Gevolgen klimaatakkoord voor Midden- en Kleinbedrijf

Klimaatbeleid

Hoe gaat Nederland de klimaatdoelen halen? Welke gevolgen hebben de voorgestelde maatregelen voor het Midden- en Kleinbedrijf? Klimaatplein beschrijft enkele aandachtspunten voor het MKB.

Verplicht informeren over energiebesparing

Om te beginnen is er sinds 1 juli 2019 de informatieplicht energiebesparing. Dat betekent dat bedrijven verplicht zijn om de overheid te informeren welke energiebesparende maatregelen ze hebben genomen. Het gaat om maatregelen voor energiebesparing die binnen 5 jaar zijn terug te verdienen. Deze bespaarmaatregelen moeten verplicht genomen worden.

Op dit moment hebben slechts zo’n 45% van de doelgroep-bedrijven voldaan aan deze informatieplicht. Er wordt door brancheorganisaties en overheden alles aan gedaan om dit zo snel mogelijk naar 100% te brengen. Bedrijven die niet meedoen, hebben een vergrote kans op handhaving vanuit de milieudiensten.

Kantoren hebben daarnaast vanaf 2023 de verplichting om aan minimaal Energielabel C te voldoen.

Hogere CO2-kosten

Daarnaast gaat de prijs om CO2-uitstoot te mogen veroorzaken omhoog. Via het Europese emissiehandelssysteem en via een CO2-heffing voor de industrie gaan de grote uitstoters meer betalen voor hun CO2-uitstoot. Ga als MKB’er dus zaken doen met de meest schone toeleverancier, want die is of wordt, naast de meest duurzame, ook de meest voordelige.

Het Klimaatplein voert een testcase uit met CO2-beprijzing bij MKB-bedrijven. De bedoeling is het om die bedrijven alvast te laten wennen aan hogere CO2-kosten en om ze inzicht te bieden in eigen bespaarmaatregelen. De resultaten hiervan zijn positief: het inzicht leidt tot het nemen van diverse CO2-reducerende acties.

Gas wordt duurder

De belasting op het gasverbruik gaat omhoog en de belasting op stroomverbruik naar beneden. Met als doel om zo aardgasverbruik minder aantrekkelijk te maken als brandstof en de elektrificatie van verwarming en productieprocessen te bevorderen. Het Klimaatplein organiseerde een bijeenkomst om een Rotterdams bedrijventerrein van het aardgas af te halen. Lees er meer over in ons dossier aardgasloos ondernemen.

Grootverbruikers van het Gronings gas

Minister Wiebes heeft aangegeven dat de grootste verbruikers van aardgas in Nederland in 2022 van het Gronings gas af moeten. Er bestaan volgens de minister voor de bedrijven twee opties: of verduurzaming van de energievoorziening of het overstappen op een ander soort gas dan het Groningengas. Klimaatplein zette de voordelen en kansen van ondernemen zonder aardgas op een rij.

Vliegen wordt eerlijker belast

Wanneer je als ondernemer veel van het vliegverkeer gebruik maakt, dan ga je dat ook merken. Nederland wil, het liefst in Europees verband, maar anders zelf, vliegreizen zwaarder belasten. Klimaatplein rekende de prijs van een vliegreis uit wanneer je alle kosten mee zou nemen.

Voorkom dure vliegreizen, milieuvervuiling en overlast voor omwonenden van vliegvelden en bestudeer nu alvast de mogelijkheden van virtueel vergaderen.

Mobiliteit

De dieselaccijns wordt in 2021 verhoogd met 1 cent per liter en vanaf 2023 wederom met 1 cent per liter. Onderzoek daarom de mogelijkheden voor emissieloos rijden.

De fiets van de zaak wordt per 2020 fiscaal gestimuleerd en er wordt 75 miljoen euro uitgetrokken voor investeringen in fietsenstallingen bij OV-knooppunten. Het fietsen voor ritten tot 15 kilometer wordt gestimuleerd door meer fietsroutes aan te leggen en overstappunten waar je van de auto en OV op de fiets kan overstappen en andersom.

Marktkansen CO2-reductie voor het MKB

De overheid gaat duurzamer inkopen. Van alle spullen die overheden kopen, moet al in 2022 minstens 10 procent ‘circulair’ zijn. Daar is 1 megaton CO2 mee te besparen. Dit betekent dat het rijk, gemeenten en andere overheden ieder jaar voor 6 à 7 miljard spullen en bouwmaterialen gaan inkopen die grondstoffen besparen. Omdat ze recyclebaar zijn, of al (deels) hergebruikt, of zuiniger geproduceerd. Dit is een kans voor innovatieve MKB-bedrijven die producten ontwikkelen en maken die circulair zijn.

Naast circulaire producten zal er een enorme vraag komen naar energiebesparende producten en diensten. Ook zal er meer vraag komen naar het opwekken van duurzame elektriciteit en warmte. Speel daar als ondernemer op in.

Financiële voordelen en subsidies

Er zijn diverse subsidies beschikbaar. Zoals subsidies voor een lagere energierekening (EIA of ISDE). Of voor elektrisch vervoer (MIA/VAMIL). Of voor het opwekken van duurzame energie en innovatie (SDE, DEI, VEKI, MOOI). Check onze subsidiewijzer voor uw mogelijkheden.

Kansen op de arbeidsmarkt

Wanneer het Klimaatakkoord wordt uitgevoerd zal dit leiden tot nieuwe werkgelegenheid, maar er zullen ook banen verloren gaan. De regering werkt met partijen aan het opleiden van voldoende mensen voor al die nieuwe banen, maar zorgt ook voor voorzieningen om mensen die hun baan kwijt raken aan een nieuwe baan te helpen.

Een tekort aan goede vakmensen is een risico voor de duurzame energietransitie. De partijen bij het Klimaatakkoord gaan daarom arbeidsmarktagenda’s opstellen. Daarin staan acties om meer mensen aan te trekken tot de technische sectoren.

Als ondernemer altijd al iets anders willen doen? Grijp dan nu je kans! En blijf je doorgaan met je huidige zaak? Start dan met het verduurzamen ervan, bijvoorbeeld door deel te nemen aan de Nederlandse Alliantie voor Klimaatactie.

Gerelateerde artikelen

Topdrukte op stroomnet vraagt om warmtenetten

Klimaatbeleid

Duizenden bedrijven, scholen en sportclubs moeten soms jaren wachten op een grootverbruikaansluiting vanwege het overvolle...

Lees verder

Verduurzaming bedrijventerreinen vertraagt, meer hulp overheid nodig

Klimaatbeleid

De verduurzaming van bedrijventerreinen loopt flinke vertraging op, waarschuwt een coalitie van maatschappelijke organisaties en...

Lees verder

Wat maakt een bedrijventerrein toekomstbestendig?

Klimaatbeleid

Toekomstbestendige bedrijventerreinen herken je aan verschillende elementen. Allereerst speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Dit betekent...

Lees verder