Het geheim achter het succes van de CO2-Prestatieladder

Klimaatbeleid

De CO2-Prestatieladder begint een belangrijk systeem te worden in het land van duurzaamheid. Maar wat houdt dit systeem precies in? En hoe komt het nu dat dit systeem zo snel gegroeid is? In dit artikel lees je helder en overzichtelijk over het ontstaan en de werking van de CO2-Prestatieladder en voor welke organisaties dit relevant is.

Ontstaan
ProRail heeft de CO2-Prestatieladder in 2009 ontwikkeld met als doel om leveranciers te beoordelen op duurzaamheid en om op grote  schaal CO2 reductie te realiseren. Vanaf 1 december 2009 past ProRail de CO2-Prestatieladder toe op al haar aanbestedingen. Wat er vanaf dat moment is gebeurd heeft ProRail waarschijnlijk niet zien aankomen. Inmiddels is het beheer van de CO2-Prestatialadder overgedragen aan een onafhankelijke stichting, zijn er tientallen opdrachtgevers die het toepassen en honderden bedrijven die gecertificeerd zijn. Een belangrijke reden van het succes is het feit dat de CO2-Prestatieladder zowel qua vorm als qua inhoud zeer concreet is.

De inhoud – waar gaat het over?
De CO2-Prestatieladder kent geen ingewikkelde processchema’s of oneindig veel interne audits. Het verplicht bedrijven simpelweg om hun eigen CO2 uitstoot te kennen, maatregelen te treffen om te reduceren, hierover te communiceren en CO2 reductie in de keten te realiseren. Hoe hoger het niveau hoe strenger de eisen op deze vier gebieden. Door zo concreet te zijn onderscheid de CO2-Prestatieladder zich van andere (bijvoorbeeld ISO) normen en is het een aantrekkelijk systeem, zowel voor bedrijven als voor onze planeet. Want bijna alle eisen hebben een direct verband met het reduceren van CO2 en/of het stimuleren van andere organisaties om dat ook te doen.

De vorm – hoe werkt het?
Wanneer de CO2-Prestatieladder wordt toegepast in aanbestedingen kunnen inschrijvers gunningsvoordeel ontvangen. De CO2-Prestatieladder kent vijf niveaus en ProRail gunt bedrijven op niveau 5 maar liefst 10% fictief gunningsvoordeel. Een reden voor veel bedrijven om direct het certificaat te behalen. Door veel gemeentes wordt de CO2-Prestatieladder als selectiecriterium ingezet. Geen  niveau 3 of hoger? Dan kan je niet inschrijven. Maar er zijn nog meer manieren. Bij een aanbesteding van gemeente Utrecht werden onlangs concrete bedragen genoemd. Van € 100.000 gunningsvoordeel voor inschrijvers op niveau 3 tot € 300.000 gunningsvoordeel voor inschrijvers op niveau 5.

Toekomst
Het is goed te verklaren dat het systeem zo snel groeit. Aanleiding voor veel gemeentes om de CO2-Prestatieladder toe te passen is de nieuwe aanbestedingswet. Deze verplicht Nederlandse gemeentes om EMVI aan te besteden. De CO2-Prestatieladder is een aantrekkelijke manier om dat te doen. Elke gemeente die besluit om de CO2-Prestatieladder te gebruiken heeft als gevolg dat tientallen bedrijven minimaal niveau 3 op de CO2-Prestatieladder willen behalen. Ga er daarom van uit dat het systeem nog wel even zal groeien. Goed nieuws voor de mensen met passie voor duurzaamheid, want de CO2-Prestatieladder verplicht alle gecertificeerde bedrijven significante reductie te realiseren. Wordt de doelstelling niet gehaald? Dan vervalt het certificaat. Dat stelt mij enorm gerust en daarom zou ik willen zeggen, laat de CO2-Prestatieladder maar lekker groot worden.

Meer informatie over de CO2-Prestatieladder vindt u hier.

Gerelateerde artikelen

Impact maken? Start met duurzaam inkopen!

Klimaatbeleid

Nederlandse bedrijven geven jaarlijks ruim 400 miljard euro uit aan producten en diensten. Door deze...

Lees verder

Een Klimaatakkoord voor maximaal anderhalve graad opwarming van de aarde

Klimaatbeleid

Een klimaatdoel van maximaal anderhalve graad Celsius mondiale temperatuurstijging is tijdens de klimaattop van Parijs...

Lees verder

Hoe gaan we ontgroeien om daarmee binnen sociale en ecologische grenzen te blijven?

Klimaatbeleid

Hoe ziet ontgroeien er uit in de ‘echte wereld’? Een kritiekpunt op de ontgroei-beweging is...

Lees verder