Milieuschade kost samenleving jaarlijks 31 miljard euro

Klimaatbeleid

De milieuschade die Nederland oploopt door de uitstoot van schadelijke stoffen naar bodem, water en lucht bedraagt jaarlijks 31 miljard euro. Dit welvaartsverlies voor de Nederlandse samenleving staat gelijk aan 4,5% van het bruto binnenlands product (bbp). De berekende milieuschade komt voor 98 procent voort uit de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen naar de lucht. Ondanks vijftig jaar milieubeleid heeft Nederland nog steeds een hardnekkig milieuprobleem.

Dit concluderen onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de policy brief Monetaire Milieuschade in Nederland – Een verkenning. In deze studie heeft het PBL cijfers over de jaarlijkse fysieke uitstoot van schadelijke stoffen gecombineerd met informatie over de momenteel gehanteerde milieuprijzen. Daarmee kan worden berekend wat de monetaire waarde is van de totale milieuschade in Nederland.

Totale monetaire milieuschade

In deze studie is berekend dat de totale monetaire milieuschade als gevolg van de uitstoot van schadelijke stoffen in Nederland in 2015 ruim 31 miljard euro bedroeg (zie Figuur). Deze schade kan worden vergeleken met een veel gebruikte welvaartsindicator, zoals de welstand op basis van het bruto binnenlands product (bbp). In 2015 bedroeg het bbp 683 miljard euro en de groei hiervan 20 miljard euro. De maatschappelijke welvaart komt derhalve zo’n 4,5% lager uit dan het bbp als rekening wordt gehouden met de monetaire milieuschade. Als ook de milieuschade wordt meegenomen die door Nederlandse consumenten en bedrijven in het buitenland wordt veroorzaakt, bijvoorbeeld door internationale reizen of internationaal vrachtverkeer, dan stijgt de schade zelfs tot 37 miljard euro.

Broeikasgassen en luchtverontreiniging

Ondanks het milieubeleid van de afgelopen vijftig jaar, spelen verschillende milieuproblemen de samenleving nog steeds parten. Denk hierbij met name aan de opwarming van de aarde als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreiniging. Milieuschade door de uitstoot van schadelijke stoffen veroorzaakt een direct welvaartsverlies voor de huidige generatie door bijvoorbeeld de gevolgen van de opwarming van de aarde, gezondheidsschade voor de mens, en verlies van biodiversiteit.  Opvallend is dat bijna alle berekende schade voortkomt uit uitstoot naar de lucht. Daarbij gaat het vooral om broeikasgassen als CO2 en methaan, en luchtverontreinigende stoffen zoals stikstofoxiden, zwaveloxide en ammoniak (ook bekend als NEC-stoffen). Samen zijn de broeikasgassen en de NEC-stoffen verantwoordelijk voor ruim 98 procent van de berekende milieuschade.

Benieuwd naar uw financiële impact op het klimaatprobleem? Bereken het hier eenvoudig zelf >

Gerelateerde artikelen

Impact maken? Start met duurzaam inkopen!

Klimaatbeleid

Nederlandse bedrijven geven jaarlijks ruim 400 miljard euro uit aan producten en diensten. Door deze...

Lees verder

Een Klimaatakkoord voor maximaal anderhalve graad opwarming van de aarde

Klimaatbeleid

Een klimaatdoel van maximaal anderhalve graad Celsius mondiale temperatuurstijging is tijdens de klimaattop van Parijs...

Lees verder

Hoe gaan we ontgroeien om daarmee binnen sociale en ecologische grenzen te blijven?

Klimaatbeleid

Hoe ziet ontgroeien er uit in de ‘echte wereld’? Een kritiekpunt op de ontgroei-beweging is...

Lees verder