Haast geboden voor beperking opwarming tot 2°C

Klimaatverandering

In het onderzoeksrapport van het VN klimaatpanel IPCC dat gisteren verscheen zijn harde conclusies te lezen. Zo moet in het jaar 2100 de wereld zonder fossiele brandstoffen functioneren. En misschien wel het belangrijkste aandachtspunt: Er is heel veel haast geboden om de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius te houden.

Om onder die 2 graden opwarming te blijven is het nodig dat alle landen samen de netto uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 40-70% terug hebben gebracht, en aan het eind van de eeuw geheel tot nul. Dit brengt grote economische, technologische en bestuurlijke uitdagingen met zich mee. Maar hoe langer hiermee wordt gewacht, hoe groter de uitdagingen en kosten worden.

Kosteneffectief verminderen van CO2-uitstoot

Het kosteneffectief terugdringen van de uitstoot broeikasgassen als CO2 kan door een combinatie van energiebesparing, gebruik van alternatieve energiebronnen, voorkomen van ontbossing en maatregelen om niet-CO2 emissies te voorkomen. Dit levert vaak bijkomende voordelen op, zoals meer zekerheid in energievoorziening, betere luchtkwaliteit en een duurzame economie. Daarnaast is helaas aanpassing aan klimaatverandering nu al onvermijdelijk. Een voorbeeld van aanpassing is het vergroenen van steden, wat kan leiden tot lager energie- en waterverbruik, wat weer kostenbesparing en positieve effecten op de gezondheid teweeg kan brengen.

Klimaatverandering dendert door

Sinds de periode 1850-1900 is de gemiddelde temperatuur van de aarde met 0,9°C gestegen. Door de voortgaande uitstoot van broeikasgassen zal naar verwachting wereldwijd de temperatuur blijven stijgen, zonder klimaatbeleid zelfs mogelijk met enkele graden gedurende deze eeuw. Hierdoor neemt het risico van onomkeerbare of abrupte veranderingen in samenlevingen en natuurlijke systemen toe.

De zeespiegel is 19 cm gestegen ten opzichte van 1900 en zal gedurende deze eeuw doorstijgen, zelfs wanneer de uitstoot van broeikasgassen geheel gestopt wordt. Als de uitstoot doorgaat, is de stijging aanzienlijk hoger. Verdere opwarming leidt naar verwachting tot meer extreme weersomstandigheden, zoals zware buien en hittegolven, aantasting van de natuur en de voedselvoorziening, ondermijning van de energiezekerheid en meer conflicten en migratie.

Internationale afspraken zijn nu nodig

De landen van de VN hebben afgesproken te proberen de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 2°C ten opzichte van 1850. In EU-verband zijn onlangs nieuwe klimaat- en energiedoelen voor 2030 overeengekomen. Mondiaal is afgesproken om in 2015 in Parijs tot een nieuw klimaatakkoord te komen. Het nu vastgestelde Syntheserapport benadrukt de urgentie van nieuwe internationale afspraken en versterking van beleid op nationaal niveau.

Als organisatie nu al beginnen met energiebewust ondernemen om zo een bijdrage te leveren aan het tegengaan van verdere klimaatverandering? Gebruik dan het gratis 5-stappenplan van het Klimaatplein en start vandaag nog met energie besparen en duurzaam opwekken.

Gerelateerde artikelen

Concrete gevolgen van klimaatverandering in het jaar 2021

Klimaatverandering

Van hittegolven en orkanen in de VS tot overstromingen in Europa en China. Extreem weer...

Lees verder

Zee-ijs Noordpool daalt weer. Wat kunnen we er tegen doen?

Klimaatverandering

Elk jaar doorloopt het zee-ijs op de Noordpool een seizoenscyclus. Het groeit in oppervlakte en...

Lees verder

Klimaatverandering is niet het probleem, maar de opwarming van de aarde wel

Klimaatverandering

De zon verwarmt dagelijks onze aarde en de aarde straalt die warmte normaal gesproken weer...

Lees verder