Meer aandacht voor kansen biodiversiteit in de stad

Klimaatbeleid

“Er is meer aandacht nodig voor de kansen van biodiversiteit in de stad,” zegt Alterra-onderzoeker Robbert Snep. “Wereldwijd vindt er achteruitgang plaats van plant- en diersoorten. Terwijl nu juist die biodiversiteit van onschatbare waarde is voor de leefbaarheid en economie van stedelijke gebieden”.

Mede hierom ontwikkelde Alterra een website die stedelijke partijen zoals burgers, bedrijfsleven en overheden informeert over biodiversiteit in de stad.

Stad en biodiversiteit

Biodiversiteit staat voor biologische diversiteit en omvat de totale verscheidenheid van alle levende planten en dieren op aarde. “Qua biodiversiteit is de stad om twee redenen interessant,” zegt Robbert Snep: “Meer en meer soorten ontdekken de stad als leefgebied, en de stad is een prima plek om onze stedelijke samenleving te inspireren en informeren over biodiversiteit. Met de website over Stad en Biodiversiteit wil Alterra informeren over hoe stadsnatuur gerealiseerd, ondersteund en beleefd kan worden.”

Website

De website is opgezet langs twee lijnen: een tekening van de stad laat voor verschillende stadsdelen zien waar kansen voor biodiversiteit liggen, en met een druk op de stadsdelen verschijnt meer informatie. Daarnaast is er een overzicht van actoren waarbij voor iedere stedelijke partij is aangegeven wat men voor biodiversiteit kan betekenen, en waarom dat belangrijk is. Voor beide invalshoeken wordt gebruik gemaakt van links, zodat de website vooral fungeert als webportal.

Portalfunctie

De portalfunctie van de website is belangrijk, omdat veel informatie over stadsnatuur nu versnipperd is, en daarmee lastig te vinden voor de veelheid aan actoren die een stad telt. De website geeft concreet en praktisch aan hoe men kan bijdragen aan meer biodiversiteit in de stad. Dat de door de mens veroorzaakte klimaatverandering een negatieve invloed heeft op de biodiversiteit is nog een extra reden om als stad, bedrijf en burger aan de slag te gaan met dit thema.

De eerste versie van de website Biodiversiteit.nl/stad is nu online gezet. In de komende maanden zal gericht feedback worden verzameld van stedelijke partijen, op basis waarvan de site verder wordt verbeterd.

Gerelateerde artikelen

Topdrukte op stroomnet vraagt om warmtenetten

Klimaatbeleid

Duizenden bedrijven, scholen en sportclubs moeten soms jaren wachten op een grootverbruikaansluiting vanwege het overvolle...

Lees verder

Verduurzaming bedrijventerreinen vertraagt, meer hulp overheid nodig

Klimaatbeleid

De verduurzaming van bedrijventerreinen loopt flinke vertraging op, waarschuwt een coalitie van maatschappelijke organisaties en...

Lees verder

Wat maakt een bedrijventerrein toekomstbestendig?

Klimaatbeleid

Toekomstbestendige bedrijventerreinen herken je aan verschillende elementen. Allereerst speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Dit betekent...

Lees verder