Klimaattop Egypte COP27, wat staat er op het spel?

Klimaatbeleid

Regeringsleiders, ministers en klimaatonderhandelaars komen de komende twee weken samen in Egypte voor de klimaattop COP27. Deze 27e ‘Conference of the Parties’ vindt plaats tegen een achtergrond van toenemende klimaatcatastrofes en meerdere wereldwijde crises. Er staat op deze klimaattop dan ook veel op het spel.

Wereldwijd schieten regeringen flink tekort in de uitvoering van hun klimaatbeloften. Terwijl overstromingen, droogtes en extreme stormen lokale gemeenschappen verwoesten, blijft de uitstoot van broeikasgassen stijgen. Ook Nederland lukt het opnieuw niet om gestelde klimaatdoelen te halen. Zelfs wanneer het kabinet al zijn plannen weet uit te voeren, is de kans klein dat het lukt de uitstoot van broeikasgassen met een beloofde 55 procent in 2030 te verminderen. Dit blijkt uit de jongste raming van het Planbureau voor de Leefomgeving.  

Ook het nieuwe UNEP Adaptation Gap-rapport maakt duidelijk dat de huidige inspanningen er niet in slagen om mensen te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering die er nu al zijn.

Geloofwaardigheid Europa

Europa heeft een geloofwaardigheidsprobleem op deze klimaattop. Ze voldoet namelijk niet aan haar financiële verplichtingen. Al in 2009 beloofde ze om, samen met rijke landen in andere werelddelen, vanaf 2020 jaarlijks 100 miljard dollar beschikbaar te stellen voor klimaatbeleid in ontwikkelingslanden. Dat bedrag wordt nog steeds niet gehaald. Wel zijn publieke investeringen in fossiele brandstoffen in 2021 bijna verdubbeld tot 697 miljard dollar…

Anderhalve graad lukt niet meer

De mogelijkheid om de wereld nog onder een temperatuurstijging van 1,5°C te houden, zoals besproken op de klimaattop van Parijs in 2021 (COP21), is inmiddels verkeken. Nu moet alles op alles worden gezet om onder de 2 graden Celsius te blijven, ook om ‘Climate Tipping Points’ te voorkomen. Deze Tipping Points beschrijven hoe een opwarmende aarde natuurlijke mechanismen in werking zet die zorgen voor eeuwigdurende verandering van aardse systemen. Denk aan een aanzienlijke stijging van de zeespiegel door instortende ijskappen, het afsterven van het Amazone-regenwoud of warmwaterkoralen, en het vrijkomen van enorme hoeveelheden broeikasgassen door ontdooiende permafrost.
Met de huidige opwarming van de aarde met 1,1 graad Celsius treden enkele van deze tipping points al in werking. Meer omslagpunten ontstaan ​​wanneer we binnen de range van het Parijse Klimaatakkoord (1,5 tot <2 °C opwarming van de aarde) blijven. De verwachting is echter, gezien de huidige nalatige klimaatinspanningen, dat we tegen de 3 °C opwarming uitkomen aan het einde van deze eeuw.

Beslissend decennium

Dit is een beslissend decennium voor klimaatactie. Het werk dat voor ons ligt, vereist een transformatie op systeemniveau – van hoe we ons voedsel verbouwen tot hoe we onze economieën inrichten en van hoe we goederen vervoeren tot hoe we onze steden bouwen. De ambities moeten omhoog, maar vooral moet gestart worden met de UITVOERING van alles wat we al weten dat werkt om op rechtvaardige wijze uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Die rechtvaardige reductie moet prioriteit nummer 1 zijn en leidend in alle beslissing die overheden, bedrijven en consumenten vanaf nu nemen. Laten we hopen of bidden voor een goede uitkomst van deze klimaattop in Egypte en daarnaast onszelf dag in dag uit blijven inzetten voor een leefbare aarde.  

 

Gerelateerde artikelen

Topdrukte op stroomnet vraagt om warmtenetten

Klimaatbeleid

Duizenden bedrijven, scholen en sportclubs moeten soms jaren wachten op een grootverbruikaansluiting vanwege het overvolle...

Lees verder

Verduurzaming bedrijventerreinen vertraagt, meer hulp overheid nodig

Klimaatbeleid

De verduurzaming van bedrijventerreinen loopt flinke vertraging op, waarschuwt een coalitie van maatschappelijke organisaties en...

Lees verder

Wat maakt een bedrijventerrein toekomstbestendig?

Klimaatbeleid

Toekomstbestendige bedrijventerreinen herken je aan verschillende elementen. Allereerst speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Dit betekent...

Lees verder