Subsidieregeling Verduurzaming MKB helpt ondernemers met verminderen CO2-uitstoot

Klimaatbeleid

Wil je als ondernemer in het midden- en kleinbedrijf minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen als olie en gas én duurzamer ondernemen? Heb je advies en ondersteuning nodig om eigen uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, te verminderen? Dan kun je gebruik maken van de Subsidieregeling Verduurzaming MKB.

Met de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) wil de overheid ondernemers stimuleren een steentje bij te dragen aan een schonere wereld. Deze subsidie kan de ondernemer gebruiken om een adviseur in te huren voor een energieadvies op maat en voor ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit het advies.

Subsidie voor ondernemers met relatief laag energieverbruik

De subsidie is voor mkb-ondernemers met een relatief laag energieverbruik (minder dan 50.000 kWh elektriciteit en 25.000 m3 aardgas) die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen. Voor deze mkb’ers is namelijk nog weinig ondersteuning beschikbaar.

Advies en ondersteuning voor energiebesparing

De energiekosten stijgen en zullen blijven stijgen in de toekomst. Nu is het moment om te investeren in energiebesparende maatregelen. De investeringen zijn snel terugverdiend. Laat je daarom adviseren over energiebesparende maatregelen en de investeringen die hierbij horen. Dit kan gaan om aanpassingen aan het pand, gebruiken van duurzame technieken of andere energiebesparende maatregelen, zoals het vervangen van bedrijfswagens. Met het advies kan de energieadviseur de ondernemer ook ondersteunen bij de uitvoering en van één of meer energiebesparende maatregelen. Bijvoorbeeld door het opstellen van een financieringsplan of subsidieaanvraag voor een andere regeling. De ondernemer kan nu, met steun van de overheid, expertise in huis halen om zijn bedrijf te verduurzamen.

Aanvragen kan tot en met 30 september 2022

Aanvragen van de subsidie kan tot en met 30 september 2022. De maximale subsidie is 2.500 euro per bedrijfspand.

Foto: Citymarketing Tilburg

Gerelateerde artikelen

Topdrukte op stroomnet vraagt om warmtenetten

Klimaatbeleid

Duizenden bedrijven, scholen en sportclubs moeten soms jaren wachten op een grootverbruikaansluiting vanwege het overvolle...

Lees verder

Verduurzaming bedrijventerreinen vertraagt, meer hulp overheid nodig

Klimaatbeleid

De verduurzaming van bedrijventerreinen loopt flinke vertraging op, waarschuwt een coalitie van maatschappelijke organisaties en...

Lees verder

Wat maakt een bedrijventerrein toekomstbestendig?

Klimaatbeleid

Toekomstbestendige bedrijventerreinen herken je aan verschillende elementen. Allereerst speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Dit betekent...

Lees verder