Ondernemers halen veel voordeel uit interne CO2-beprijzing

Klimaatbeleid

Wat Rob van der Rijt, oprichter van het Klimaatplein, betreft gaat in 2020 ieder bedrijf of instelling werken met een interne prijs op CO2. “Dit leidt tot flinke besparingen op energieverbruik en tot meer duurzame opwekking”, vertelt hij enthousiast. “Praktijkonderzoek bij Brabantse MKB-bedrijven stemt bovendien positief. En smaakt naar meer!”

Brabantse bedrijven uit te de horeca, maakindustrie en metaal nemen sinds begin van dit jaar deel aan een praktijkonderzoek met CO2-beprijzing. Ze krijgen inzicht in de eigen CO2-voetafdruk én in het bedrag aan eigen CO2-belasting bij een prijs van € 60,- per ton CO2.

Berekenen van CO2-voetafdruk

De prijs van € 60,- per ton CO2 is gebaseerd op een rapport van de ‘High level Commission on Carbon Prices’ (2017). “Hierin beschrijven wetenschappers welke prijs op CO2 nodig is om onder de twee graden temperatuurstijging te blijven” zegt Rob van der Rijt van Klimaatplein.com. Hij is ook initiator van een onderzoek onder twaalf MKB-bedrijven in Brabant; ook de provincie werkt hieraan mee.

Van der Rijt wijst erop dat Nederlandse bedrijven en instellingen nu al via de gratis CO2-calculator op de homepage van klimaatplein.com inzicht kunnen krijgen in wat deze prijs voor hun gaat betekenen. Inmiddels hebben tienduizenden dat al gedaan. In de praktijk leidt dat, met wat extra begeleiding, direct al tot flinke besparing op energieverbruik en CO2-uitstoot. Daarom zou ieder bedrijf of instelling hier in 2020 mee moeten willen starten.”

Extra in beweging

Inmiddels blijkt dat de twaalf deelnemers aan het praktijkonderzoek extra in beweging komen om hun CO2-uitstoot te reduceren. Volgens MVO-manager Cecile Theunissen van Cateraar Appèl, één van de deelnemers, is dit mede te danken aan het verkregen inzicht in de eigen klimaatimpact CO2-belasting, nu en in de toekomst. “We kunnen nu beter inzichtelijk maken wat financieel gezien voor ons de meest duurzame oplossing zal zijn.”

Een andere deelnemer, manager Ingeborg Höld van Quality, safety en environment bij AAE bv in Helmond, is eveneens blij met het verkregen inzicht over duurzaamheid. “Ons bedrijf krijgt van klanten, maar ook van onze eigen medewerkers, hierover steeds meer vragen. Inmiddels heeft het bedrijf al veel concrete bespaarmaatregelen genomen. “Dan gaat het om laaghangend fruit zoals het installeren van LED-verlichting en bewegingsmelders en besparingen op brandstofverbruik van bedrijfswagens. Maar het gaat ook om meer ingrijpende maatregelen zoals het installeren van honderden zonnepanelen.”

Trends

Van der Rijt wijst erop dat CO2-beprijzing op mondiaal en Europees niveau aan belang wint om klimaatdoelen te halen. “Steeds meer landen en provincies of staten van grote landen voeren CO2-belastingsystemen in. Om te beginnen vindt in Europa al daadwerkelijk beprijzing van CO2-uitstoot plaats via het Europese emissiehandelssysteem. De prijs van een ton CO2 is het afgelopen jaar verviervoudigd naar ongeveer € 25,- per ton CO2. Die prijs geldt nu alleen nog maar direct voor grootverbruikers als energiecentrales en staal- en chemiereuzen, maar die gaan dit natuurlijk doorberekenen naar het MKB.

Daarnaast staat in zowel het Parijse Klimaatakkoord, het Nederlandse Regeerakkoord als in het Nederlandse Klimaatakkoord dat CO2-beprijzing ingezet moet worden om gevaarlijke klimaatontwrichting te voorkomen. Dat is één van de redenen waarom nu al diverse bedrijven werken met een interne CO2-rekenprijs.”

Inkoopafdelingen van bedrijven en overheden nemen volgens hem eveneens steeds vaker CO2-kosten van een aanbesteding op als beoordelingsindicator of gunningscriterium. “Leveranciers worden zo gestimuleerd producten of diensten met een lager CO2-gehalte aan te bieden. Uiteindelijk wordt de meest duurzame optie zo ook de meest lucratieve.”

Voorsorteren

Werken met een interne rekenprijs op CO2 heeft volgens Van der Rijt nog een ander voordeel. “Door nu al te werken met een interne prijs sorteer je voor op wat vanuit overheids- en bedrijfswege gevraagd gaat worden. Daarnaast zet het je dus gewoon direct al aan tot energie besparen. En dat is goed voor het klimaat, een gezonde lucht en de eigen portemonnee.”

Dit interview is een samenvatting van het origineel dat eerder verscheen in het Tijdschrift voor Milieu.

Foto: Shutterstock.com

Gerelateerde artikelen

Topdrukte op stroomnet vraagt om warmtenetten

Klimaatbeleid

Duizenden bedrijven, scholen en sportclubs moeten soms jaren wachten op een grootverbruikaansluiting vanwege het overvolle...

Lees verder

Verduurzaming bedrijventerreinen vertraagt, meer hulp overheid nodig

Klimaatbeleid

De verduurzaming van bedrijventerreinen loopt flinke vertraging op, waarschuwt een coalitie van maatschappelijke organisaties en...

Lees verder

Wat maakt een bedrijventerrein toekomstbestendig?

Klimaatbeleid

Toekomstbestendige bedrijventerreinen herken je aan verschillende elementen. Allereerst speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Dit betekent...

Lees verder