Hoe bereken je scope 3 ketenemissies?

CO2-neutraal ondernemen

Veel organisaties kennen inmiddels de eigen CO2-voetafdruk wel. Die bereken je eenvoudig door het jaarlijkse verbruik van stroom, aardgas en brandstof te vermenigvuldigen met de betreffende emissiefactor. Het berekenen van zogenaamde scope 3-ketenemissies is echter een meer complex proces, omdat het betrekking heeft op indirecte emissies die voortkomen uit de gehele waardeketen. Dus inclusief die emissies die zijn veroorzaakt door acties van leveranciers en klanten.

Het Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) is een veelgebruikte methodologie voor het meten en rapporteren van Scope 3-emissies. In deze blogbijdrage geven we je enkele algemene stappen die je kunt volgen:

1. Bepaal de grenzen van je analyse:

Identificeer eerst de activiteiten en processen in je waardeketen die het meest  relevant zijn voor jouw organisatie. Definieer dan de grenzen van die analyse, inclusief welke activiteiten en welke soorten emissies je wilt opnemen.

2. Identificeer emissiebronnen:

Categoriseer de verschillende bronnen van Scope 3-emissies. De belangrijkste categorieën omvatten upstream- en downstream-emissies. Upstream-emissies komen voort uit activiteiten in de toeleveringsketen, terwijl downstream-emissies ontstaan uit het gebruik en tijdens de afvalverwerking van producten en diensten.

3. Verzamel gegevens:

Werk samen met leveranciers, klanten en andere relevante partners om de benodigde gegevens te verzamelen. Dit kan onder meer het energie en breandstofgebruik, transportmethoden of koudemiddelen omvatten.

4. Bereken emissies:

Gebruik de verzamelde gegevens om de emissies te berekenen. Het GHG Protocol biedt specifieke rekenmethoden voor verschillende categorieën van Scope 3-emissies. Het Klimaatplein kent diverse partners die je hiermee verder kunnen helpen.

5. Rapportage en communicatie:

Documenteer en rapporteer de berekende emissies volgens de vereisten van relevante rapportagekaders, zoals het GHG Protocol. Zorg ervoor dat je transparant bent over de aannames en methoden die zijn gebruikt bij de berekeningen.

6. Continue verbetering:

Gebruik de verkregen informatie om mogelijkheden voor emissiereductie te identificeren en implementeer spoedig beleidsmaatregelen om de impact van je waardeketen te verminderen.

Belangrijk is dat het nauwkeurig meten van Scope 3-ketenemissies afhankelijk is van de samenwerking met partners in de waardeketen. Open communicatie en de bereidheid om gegevens te delen zijn essentieel voor een effectieve analyse. Wil je klanten en leveranciers alvast praktisch vooruit helpen met het reduceren van broeikasgasemissies? Wijs ze dan op het 5-stappenplan op het Klimaatplein welke ze eenvoudig en met veel bespaartips kunnen doorlopen.  

Gerelateerde artikelen

Hoe vermijd je verborgen kosten bij gescheiden afvalinzameling?

CO2-neutraal ondernemen

Iedereen heeft weleens te maken met een gevalletje goedkoop is duurkoop. Je zag online die...

Lees verder

Moderne leeromgeving met dank aan circulaire nieuwbouw  

CO2-neutraal ondernemen

De nieuwbouw van het Ashram College heeft een sterke focus op circulariteit door het hergebruik...

Lees verder

EED cijfers gebruiken voor CO2-rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit?

CO2-neutraal ondernemen

Veel organisaties en bedrijven moeten aan de EED-auditplicht voldoen. Ze verzamelen daarvoor ook gegevens over...

Lees verder