Klimaatplein een miljoen keer geraadpleegd. Dit zijn de cijfers.

CO2-neutraal ondernemen

Afgelopen maand mei werd officieel de 1 miljoenste raadpleging van het Klimaatplein genoteerd. Een miljoen keer is het online platform voor CO2-reductie nu geraadpleegd door met name bedrijven en instellingen die de eigen uitstoot willen verkleinen. Wat zijn de cijfers en naar welke informatie zijn de bezoekers precies op zoek?

Minder opwarming door minder CO2

Bezoekersaantallen Klimaatplein laatste 12 maanden. Eerste kolom per maand, tweede kolom per dag.

De missie van het Klimaatplein is het om bij te dragen aan minder opwarming van de aarde. Bezoekers wordt geadviseerd hoe ze het verbruik van fossiele brandstoffen kunnen verminderen en meer duurzame energie zelf opwekken. Daardoor wordt immers minder uitstoot van het broeikasgas CO2 veroorzaakt.

De honderdduizenden organisaties die gebruik maken van het Klimaatplein lezen gemiddeld 1 minuut en 39 seconden informatie op de website en bezoeken gemiddeld 2,42 webpagina’s. Zestig procent van de een miljoen raadplegingen is een unieke bezoeker. Omdat er wekelijks nieuwe tips, nieuwsberichten en cases en worden geplaatst keren bezoekers regelmatig terug op het platform. Zo blijven ze op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.  

Financiering Klimaatplein

Het Klimaatplein wordt niet gesubsidieerd door de overheid om haar informatie- en inspiratiefunctie uit te voeren. Tot nu toe is het vooral de markt die het Klimaatplein in stand houdt. Dat gebeurt door zogenoemde partnerschappen: bedrijven kunnen partner worden van het Klimaatplein waarmee zij zichtbaarheid verkrijgen op het platform. Middels deze ‘crowdfunding financiering’ kan het Klimaatplein haar maatschappelijke functie vervullen.

Overige activiteiten

Naast het online platform organiseert het Klimaatplein meer activiteiten om bedrijven en instellingen aan te sporen om de CO2-voetafdruk te verkleinen. Bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten, het schrijven van een boek, het realiseren van online cursussen en webinars en het mogelijk maken van onderzoeken naar gasloos ondernemen en CO2-beprijzing.

CO2-reductie populair

Organisaties die het Klimaatplein bezoeken zijn nieuwsgierig naar hoe zij eigen uitstoot van broeikasgassen kunnen reduceren. Ze berekenen op het Klimaatplein de eigen CO2-voetafdruk en gaan vervolgens met het online 5-stappenplan op pad om zoveel mogelijk energieverbruik te verminderen en verduurzamen.

Dat het Klimaatplein nu een miljoen keer is geraadpleegd zegt iets over de populariteit van het thema: bedrijven en instellingen gaan zelf op zoek naar oplossingen, en het Klimaatplein geeft ze een zetje mee. Deze populariteit is gestegen de afgelopen jaren. Vonden er drie jaar geleden 10.000 raadplegingen per maand plaats, nu zijn dat er ruim 20.000 per maand.

Gerelateerde artikelen

Hoe vermijd je verborgen kosten bij gescheiden afvalinzameling?

CO2-neutraal ondernemen

Iedereen heeft weleens te maken met een gevalletje goedkoop is duurkoop. Je zag online die...

Lees verder

Moderne leeromgeving met dank aan circulaire nieuwbouw  

CO2-neutraal ondernemen

De nieuwbouw van het Ashram College heeft een sterke focus op circulariteit door het hergebruik...

Lees verder

EED cijfers gebruiken voor CO2-rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit?

CO2-neutraal ondernemen

Veel organisaties en bedrijven moeten aan de EED-auditplicht voldoen. Ze verzamelen daarvoor ook gegevens over...

Lees verder