Steeds meer Europese steun voor hogere prijs op CO2-uitstoot

Klimaatbeleid

In het Klimaatakkoord dat enkele maanden geleden werd gepresenteerd kondigde minister Wiebes een CO2-heffing aan. Die hogere prijs op CO2 moet gaan gelden voor ruim 250, veelal hele grote, Nederlandse bedrijven. Vanuit Europa komt steeds meer steun om het Nederlandse initiatief te volgen en uit te breiden. Dit is te lezen in de recente ‘Nieuwsbrief Emissiehandel’.

Eerste klimaatneutrale continent

Zo krijgt een belasting op de CO2-inhoud van producten aan de grenzen van de EU uit allerlei hoeken steeds meer steun. Aankomend voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie pleitte deze zomer voor zo’n heffing. Zij krijgt steun vanuit een burgerinitiatief.

In een document met de politieke uitgangspunten voor de komende Europese Commissie zegt Von der Leyen dat Europa het eerste klimaatneutrale continent ter wereld wil worden. In haar eerste honderd dagen wil zij een Green Deal sluiten, met als onderdeel een Europese Klimaatwet. Zij wil het systeem voor emissiehandel versterken, uitbreiden met de maritieme sector, minder gratis emissierechten voor luchtvaart reserveren, en op termijn ook de transport- en bouwsector toevoegen. Tegelijk wil zij een Carbon Border Tax instellen om ‘CO2-weglek’ te voorkomen. Die weglek van industriële activiteiten zou kunnen ontstaan als bedrijven in de EU te veel concurrentienadeel ondervinden van de CO2-prijs in Europa. Zo’n grensbelasting moet dat nadeel opheffen.

Vorige maand is een nieuw burgerinitiatief gelanceerd gericht op de invoering van een minimumprijs voor CO2-uitstoot. Bij een miljoen handtekeningen is de Europese Commissie verplicht het voorstel tenminste in overweging te nemen. Het burgerinitiatief komt van wetenschappers en politici. Zij stellen voor dat er een wet komt voor een minimumprijs voor CO2-uitstoot, die oploopt van € 50 per ton CO2 in 2020 tot € 100 in 2025.

Duitse CO2 maatregelen

De Duitse overheid heeft laten weten te werken aan een uitbreiding van een CO2-beprijzing voor sectoren die momenteel buiten het ETS vallen. De CO2-prijs zou dan van toepassing kunnen zijn op sectoren zoals transport, de gebouwde omgeving en landbouw.

Een combinatie van hittegolven en droogte en de snelle toename van emissies in bepaalde sectoren heeft ervoor gezorgd dat Duitsland serieus nadenkt over een uitbreiding van CO2-beprijzing. Een dergelijke CO2-prijs zou dan functioneren naast het huidige Europese emissiehandels-systeem.

Invoering vliegtaks

Nederland organiseerde in juni een congres over een CO2-heffing voor de luchtvaart. Daar spraken de ministers van Financiën van verschillende EU-lidstaten over het aanpakken van de stijgende emissies in deze sector. Ook Frankrijk en Duitsland hebben plannen voor de luchtvaart. Frankrijk heeft aangegeven met een ‘eco-taks’ voor de luchtvaart zo’n €180 miljoen per jaar op te halen. Deze baten dienen vervolgens geïnvesteerd te worden in andere klimaatplannen. Duitsland overweegt om de eigen luchtvaartbelastingen te verhogen. Daarnaast heeft de inkomende voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen geopperd om de hoeveelheid gratis emissierechten in het Europese emissiehandelssysteem voor luchtvaart verder te verminderen.

Voorgaand nieuws verscheen in de nieuwsbrief emissiehandel waarvoor u zich hier kunt inschrijven >

Nieuwsgierig naar wat een hogere prijs op CO2 voor uw bedrijf of instelling gaat betekenen? Bezoek dan onze webpagina die ingaat op het invoeren van CO2-beprijzing voor bedrijven en instellingen >

Foto’s: Shutterstock

Gerelateerde artikelen

Impact maken? Start met duurzaam inkopen!

Klimaatbeleid

Nederlandse bedrijven geven jaarlijks ruim 400 miljard euro uit aan producten en diensten. Door deze...

Lees verder

Een Klimaatakkoord voor maximaal anderhalve graad opwarming van de aarde

Klimaatbeleid

Een klimaatdoel van maximaal anderhalve graad Celsius mondiale temperatuurstijging is tijdens de klimaattop van Parijs...

Lees verder

Hoe gaan we ontgroeien om daarmee binnen sociale en ecologische grenzen te blijven?

Klimaatbeleid

Hoe ziet ontgroeien er uit in de ‘echte wereld’? Een kritiekpunt op de ontgroei-beweging is...

Lees verder