Seminar Klimaatplein: CO2-prijs van €700,- per ton doet recht aan maatschappelijke kosten klimaatverandering

Klimaatbeleid

Wat zijn de sociale kosten die het veroorzaken van een ton CO2 met zich meebrengt? Hoeveel schade richt dat precies aan? Het Klimaatplein organiseerde over deze vraag het seminar ‘CO2-beprijzing, wat gaan we betalen?’. Vanuit onderzoek van het Klimaatverbond en de praktijkervaring van het Klimaatplein kregen deelnemers te horen wat de huidige status is rondom het beprijzen van CO2-uitstoot.

€700,- per ton CO2-uitstoot

Na een welkomstwoord en introductie van Klimaatplein oprichter Rob van der Rijt ging het woord naar Thijs de la Court van het Klimaatverbond. Thijs sprak over de voorbeeldfunctie die de overheid en bedrijven hebben wanneer het gaat om het halen van de klimaatdoelen. Door rekening te houden met de uitstoot van CO2 die met haar ingekochte goederen en diensten gepaard gaan, kunnen overheden en bedrijven de markt stimuleren om duurzamer te produceren. Door bij die inkoop te rekenen met een interne prijs op CO2 kunnen overheden en bedrijfsleven zich alvast voorbereiden op reële CO2-beprijzing.”

Het Klimaatverbond heeft onderzoek gedaan naar wat die interne rekenprijs op CO2 moet zijn om alle maatschappelijke kosten van klimaatverandering mee te nemen. Denk aan kosten die gepaard gaan met schade aan vastgoed en landbouw door overstromingen of natuurschade door de afbraak van koraalriffen. Het Klimaatverbond komt uit op een prijs van €700,- per ton CO2. Die prijs zou meegerekend moeten worden bij aankoop- en investeringsbeslissingen door overheden en bedrijven.

Onderzoekers Thijs de la Court en Dieuwertje Walch van het Klimaatverbond publiceerden hier hun onderzoek en onderbouwing.

CO2-beprijzing in de praktijk 

Na het Klimaatverbond sprak Rob van der Rijt van het Klimaatplein over het praktijkonderzoek naar CO2-beprijzing. Tot nu toe nemen 15 MKB-bedrijven hier aan deel. Zij krijgen inzicht in wat de eigen uitstoot van CO2 is en wat zij aan extra kosten zouden hebben bij een juiste prijs op CO2. De ervaring tot nu toe is dat deze bedrijven, dankzij dat inzicht en wat begeleiding bij het reduceren van die CO2-kosten, flink gaan besparen op het verbruik van fossiele brandstoffen.

Energie besparen en duurzaam opwekken zijn dan dé middelen om direct de eigen uitstoot van CO2 te verminderen. En dat leidt dan ook vaak tot minder energiekosten en het halen van andere organisatiedoelen. Hier vindt u een overzicht van de twaalf deelnemers aan het CO2-onderzoek. Inmiddels krijgen tienduizenden bedrijven inzicht in hun maatschappelijk CO2-kosten door gebruikmaking van de CO2-calculator op het Klimaatplein.

Op het podium stond de vertegenwoordiging van een drietal Brabantse bedrijven die deelnemen aan het CO2-beprijzingsonderzoek. Zij gaven aan waarom zij meedoen aan dit onderzoek en wat het ze tot nu toe aan besparingen gebracht heeft. 

Hieronder vindt u een fotoverslag van het Energiefestival en de bijeenkomst van het Klimaatplein.
Fotografie: Mira van der Hagen

Gerelateerde artikelen

Impact maken? Start met duurzaam inkopen!

Klimaatbeleid

Nederlandse bedrijven geven jaarlijks ruim 400 miljard euro uit aan producten en diensten. Door deze...

Lees verder

Een Klimaatakkoord voor maximaal anderhalve graad opwarming van de aarde

Klimaatbeleid

Een klimaatdoel van maximaal anderhalve graad Celsius mondiale temperatuurstijging is tijdens de klimaattop van Parijs...

Lees verder

Hoe gaan we ontgroeien om daarmee binnen sociale en ecologische grenzen te blijven?

Klimaatbeleid

Hoe ziet ontgroeien er uit in de ‘echte wereld’? Een kritiekpunt op de ontgroei-beweging is...

Lees verder