Kabinet scherpt energiebesparingsplicht voor bedrijven en instellingen aan

Energiebesparing

De energiebesparingsplicht is het belangrijkste instrument voor het stimuleren van energiebesparing bij bedrijven en instellingen. De plicht wordt uitgebreid door ook grote energiegebruikers, inclusief deelnemende EU-ETS bedrijven, vanaf 2023 te verplichten hun energiegebruik te verduurzamen om zo de CO2-uitstoot te reduceren. En er wordt gekeken om de plicht uit te breiden naar de glastuinbouw.

Ook gaat er meer bevoegdheid en middelen naar de omgevingsdiensten om op de bespaarplicht te kunnen toezien. Ten slotte worden de lijsten met erkende energiebesparende maatregelen per sector geactualiseerd. Dit schrijft minister Jetten vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Toezicht en handhaving

De energiebesparingsplicht verplicht bedrijven en instellingen met een energiegebruik van 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas alle mogelijke energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Met de uitbreiding van grote energiegebruikers en het verduurzamen van het energiegebruik is het besparingspotentieel ongeveer 19 petajoule aardgas- en 7 petajoule elektriciteit in 2030. Dit is ongeveer 1,2 megaton CO2-reductie. De uitbreiding naar EU ETS-bedrijven leidt daar bovenop tot 2 megaton CO2 reductiepotentieel. Hier komt het geschatte effect van de extra inzet op toezicht en handhaving nog bovenop.

Voor de handhaving van de energiebesparingsplicht is het belangrijk dat er voldoende capaciteit is bij omgevingsdiensten. Sinds 2019 is er € 19,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Voor de periode 2022-2026 wordt € 56 miljoen beschikbaar gemaakt voor het versterken van de omgevingsdiensten. Om het toezicht te verbeteren past het Kabinet het zogenoemde basistakenpakket van de omgevingsdiensten aan en kunnen ze de energieverbruiksgegevens bij netbeheerders opvragen. Zo hebben de omgevingsdiensten altijd toegang tot de juiste informatie.

Samen met Klimaatplein inzetten op besparing

Het kabinet zet vol in op energiebesparing. Zo is in de eerste vijf maanden van dit jaar een derde minder gas verbruikt ten opzichte van voorgaande jaren. Op het Klimaatplein zijn diverse tools, bespaartips en praktijkverhalen te vinden van ondernemers die al stappen hebben gezet. Ook kun je als bedrijf of instelling deelnemen aan de Nederlandse Alliantie voor Klimaatactie waarmee 40% op eigen uitstoot van CO2 is te besparen in 4 jaar tijd.

Gerelateerde artikelen

Vijf tips voor het energiebewust koelen van je bedrijf

Energiebesparing

Met een opwarmende aarde wordt het steeds verleidelijker om voor de hete zomers een airco...

Lees verder

Energiebesparing Rotterdamse stijl: gewoon doen

Energiebesparing

Typisch Rotterdams: handen uit de mouwen en beginnen. Verstegen Spices & Sauces bewijst dat dit...

Lees verder

Het kan: energie besparen in de zware bouw

Praktijkverhalen

Het lijkt een contradictie: duurzaam handelen in de nog altijd fossiel aangedreven bouw. Van den...

Lees verder