Top 5 maatregelen voor Nederlands Klimaatakkoord

Klimaatbeleid

Via het Klimaatplein zijn de afgelopen jaren honderden ideeën en klimaattips vanuit de samenleving bijeen gebracht die moeten leiden tot effectief klimaatbeleid. We hebben uit alle inzendingen een top 5 samengesteld op basis van maatregelen die het meest worden genoemd. En die top 5 luidt als volgt:

1.Vergroenen van het belastingstelsel
Vele maatregelen zijn ingediend die onder deze noemer vallen. Denk aan het invoeren van een juiste belasting op CO2-uitstoot, grondstoffen en afval en het meer stimuleren van duurzame warmte en stroomopwekking. De belasting op arbeid kan dan vervolgens omlaag. Uiteindelijk komt het er op neer dat de inzenders willen dat de vervuiler gaat betalen voor de schade die ze het milieu en de economie aanricht.

2.Het verduurzamen van bestaande bebouwing
Door middel van isolatie, moderne verlichting, slimme meters, moderne ventilatie en verwarmingstechnieken etc. is veel energie te besparen in bestaande huizen en kantoren. Er wordt gepleit voor een Deltaplan energiebesparing waarbij een integrale kijk op energieverbruik veel uitstoot van CO2 voorkomt en werkgelegenheid creëert.

3.Divesteren uit fossiele energiebedrijven
Veel inzendingen gaan in op het terugtrekken van geld uit fossiele energiebedrijven door pensioenfondsen en investeringsmaatschappijen. Willen we namelijk onder de 2 graden temperatuurstijging op aarde blijven, dan moet het meeste steenkool, gas en olie onder de grond blijven. Dat maakt de fossiele energiebedrijven uiteindelijk waardeloos en daar kun je als investeerder op anticiperen door je geld uit deze bedrijven terug te trekken.

4.Innovaties voor efficiency en verduurzaming stimuleren
Er mag meer aandacht komen voor innovaties op het gebied van energy-efficiency en duurzame opwekking. Door deze ‘Clean-Tech’ innovaties van start-ups te stimuleren sla je twee vliegen in een klap: meer kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven en dankzij de innovaties minder uitstoot van CO2.

5.Duurzaamheid opnemen in het onderwijs
Kinderen en jongeren in het onderwijs bewust maken van de voordelen van duurzaam gedrag. Ook nieuwe opleidingen tussen bestaande instituten en opleidingen realiseren die duurzaamheidsvraagstukken integraal benaderen. Er is heel veel mankracht nodig voor de energietransitie, maak technische opleidingen aantrekkelijker.

Foto: Shutterstock.com

Gerelateerde artikelen

Impact maken? Start met duurzaam inkopen!

Klimaatbeleid

Nederlandse bedrijven geven jaarlijks ruim 400 miljard euro uit aan producten en diensten. Door deze...

Lees verder

Een Klimaatakkoord voor maximaal anderhalve graad opwarming van de aarde

Klimaatbeleid

Een klimaatdoel van maximaal anderhalve graad Celsius mondiale temperatuurstijging is tijdens de klimaattop van Parijs...

Lees verder

Hoe gaan we ontgroeien om daarmee binnen sociale en ecologische grenzen te blijven?

Klimaatbeleid

Hoe ziet ontgroeien er uit in de ‘echte wereld’? Een kritiekpunt op de ontgroei-beweging is...

Lees verder