Het planten van nieuwe bossen in Europa als klimaatoplossing

Klimaatbeleid

Bossen vervullen veel voor de mens belangrijke functies: via fotosynthese produceren ze zuurstof en biomassa, ze bieden onderdak aan verschillende diersoorten, beïnvloeden weerpatronen en ze leggen als klimaatoplossing ook nog eens koolstofdioxide (CO2) vast. Door beschadigde bossen te restaureren en duurzaam te beheren kunnen deze functies ook in de toekomst vervuld worden. Zo blijven bossen helpen bij het voorkomen en opvangen van klimaatverandering.

Bossen in de gematigde zone

Een kwart van de bossen in de wereld ligt in de gematigde zone, waarvan het merendeel op het noordelijk halfrond. De gematigde zones op aarde (boven en onder de tropische zone) kennen minder hete zomers en niet extreem koude winters. Europa, Noord-Amerika en Rusland liggen bijvoorbeeld in de gematigde zone. Maar ook het zuiden van Zuid-Amerika en Australië. Sommige van de bomen in deze bossen zijn bladverliezend; anderen zijn groenblijvend.

Ecologisch evenwicht

In de loop van de geschiedenis is 99 procent van de gematigde wouden op de een of andere manier veranderd: het werd omgehakt en gebruikt voor huizen, schepen, meubels of brandhout, omgezet in landbouw, of op een andere manier verstoord door menselijk toedoen. Bossen zijn echter veerkrachtig. Het zijn dynamische systemen die constant herstellen van schokken, zelfs als het terugwinnen van hun volledige ecologische evenwicht eeuwen kan duren.

Klimaatfunctie

De 1,9 miljard hectare aan bossen in de gematigde zone vormen een netto-opslagplaats van koolstof. Volgens het World Resources Institute zijn meer dan 1,4 miljard hectare extra geschikt voor herbebossing. Bij het aanplanten en herstel van bossen wordt weer extra CO2 omgezet in biomassa (stam en takken van bomen) wat zo weer bijdraagt aan het tegengaan van de opwarming van de aarde.

Gematigde bossen worden niet bedreigd door dezelfde grootschalige ontbossing die de tropen treft. Ze ervaren recent echter wel meer warmte en vaker droogte, langere hittegolven, meer ernstige bosbranden en insect uitbraken. Deze verstoringen kunnen gematigde wouden in het nauw brengen. Het beschermen van huidige bossen is daarom, naast herstel en nieuwe aanplant, van groot belang voor het behouden van hun klimaatfunctie.

Onze partner Greenchoice > biedt kennis en producten die de aanplant en bescherming van bossen stimuleren.

Op zoek naar meer klimaatoplossingen en de wetenschappelijke onderbouwing daarbij? Bestel dan het boek van Project Drawdown.

Foto: Nick Fox, Shutterstock.com

Gerelateerde artikelen

Topdrukte op stroomnet vraagt om warmtenetten

Klimaatbeleid

Duizenden bedrijven, scholen en sportclubs moeten soms jaren wachten op een grootverbruikaansluiting vanwege het overvolle...

Lees verder

Verduurzaming bedrijventerreinen vertraagt, meer hulp overheid nodig

Klimaatbeleid

De verduurzaming van bedrijventerreinen loopt flinke vertraging op, waarschuwt een coalitie van maatschappelijke organisaties en...

Lees verder

Wat maakt een bedrijventerrein toekomstbestendig?

Klimaatbeleid

Toekomstbestendige bedrijventerreinen herken je aan verschillende elementen. Allereerst speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Dit betekent...

Lees verder