Meer aandacht voor kansen biodiversiteit in de stad

Klimaatbeleid

“Er is meer aandacht nodig voor de kansen van biodiversiteit in de stad,” zegt Alterra-onderzoeker Robbert Snep. “Wereldwijd vindt er achteruitgang plaats van plant- en diersoorten. Terwijl nu juist die biodiversiteit van onschatbare waarde is voor de leefbaarheid en economie van stedelijke gebieden”.

Mede hierom ontwikkelde Alterra een website die stedelijke partijen zoals burgers, bedrijfsleven en overheden informeert over biodiversiteit in de stad.

Stad en biodiversiteit

Biodiversiteit staat voor biologische diversiteit en omvat de totale verscheidenheid van alle levende planten en dieren op aarde. “Qua biodiversiteit is de stad om twee redenen interessant,” zegt Robbert Snep: “Meer en meer soorten ontdekken de stad als leefgebied, en de stad is een prima plek om onze stedelijke samenleving te inspireren en informeren over biodiversiteit. Met de website over Stad en Biodiversiteit wil Alterra informeren over hoe stadsnatuur gerealiseerd, ondersteund en beleefd kan worden.”

Website

De website is opgezet langs twee lijnen: een tekening van de stad laat voor verschillende stadsdelen zien waar kansen voor biodiversiteit liggen, en met een druk op de stadsdelen verschijnt meer informatie. Daarnaast is er een overzicht van actoren waarbij voor iedere stedelijke partij is aangegeven wat men voor biodiversiteit kan betekenen, en waarom dat belangrijk is. Voor beide invalshoeken wordt gebruik gemaakt van links, zodat de website vooral fungeert als webportal.

Portalfunctie

De portalfunctie van de website is belangrijk, omdat veel informatie over stadsnatuur nu versnipperd is, en daarmee lastig te vinden voor de veelheid aan actoren die een stad telt. De website geeft concreet en praktisch aan hoe men kan bijdragen aan meer biodiversiteit in de stad. Dat de door de mens veroorzaakte klimaatverandering een negatieve invloed heeft op de biodiversiteit is nog een extra reden om als stad, bedrijf en burger aan de slag te gaan met dit thema.

De eerste versie van de website Biodiversiteit.nl/stad is nu online gezet. In de komende maanden zal gericht feedback worden verzameld van stedelijke partijen, op basis waarvan de site verder wordt verbeterd.

Gerelateerde artikelen

Maakt de duurzame energietransitie de wereld een veiliger plek?

Klimaatbeleid

We bevinden ons al enkele jaren midden in de zogenaamde duurzame energietransitie. Terwijl we onze...

Lees verder

Hoe ziet ons energiesysteem eruit in een postgroei samenleving?

Klimaatbeleid

Het energiesysteem in een postgroei samenleving zal sterk verschillen van het huidige systeem. We zijn...

Lees verder

Impact maken? Start met duurzaam inkopen!

Klimaatbeleid

Nederlandse bedrijven geven jaarlijks ruim 400 miljard euro uit aan producten en diensten. Door deze...

Lees verder