Tips en trends voor duurzame gemeentekantoren

Klimaatbeleid

Duurzame gemeentekantoren zijn een absolute voorwaarde om te voldoen aan het EU doel om in 2030 55% minder CO2 uit te stoten. Duurzaam vastgoedadviseur HEVO stelde een top 10 samen met de laatste tips en trends op het gebied van duurzame huisvesting.

Willem Adriaanssen van HEVO vertelt dat de kennis over het belang van duurzame gebouwen bij gemeenten in Nederland groot is. ‘Er heeft een flinke omslag plaatsgevonden en die kennisontwikkeling is bijzonder snel gegaan. Een aantal jaren terug dienden wij nog uitgebreide informatie te verschaffen over het belang van duurzame gemeentekantoren. Nu is duurzaamheid het uitgangspunt. De vraag is alleen: hoe pakken we het aan? En daar helpen wij gemeenten graag mee’, vertelt Willem. ‘De top 10 geeft een inzicht in de belangrijkste tips en trends op het gebied van duurzame gemeentekantoren.’ Hieronder de eerste vijf tips uit die top 10.

  1. Integrale benadering

Duurzaamheid is echt niet meer alleen maar de energieprestatie, maar wordt integraal bekeken en zowel op het vlak van de huisvesting als op de organisatie en de hele productie of procesketen van toepassing verklaard.

  1. De gezonde (werk)omgeving

Het is noodzakelijk om de gezondheid van de leef- en werkomgeving te verbeteren. Gebleken is dat de luchtkwaliteit in diverse delen van Nederland helemaal niet zo goed is en dat daar gezondheids­schade door ontstaat. Steeds meer gebouweigenaren en gebruikers realiseren zich dat een goed en comfortabel binnenklimaat belangrijk is. Een goed binnenklimaat zorgt ervoor dat het welbevinden van mensen toeneemt, het reduceert het ziekteverzuim en het bevordert de mate van concentratie en productiviteit. Een gezonde (werk)omgeving is een sterke driver om huisvesting aan te passen en te verbeteren.

  1. Energieneutrale of energieproducerende huisvesting

Vanwege de ontwikkelingen in de bouwregelgeving is er inmiddels de verplichting tot het realiseren van bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Veel opdrachtgevers vinden het aspect ‘bijna’ echter een vreemde stap en nemen maatregelen om al direct of op termijn te komen tot energieneutrale gebouwen, of liever nog: Nul op de Meter-gebouwen (NOM).

  1. Circulaire materialen en systemen

Het begrip circulaire economie, hergebruik van circulaire materialen en systemen, wordt door de samenleving meer omarmd. Ook in de bouwsector is circulair bouwen en hergebruik van materialen aan de orde. We zien een verschuiving naar het realiseren van flexibele, demontabele en aanpasbare gebouwen waarin producten worden toegepast. De bouw heeft relatief een lange levenscyclus maar tevens hoge afvalvolumes, die in circulaire ketens verblijven. Doordat de milieubelasting steeds zwaarder gaat tellen middels de MPG-score komt dit ook bij de vergunningverlening en subsidie­mogelijkheden, zoals MIA/Vamil, terug. Daarin is ook steeds meer aandacht voor biobased bouwen.

  1. Klimaatadaptief bouwen

Gebouwen zorgen ervoor dat de bodem onder het bebouwde oppervlak niet meer de natuurlijke toevoer van water heeft. Op de meeste plekken is het daarom verplicht om maatregelen te nemen om hemelwater te bufferen, bijvoorbeeld met een wadi, en te infiltreren in de bodem, in plaats van de snelle afvoer via het (dan overbelaste) riool. Ook wordt er vaker voor gekozen om daken zo uit te voeren dat ze water vast houden, zoals bij groendaken of retentiedaken, wat ook nog een positief effect heeft op de energiehuishouding en hittestress op warme dagen reduceert. Bij de locatiekeuze speelt dit aspect inmiddels vaker een rol om ook het risico op wateroverlast, vanwege overstroming, te voorkomen.

Nieuwsgierig naar alle 10 de tips en trends voor duurzame gemeentekantoren? Bekijk dan hier de gehele top 10 >

Gerelateerde artikelen

Topdrukte op stroomnet vraagt om warmtenetten

Klimaatbeleid

Duizenden bedrijven, scholen en sportclubs moeten soms jaren wachten op een grootverbruikaansluiting vanwege het overvolle...

Lees verder

Verduurzaming bedrijventerreinen vertraagt, meer hulp overheid nodig

Klimaatbeleid

De verduurzaming van bedrijventerreinen loopt flinke vertraging op, waarschuwt een coalitie van maatschappelijke organisaties en...

Lees verder

Wat maakt een bedrijventerrein toekomstbestendig?

Klimaatbeleid

Toekomstbestendige bedrijventerreinen herken je aan verschillende elementen. Allereerst speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Dit betekent...

Lees verder