Beloftes klimaattop Glasgow leiden tot minimaal 2,7 graden temperatuurstijging

Klimaatbeleid

Voor de komende klimaattop in Glasgow zijn door landen nieuwe nationale klimaatbeloftes, de zogenaamde ‘Nationally Determined Contributions’ (NDCs) gedaan. Deze beloftes voor vermindering van uitstoot van broeikasgassen leiden tot een mondiale temperatuurstijging van ten minste 2,7 graden Celsius aan het einde van deze eeuw. Dit blijkt uit het Emissions Gap Report van het United Nations Environmental Programme (UNEP), waaraan ook het Nederlandse Planbureau voor de Leefomgeving heeft bijgedragen. Een temperatuurstijging van 2,7 graden betekent de bijna volledige vernietiging van koraalriffen, een complete afsmelting van de Noordpool en het uitsterven van rond de 25% van alle plant- en diersoorten. 

“De nieuwe en bijgestelde NDC’s schieten nog steeds tekort om de mondiale reductiedoelen te halen die nodig zijn om de temperatuurstijging te beperken tot het liefst 1,5 graden Celsius” zegt prof. dr. Michel den Elzen, senior onderzoeker bij het PBL. Den Elzen was hoofdauteur van de studie en droeg bij aan de beoordeling van het huidige beleid van de G20-landen en de berekening van het effect van nieuwe en bijgestelde NDC’s op het mondiale ‘emissiegat’.

Emission Gap Report 2021

Nieuwe en bijgestelde klimaatdoelen schieten ver tekort ten opzichte van wat nodig is om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te bereiken. Ze kunnen leiden tot een mondiale temperatuurstijging van tenminste 2,7 graden Celsius aan het einde van deze eeuw, volgens het Emissions Gap Report 2021: The heat is on van het United Nations Environmental Program.

De twaalfde editie van dit jaarlijkse rapport concludeert dat de bijgestelde Nationally Determined Contributions (NDC’s) slechts leiden tot een extra van 7,5 procent minder broeikasgasuitstoot in 2030 in vergelijking met de vorige ronde van ingediende NDC’s. De bijbehorende temperatuurstijging heeft onder andere de volledige vernietiging van koraalriffen en het uitsterven van rond de 25% van alle plant- en diersoorten tot gevolg

Netto-nul emissiedoelen

Als ze effectief worden uitgevoerd, kunnen zogenoemde netto-nul emissiedoelen de mondiale temperatuurstijging nog met 0,5 graden Celsius beperken. Bij netto nul beloftes wordt ervan uitgegaan dat grote hoeveelheden CO2 uit de atmosfeer kunnen worden gehaald. Bijvoorbeeld met de aanplant van bomen of het onder de grond stoppen van CO2. Echter, veel van de nationale klimaatplannen stellen actie uit tot na 2030, wat aanleiding geeft om ook te betwijfelen of landen hun netto-nul emissiedoel wel kunnen halen.

Geen groen COVID-19 herstel 

Het Emissions Gap Report concludeert dat de kansen die ontstonden door COVID-19 beleidspakketten, waarin fiscale reddings- en hersteluitgaven óók ondersteunend hadden kunnen zijn voor klimaatactie, door de meeste landen grotendeels gemist zijn. De COVID-19 pandemie heeft geleid tot een daling van de mondiale CO2 uitstoot met 5,4% in 2020. Echter, de CO2 en niet-CO2 uitstootniveaus van 2021 zullen naar verwachting stijgen naar een niveau dat nauwelijks onder het recordniveau van 2019 ligt.

Het Klimaatplein berichtte eerder al over wat klimaatverandering in 2021 voor concrete gevolgen heeft gehad. Ook werd als mogelijke oplossing voor een reductie van de uitstoot van broeikasgassen het laten ontgroeien van de economie benoemd.

Gerelateerde artikelen

Topdrukte op stroomnet vraagt om warmtenetten

Klimaatbeleid

Duizenden bedrijven, scholen en sportclubs moeten soms jaren wachten op een grootverbruikaansluiting vanwege het overvolle...

Lees verder

Verduurzaming bedrijventerreinen vertraagt, meer hulp overheid nodig

Klimaatbeleid

De verduurzaming van bedrijventerreinen loopt flinke vertraging op, waarschuwt een coalitie van maatschappelijke organisaties en...

Lees verder

Wat maakt een bedrijventerrein toekomstbestendig?

Klimaatbeleid

Toekomstbestendige bedrijventerreinen herken je aan verschillende elementen. Allereerst speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Dit betekent...

Lees verder