Schaalsprong in fietsbeleid ten behoeve van duurzaamheid

Klimaatbeleid

fietsers in stad

In tijden van crisis dient verantwoord te worden omgegaan met investeringen in infrastructuur. Creativiteit is gevraagd om met minimale middelen maximaal resultaat te bereiken. Gecombineerd met het thema ‘duurzaamheid’ kom je al gauw uit bij de fiets. Fietsen heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Denk hierbij aan een lekker ritje op zondagmiddag, maar ook aan het fietsen als schakel in een totale verplaatsing of als vervoermiddel om naar winkel of werk te fietsen. Mede door technologische ontwikkelingen als de e-bike wordt fietsen voor een steeds groter wordende doelgroep aantrekkelijk. Fietsen wordt hip, zeg maar gerust een ‘way of life’.

Het resultaat is een verbetering van de leefbaarheid in brede zin: leefbare steden en een betere gezondheid op individueel niveau. Echter, met name in enkele grote steden loopt de fiets al tegen zijn grenzen aan.

Ook wij hebben onderkend dat fietsen en fietsbeleid steeds belangrijker wordt in het werkveld en willen hier dan ook graag een steentje aan bijdragen. We realiseren ons dat een omslag in denken nodig is en dat moet worden ingespeeld op de noodzakelijke ‘schaalsprong’ in het fietsbeleid om de fiets niet aan zijn eigen succes ten onder te laten gaan. Wij hebben hiervoor de filosofie van ‘robuuste fietsstructuren’ ontwikkeld. Kortweg betekent dit op structuurniveau een ‘fietsruggengraat’ die belangrijke attractiepunten met elkaar verbindt en zo een aanvulling vormt op bestaande fietsnetwerken. Op inrichtingsniveau betekent dit fietsinfrastructuur die recht doet aan de diverse soorten en maten fietsen en fietsers.

Dit alles om het fietsgebruik te maximaliseren en daarmee een bijdrage te leveren aan duurzaamheid en het verminderen van CO2-uitstoot. Echter, stimuleren van fietsgebruik is niet alleen een zaak van nieuwe infrastructuur. Op een hoger schaalniveau zijn we bezig met verantwoorde keuzes op het gebied van ruimtelijke ordening. De juiste voorziening op de juiste plek waarbij uitdrukkelijk rekening wordt gehouden met de nieuwe trend in vervoerwijzen en bereikbaarheid. Dat is waar het om gaat!

Link naar het artikel geschreven door Paul Hamaekers van Kragten dat hier dieper op ingaat.

Gerelateerde artikelen

Maakt de duurzame energietransitie de wereld een veiliger plek?

Klimaatbeleid

We bevinden ons al enkele jaren midden in de zogenaamde duurzame energietransitie. Terwijl we onze...

Lees verder

Hoe ziet ons energiesysteem eruit in een postgroei samenleving?

Klimaatbeleid

Het energiesysteem in een postgroei samenleving zal sterk verschillen van het huidige systeem. We zijn...

Lees verder

Impact maken? Start met duurzaam inkopen!

Klimaatbeleid

Nederlandse bedrijven geven jaarlijks ruim 400 miljard euro uit aan producten en diensten. Door deze...

Lees verder