazijnen vervangen door Ledverlichting.
 • Voor 2018 weer groene stroom uit windenergie ingekocht.
 • Elektrische bedrijfswagen aangeschaft. Deze wordt ingezet voor bezorgingen in de regio.
 • Diverse bedrijfswagens vervangen door voertuigen welke zuiniger zijn in het verbruik. Ook onze vrachtwagen is vervangen door een nieuw zuiniger exemplaar.
 • Het standaardiseren en uniformeren van de voorraden (onderdelen) in de bussen. Mede hierdoor kunnen we met kleinere bussen rijden. Deze verbruiken minder brandstof doordat ze minder weerstand hebben en minder zwaar beladen zijn.
 • Strijbosch is inmiddels voor de hoogste trede 5 van de CO2-prestatieladder gecertificeerd.

Op korte termijn uit te voeren maatregelen:

 • Aanschaf van ruim 360 zonnepanelen, deze worden geplaatst op het bedrijfspand in Nistelrode. Hiermee kunnen we gedeeltelijk zelf voorzien in onze groene stroom.
 • Aanschaf van softwareprogramma om vervoer efficiënter te regelen. Met dit programma kunnen we routes en chauffeurs/monteurs efficiënter inplannen en daardoor brandstof besparen.
 • Het vervangen van ons wagenpark door zuinigere vervoersmiddelen is een continue proces.
 • Per afdeling het stroomverbruik inzichtelijk maken, waardoor we beter in staat zijn om te komen tot energiebesparende maatregelen.

Artex  productie van hoogwaardige stoffen

Deelname aan de testcase heeft geleid tot meer bewustwording en CO2-prijzen worden meegenomen bij investeringsbeslissingen in de toekomst. De doelstelling certificering ISO 14001:2015 is het afgelopen jaar behaald, aandacht voor milieu en klimaat staat centraal in de bedrijfsvoering van Artex.

Er is bij Artex een intern traject opgezet waarbij de focus ligt op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Daarin is uitgelegd welke ambitie Artex hierin heeft en gevraagd is aan de medewerkers om zelf ook MVO-doelstellingen te bepalen. De uitwerking van de doelstellingen worden in projectvorm als een battle opgepakt met meerdere disciplines. Inzicht in de CO2 voetafdruk heeft geholpen bij het bepalen van deze battles.

Al concreet genomen maatregelen:

 • Nieuwe energiezuinige stoomketel met Economizer en O2 regeling
 • Er is een formeerstation aangeschaft zodat zogenaamde formeerbewerkingen op deze machine kan worden uitgevoerd in plaats van op het spanraam. Het spanraam moet altijd warm blijven staan, terwijl dit voor de bewerking niet nodig is. Er wordt daardoor op aardgas bespaard.
 • Transportbesparing door nieuwe kalander (ipv extern kalanderen)

Geplande maatregelen:

 • Automatiseren van de brander instellingen tijdens fixatieprocessen. (Voor de besparing wordt uitgegaan van 2,5% besparing op het totale verbruik van de spanramen.)
 • De compressoren zuigen lucht van buiten aan. Deze lucht wordt opgewarmd en naar buiten afgevoerd. In plaats van afvoeren kan de lucht worden ingezet om de verbrandingslucht van de stoomketel en/of de aanpalende verf opmaakruimte te verwarmen.  Alleen in het eerste geval zou ook buiten het stookseizoen de warmte nuttig hergebruikt kunnen worden.

Biologische groothandel Udea

De testcase heeft om te beginnen het verkleinen van de CO2-voetafdruk weer extra prioriteit gegeven binnen Udea. Tot op directieniveau is de voetafdruk nu bekend en zijn mogelijkheden besproken waar het meest op is te reduceren.

Naar aanleiding van de testcase werd men bewust van de inkoop van het gas, dat was nog grijs. Nu wordt dat inmiddels groen ingekocht.

Bij de nieuwbouwplannen (UDEA gaat een nieuw kantoor en distributiecentrum bouwen met het BREAAM Excellent duurzaamheidsniveau) is CO2-neutraliteit nog eens op de agenda gezet. De testcase heeft laten zien wat een prijs op CO2 doet met gas- en stroomprijzen. Door daar nu alvast op te anticiperen worden terugverdientijden van nieuwe duurzame installaties korter.

Grootste gedeelte van de voetafdruk komt uit het verbruiken van diesel voor de vrachtwagens. Dat heeft dan ook de meeste aandacht, hoe is daar het verbruik te verminderen? Dat kan door elektrisch te rijden. Probleem blijft de actieradius voor wagens die soms 12 uur per dag met koeling van winkel naar winkel rijden om die te bevoorraden. Ook rijden op groen gas blijft een optie en wordt onderzocht. Bij de aanschaf van nieuwe wagens zal rekening gehouden worden met de nieuwste technieken. De urgentie wordt gevoeld en de wil om het dieselverbruik te verminderen is groot. Een deel van de nieuw aangeschafte vrachtwagens heeft bijvoorbeeld inmiddels een koelmotor die wordt aangedreven op elektra waardoor diesel wordt bespaard.

Dit jaar gaat Klimaatplein de testcase verder uitbreiden om zo meer kennis en ervaring op te doen en het bedrijfsleven voor te bereiden op wat komen gaat. Deze twaalf bedrijven nemen deel aan het vervolg. De eerste resultaten zijn wederom positief.

Gerelateerde artikelen

Topdrukte op stroomnet vraagt om warmtenetten

Klimaatbeleid

Duizenden bedrijven, scholen en sportclubs moeten soms jaren wachten op een grootverbruikaansluiting vanwege het overvolle...

Lees verder

Verduurzaming bedrijventerreinen vertraagt, meer hulp overheid nodig

Klimaatbeleid

De verduurzaming van bedrijventerreinen loopt flinke vertraging op, waarschuwt een coalitie van maatschappelijke organisaties en...

Lees verder

Wat maakt een bedrijventerrein toekomstbestendig?

Klimaatbeleid

Toekomstbestendige bedrijventerreinen herken je aan verschillende elementen. Allereerst speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Dit betekent...

Lees verder