Ook reconditioneringsbranche onderhevig aan klimaatverandering

CO2-neutraal ondernemen

De Reconditioneringsbranche bestaat uit bedrijven die schade als gevolg van water, brand, storm en het klimaat reinigen en herstellen. Klimaatplein partner Polygon is afkomstig uit deze branche en vertelt over het herstellen van schade veroorzaakt door een veranderend klimaat en het eigen duurzaam ondernemerschap.  

Marieke Hoogerwerf van Polygon “ Onze opdrachtgevers zijn veelal verzekeringsbedrijven, maar opdrachten komen ook rechtstreeks van onder andere woningbouwcorporaties, (commerciële) vastgoedeigenaren en industriële bedrijven. Binnen de branche kunnen we een aantal trends onderscheiden waarop de focus ligt, namelijk het centraal zetten van de eindklant, de toename van waterschades als gevolg van klimaatverandering en duurzaamheid.”

Klimaatverandering leidt tot toename in aantal waterschades

Het klimaat is allesbehalve constant, het verandert en dat is ook in Nederland te merken. Meteorologische instituten, zoals het KNMI, doen sinds anderhalve eeuw dagelijks waarnemingen op basis waarvan klimaatscenario’s worden omschreven. De jaarlijkse neerslagsom in Nederland is in de periode 1910-2015 gelijkmatig gestegen van 695 naar 880 millimeter. Dit is een toename van 27% in 106 jaar.

Uit onderzoek van het verbond van verzekeraars blijkt er een duidelijke statistische relatie te bestaan tussen neerslag en schade. Vooral de intensiteit van de neerslag biedt hiervoor een verklaring. De intensiteit van een regenbui is dus belangrijker dan de totale hoeveelheid neerslag. Polygon heeft dit duidelijk ondervonden tijdens de hevige hagelbui in mei 2016 en vele neerslag in juni van hetzelfde jaar.

 “We kregen te maken met 150 à 200 extra waterschadeprojecten in circa anderhalve week tijd. Wat vooral opviel was dat de neerslag lang aanhield en er veel zware buien achter elkaar vielen. Normaliter is er sprake van een kortere periode van neerslag en kun je na een dag of hooguit twee dagen de drogings- en bereddingswerkzaamheden in gang zetten. Maar in mei en juni 2016 volgden de hevige buien elkaar steeds op in verschillende delen van het land en was er sprake van meerdere calamiteiten achter elkaar.” aldus Marianne Amahorseya (Accountmanager Polygon).  “Onze medewerkers werkten dag en nacht op verschillende locaties. En apparatuur werd in grote getale vervoerd naar de getroffen gebieden.” Als droogspecialist met meer dan 60 jaar ervaring heeft Polygon de juiste mensen, kennis en technologie in huis om waterschade te herstellen.

Duurzaamheid

In navolging van klimaatverandering is duurzaamheid een belangrijk onderwerp, ook in de reconditioneringsbranche. Zo kunnen reconditioneerders sinds eind 2015 het certificaat van Duurzaam Herstel halen. Duurzaam Herstel is een duurzaamheidskeurmerk voor bedrijven op het gebied van naturaherstel. Het keurmerk maakt inzichtelijk welke bedrijven schades op milieuvriendelijke wijze herstellen. Het keurmerk is een initiatief van Duurzaam Repareren en de verzekeringsmaatschappijen a.s.r., AEGON en Unigarant.

Diensten op het gebied van schadeherstel dragen in wezen al bij aan het milieu. Herstel zorgt ervoor dat er minder goederen vervangen hoeven te worden na schade, waardoor de hoeveelheid afval wordt gereduceerd, er tevens minder grondstoffen nodig, zijn het energieverbruik verlaagd wordt en er minder transport nodig is.

Sinds november 2015 is Polygon Nederland partner van Klimaatplein.com, een kenniscentrum dat bedrijven informeert, inspireert en activeert om de eigen impact op de klimaatverandering te verminderen. Polygon neemt daarbij deel aan de Climate Makeover >.  Als bedrijf krijg je middels een uitgebreide ‘CO2-voetafdruk’ inzicht in de mate van CO2-uitstoot waar je verantwoordelijk voor bent. Vervolgens krijgt het bedrijf adviezen over energiebesparing, mogelijkheden van energie-opwekking en de CO2-compensatie.

“Ik hoop dat ook andere bedrijven in de branche die handschoen hebben opgepakt of binnen niet al te lange termijn die uitdaging zullen aangaan. Als bedrijf is het niet verstandig te wachten tot iets wettelijk ‘moet’. Beter is het actie te ondernemen uit intrinsieke motivatie. De reconditionering is een branche waar grote duurzaamheidswinsten te behalen zijn”, aldus Marlies van der Meulen, Algemeen Directeur bij Polygon.

Foto: Polygon

Gerelateerde artikelen

Hoe vermijd je verborgen kosten bij gescheiden afvalinzameling?

CO2-neutraal ondernemen

Iedereen heeft weleens te maken met een gevalletje goedkoop is duurkoop. Je zag online die...

Lees verder

Moderne leeromgeving met dank aan circulaire nieuwbouw  

CO2-neutraal ondernemen

De nieuwbouw van het Ashram College heeft een sterke focus op circulariteit door het hergebruik...

Lees verder

EED cijfers gebruiken voor CO2-rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit?

CO2-neutraal ondernemen

Veel organisaties en bedrijven moeten aan de EED-auditplicht voldoen. Ze verzamelen daarvoor ook gegevens over...

Lees verder