Geslaagde inspiratiemiddag in aanloop naar Klimaattop in Parijs

CO2-neutraal ondernemen

“Niet allerlei zaken steeds opnieuw uitvinden, maar opschalen.”
“We moeten groen als rood verpakken.”
“Stop met het lieve gedoe, we zitten in een gevechtssituatie.”

“Ik heb een broertje dood aan haalbare doelen.”

Zomaar enkele van de prikkelende aanbevelingen die de forumdiscussie opleverde op het eind van de geslaagde inspiratiemiddag Samen werken aan uw klimaatakkoord. Het was duidelijk dat de aanwezigen in het Trefpunt van het hoofdkantoor van NS in Utrecht vinden dat er wat moet gebeuren. Niet meer achteroverleunen en maar afwachten, maar doen! De aanstaande Klimaattop in Parijs moet daar de aanzet voor worden.

Op scherp

Jan Paul van Soest, klimaat- en energiedeskundige, was een van de sprekers op deze middag die georganiseerd was door Klimaatplein in samenwerking met NS, Greenchoice en De Groene Zaak. Hij zette de zaak meteen op scherp door te vragen wie nog denkt dat het mógelijk is dat de temperatuur wereldwijd slechts twee graden zal stijgen. Slechts een enkeling stak zijn vinger op. Op de volgende vraag wie denkt dat het daar bij blijft, bleven alle handen naar beneden. “Zijn we toch realistischer dan ik dacht”, was daarop zijn commentaar.

workshops KlimaatpleinTijdens de workshops werd duidelijk dat dit realisme voor de meeste deelnemers gekoppeld was aan een flinke dosis idealisme. Of het nu ging om de organisatie van Warme Truiendag, de ins en outs van klimaatneutraal bankieren van ASN-bank of de keuzes die Greenchoice maakt bij haar energielevering, de basis bij elke workshop was het ideaal van een duurzame toekomst.

 

Veel jongeren

klimaatneutraal ondernemen actiemiddagOnder de bezoekers waren ook veel jongeren. Buitengewoon hoogleraar Duurzaam Ondernemen Jan Jonker had een aantal studenten uit Nijmegen meegenomen en vanuit Wageningen kwamen studenten die een Honours-programma volgen, een samenwerking van extra gemotiveerde studenten uit verschillende studierichtingen. Jasper Smits (Moleculaire Levenswetenschappen) en Belle Bergsma (Internationale Ontwikkelingsstudies) onderzoeken bijvoorbeeld de vraag hoe je regeringen verantwoordelijk kunt houden voor klimaatafspraken die gemaakt zijn.

Train to Paris

Eerder op de middag had Carola Wijdoogen van NS al een oproep gedaan aan de ‘non-state actors’, de koplopers uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en start-ups om in actie te komen. Op 28 november vertrekt de ‘Train to Paris’ met de Nederlandse onderhandelingsdelegatie voor de Klimaattop in Parijs. Aan boord van deze trein laten leden van de Nederlandse Klimaat Coalitie (NKC) en andere (maatschappelijke) organisaties met praktische voorbeelden zien hoe zij invulling geven aan hun ambitie om vóór 2020 de CO2-uitstoot drastisch te reduceren.

De gegeven presentaties van de Groene Zaak, Greenchoice en Klimaatplein zijn hier terug te zien.

Gerelateerde artikelen

Hoe vermijd je verborgen kosten bij gescheiden afvalinzameling?

CO2-neutraal ondernemen

Iedereen heeft weleens te maken met een gevalletje goedkoop is duurkoop. Je zag online die...

Lees verder

Moderne leeromgeving met dank aan circulaire nieuwbouw  

CO2-neutraal ondernemen

De nieuwbouw van het Ashram College heeft een sterke focus op circulariteit door het hergebruik...

Lees verder

EED cijfers gebruiken voor CO2-rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit?

CO2-neutraal ondernemen

Veel organisaties en bedrijven moeten aan de EED-auditplicht voldoen. Ze verzamelen daarvoor ook gegevens over...

Lees verder