Subsidieregeling Verduurzaming MKB helpt ondernemers met verminderen CO2-uitstoot

Klimaatbeleid

Wil je als ondernemer in het midden- en kleinbedrijf minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen als olie en gas én duurzamer ondernemen? Heb je advies en ondersteuning nodig om eigen uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, te verminderen? Dan kun je gebruik maken van de Subsidieregeling Verduurzaming MKB.

Met de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) wil de overheid ondernemers stimuleren een steentje bij te dragen aan een schonere wereld. Deze subsidie kan de ondernemer gebruiken om een adviseur in te huren voor een energieadvies op maat en voor ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit het advies.

Subsidie voor ondernemers met relatief laag energieverbruik

De subsidie is voor mkb-ondernemers met een relatief laag energieverbruik (minder dan 50.000 kWh elektriciteit en 25.000 m3 aardgas) die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen. Voor deze mkb’ers is namelijk nog weinig ondersteuning beschikbaar.

Advies en ondersteuning voor energiebesparing

De energiekosten stijgen en zullen blijven stijgen in de toekomst. Nu is het moment om te investeren in energiebesparende maatregelen. De investeringen zijn snel terugverdiend. Laat je daarom adviseren over energiebesparende maatregelen en de investeringen die hierbij horen. Dit kan gaan om aanpassingen aan het pand, gebruiken van duurzame technieken of andere energiebesparende maatregelen, zoals het vervangen van bedrijfswagens. Met het advies kan de energieadviseur de ondernemer ook ondersteunen bij de uitvoering en van één of meer energiebesparende maatregelen. Bijvoorbeeld door het opstellen van een financieringsplan of subsidieaanvraag voor een andere regeling. De ondernemer kan nu, met steun van de overheid, expertise in huis halen om zijn bedrijf te verduurzamen.

Aanvragen kan tot en met 30 september 2022

Aanvragen van de subsidie kan tot en met 30 september 2022. De maximale subsidie is 2.500 euro per bedrijfspand. Meer informatie over voorwaarden, subsidiebedrag en hoe u de subsidie kunt aanvragen leest u op Subsidieregeling Verduurzaming MKB

Foto: Citymarketing Tilburg

Gerelateerde artikelen

Impact maken? Start met duurzaam inkopen!

Klimaatbeleid

Nederlandse bedrijven geven jaarlijks ruim 400 miljard euro uit aan producten en diensten. Door deze...

Lees verder

Een Klimaatakkoord voor maximaal anderhalve graad opwarming van de aarde

Klimaatbeleid

Een klimaatdoel van maximaal anderhalve graad Celsius mondiale temperatuurstijging is tijdens de klimaattop van Parijs...

Lees verder

Hoe gaan we ontgroeien om daarmee binnen sociale en ecologische grenzen te blijven?

Klimaatbeleid

Hoe ziet ontgroeien er uit in de ‘echte wereld’? Een kritiekpunt op de ontgroei-beweging is...

Lees verder