Prijs op CO2 in Regeerakkoord 70% te laag

Klimaatbeleid

In het regeerakkoord staat een ambitieuze doelstelling van 49% minder uitstoot van broeikasgassen in het jaar 2030 ten opzichte van de uitstoot in 1990. Een van de voorgestelde maatregelen om dit doel te bereiken is de introductie van een CO2-minimumprijs voor elektriciteitsproducenten in 2020. De minimumprijs moet jaarlijks oplopen van 18 euro in 2020 tot 43 euro in 2030. Is deze prijs voldoende hoog om de klimaatdoelen van Parijs te halen?

Klimaatdoelen Parijs

Het aanpakken van klimaatverandering is een urgente uitdaging en kent ingrijpende gevolgen. Tijdens de klimaattop in Parijs, in december 2015, kwamen zo’n 200 landen overeen om “de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde tot ver onder de 2 °C te houden en om inspanningen te blijven leveren om de temperatuurstijging tot 1,5 °C te beperken.”

Doel van het stabiliseren van de temperatuurstijging tot ruim onder 2 °C is het voorkomen van immense negatieve economische, sociale en ecologische gevolgen. Deze temperatuurdoelen vereisen een grootschalige transformatie van de structuur van onze huidige economische activiteiten. Denk aan grote veranderingen in energiesystemen (in het bijzonder stroomopwekking); industriële processen; ruimteverwarming en koelsystemen; vervoer en publieke transportsystemen; stedelijke samenlevingsvormen; landgebruik (inclusief bossen, graslanden en landbouwgrond); en het gedrag van burgers.

Goed klimaatbeleid is consistent met economische groei, duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding. De overgang naar een koolstofarme economie is potentieel een krachtig, aantrekkelijk en duurzaam groeiverhaal, gekenmerkt door hogere veerkracht, meer innovatie, meer leefbare steden, robuuste landbouw en sterkere ecosystemen.

Prijs op CO2

Een goede koolstofprijs is een onmisbaar onderdeel van een strategie om de uitstoot van CO2 op een efficiënte manier te verminderen. Koolstofprijzen zijn bedoeld om de nodige veranderingen in investeringen aan te moedigen, productie- en consumptiepatronen te veranderen en technologische vooruitgang te creëren die toekomstige reductiekosten verkleinen.

We moeten van een ‘grijze economie’ gefundeerd op fossiele brandstoffen naar een ’groene economie’ gebaseerd op hernieuwbare energiebronnen en een circulaire economie. Door vervuilende fossiele brandstoffen te beprijzen dirigeer je de economie naar groen en duurzaam.

Welke prijs is nodig?

Om de klimaatdoelen van Parijs te halen is volgens de ‘High Level Commission on Carbon Prices’, ondersteund door onder andere de Wereldbank en de Franse regering, een prijs nodig van €60,- per ton CO2 in het jaar 2020 >.

Nederland denkt het, volgens het Regeerakkoord, te kunnen doen met een prijs van €18,-  per ton CO2 in 2020. Hoe kan het dat die prijs zo veel lager ligt dan de nodige €60,- per ton?

Willen we wel of willen we niet?

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft doorgerekend dat het kabinet met de maatregelen in het nieuwe Regeerakkoord ongeveer halverwege de beleidsopgave komt van 49% broeikasgassenreductie in 2030. Dus 50% van het behalen van deze, overigens uitstekende, ambitie is nu pas ingevuld. En een belangrijk onderdeel daarvan; het hanteren van een minimumprijs op CO2, kent een prijs die 70% lager is (€18,- in plaats van €60,-) dan wat de prijs moet zijn om onder de 2 graden temperatuurstijging te blijven.

De vragen die ik heb aan het huidige kabinet en coalitie zijn dan ook:

  1. Wil Nederland serieus en zonder twijfel de klimaatdoelen van Parijs halen?
  2. Waarom is dan nu pas 50% van de ambitie van het klimaatdoel van 49% broeikasgasreductie daadwerkelijk ingevuld?
  3. Waarom wordt in de beleidsmaatregel ‘het hanteren van een minimumprijs op CO2’ een prijs gebruikt die 70% lager ligt dan wat volgens topeconomen nodig is om de tweegraden-doelstelling te halen?
  4. Waar komt die in het Regeerakkoord voorgestelde €18,- per ton CO2 in het jaar 2020 überhaupt vandaan?

Welk bewindspersoon of Tweede Kamerleden kunnen hier de antwoorden op geven?

Met veel dank voor uw aandacht en reactie,

Rob van der Rijt
‘s-Hertogenbosch

 

Reactie via twitter van Tweede Kamerlid Remco Dijkstra (VVD):

1) ja 2) maar de helft? Is juist prestatie en glas half vol. Andere helft met samenleving. Onlogisch om alles al dicht te timmeren 3) zo kosteneffectief als mogelijk 4) PBL, groet Remco

Reactie Klimaaplein:

Dank voor uw reactie. Over 2) is er budget vrijgemaakt om samenleving die andere 50% te laten invullen? En over 3) die €60 is volgens topeconomen al meest kosteneffectieve prijs mits ruim geflankeerd door overige CO2-reductie instrumenten. Reactie waarom die €18?

Reactie Remco Dijkstra:

2) 4 miljard per jaar zie regeerakkoord. 3) CO2- prijs oplopend tot €43,- en in overleg met omliggende landen. Anders krijg je negatieve effecten voor banen, investeringen en klimaat.

 

Foto: Shutterstock.com

Gerelateerde artikelen

Topdrukte op stroomnet vraagt om warmtenetten

Klimaatbeleid

Duizenden bedrijven, scholen en sportclubs moeten soms jaren wachten op een grootverbruikaansluiting vanwege het overvolle...

Lees verder

Verduurzaming bedrijventerreinen vertraagt, meer hulp overheid nodig

Klimaatbeleid

De verduurzaming van bedrijventerreinen loopt flinke vertraging op, waarschuwt een coalitie van maatschappelijke organisaties en...

Lees verder

Wat maakt een bedrijventerrein toekomstbestendig?

Klimaatbeleid

Toekomstbestendige bedrijventerreinen herken je aan verschillende elementen. Allereerst speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Dit betekent...

Lees verder