Polygon werkt aan duurzaamheid met hulp van de Climate Makeover

CO2-neutraal ondernemen

In juli werd bekend dat Polygon een van de winnaars van de Climate Makeover is. Deze Makeover wordt georganiseerd door Klimaatplein en de Nederlandse Klimaatcoalitie. De deelnemers werden geselecteerd op basis van hun motivatie en de mogelijke impact op de CO2-uitstoot.

Wat houdt de Climate Makeover in?

Gedurende een jaar wordt Polygon gecoacht door een professionele partner van het Klimaatplein. Zij helpen Polygon om binnen 1 jaar volledig klimaatneutraal te gaan ondernemen. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van het 5-stappenplan van Klimaatplein.com. Polygon krijgt advies over energiebesparing. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om zelf energie op te wekken, of om dit groen in te kopen. Daarnaast worden alle mogelijkheden van het reduceren van de CO2-uitstoot bekeken en zoveel mogelijk geïmplementeerd. Uiteindelijk wordt er een initiatief genomen om het restant van de CO2-uitstoot te compenseren.

Waar staat Polygon nu?

marlies-polygon-klimaatpleinMarlies van der Meulen, Algemeen Directeur van Polygon verteld: “Eind augustus vond de eerste afspraak met adviseur Peter Wiers plaats. Hij bezocht ons hoofdkantoor in Alphen aan den Rijn samen met Marcel Spaas, Sales Agent bij FairClimateFund. Dit is een organisatie die bedrijven, non-profit organisaties en particulieren ondersteunt om klimaatneutraal te worden, op een eerlijke en betaalbare manier. Er werd vastgesteld hoe ver Polygon al was met het opstellen van de CO2-voetprint en het reduceren van de CO2-uitstoot. Welke uitstoot was er al in kaart gebracht en welke maatregelen zijn er al genomen?  Ondanks dat er al stappen waren genomen bleek er nog veel toegevoegd te kunnen worden aan onze CO2-voetprint. Naast zaken als diesel en verbruikte stroom moet er bijvoorbeeld ook gekeken worden naar de hoeveelheid bedrijfskleding die jaarlijks wordt gebruikt en hoeveel papier verbruiken we eigenlijk per jaar?”

Daarnaast werd er gekeken naar de hoeveelheid CO2 uitstoot die Polygon al compenseert dankzij hun reconditioneringswerkzaamheden. Door beschadigde producten te herstellen hoeven er immers minder nieuwe producten gekocht en geproduceerd te worden. “Uit de analyse bleek dat een groot deel van de uitstoot hierdoor al gecompenseerd wordt. Maar dit betekent natuurlijk niet dat we al klaar zijn. We kunnen nog grote stappen maken in het verminderen van onze uitstoot!”, aldus Marlies van der Meulen.

Wat is de volgende stap?

Nu Polygon al deze zaken inzichtelijk heeft gemaakt, is er een duidelijk en volledig beeld van onze CO2-uitstoot. Dit betekent dat ze klaar zijn voor stap 2 van het stappenplan van Klimaatplein.com: het besparen van energieverbruik binnen de organisatie. Om hiermee aan de slag te gaan bezochten een aantal medewerkers het ‘Inspiratie event Klimaatplein’ op 13 oktober in Den Haag. Daar kregen zij praktische informatie over de mogelijkheden om CO2-neutraal te ondernemen. Zoals het opwekken van zonnestroom en mogelijkheden van brandstofreductie van het wagenpark.

Marlies van der Meulen geeft aan: “Met de praktische kennis van het Inspiratie event en de professionele hulp van Peter Wiers verwachten wij de komende tijd grote stappen te maken richting een CO2-neutrale organisatie.”

Gerelateerde artikelen

Moderne leeromgeving met dank aan circulaire nieuwbouw  

CO2-neutraal ondernemen

De nieuwbouw van het Ashram College heeft een sterke focus op circulariteit door het hergebruik...

Lees verder

EED cijfers gebruiken voor CO2-rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit?

CO2-neutraal ondernemen

Veel organisaties en bedrijven moeten aan de EED-auditplicht voldoen. Ze verzamelen daarvoor ook gegevens over...

Lees verder

Duurzaam Investeren – welke opties heb je als ondernemer?

CO2-neutraal ondernemen

In onze economie is duurzaamheid inmiddels een gegeven. Ondernemers zijn steeds meer betrokken bij thema’s...

Lees verder