Totaalverbod op olie en andere fossiele brandstoffen per 2018

Klimaatbeleid

Gisteravond laat besloot een hoge VN-commissie dat per 2018 een totaalverbod op het verbruik van alle fossiele brandstoffen zal worden ingesteld. De wereldgemeenschap heeft daardoor vanaf heden nog een dikke anderhalf jaar om volledig over te schakelen naar duurzame en schone energiebronnen. “Een enorme opgave, maar zeker niet onmogelijk” aldus Timothy Dalton, voorzitter van de ‘High Commission for a Fossilfree Future’ (HCFF).

Voor de hand liggend

“De oplossing voor het tegengaan van klimaatverandering lag eigenlijk vrij voor de hand, vreemd dat we nooit tot deze optie zijn gekomen” zegt Dalton in een exclusief interview met Klimaatplein.com. “Een fenomeen dat zoveel schade veroorzaakt aan economie en ecologie en wereldwijd ontwrichtend werkt op samenlevingen moet natuurlijk gewoon verboden worden. We hebben er decennialang over nagedacht en met duizenden wetenschappers en politici over vergaderd in Kyoto, Kopenhagen en Parijs maar we zijn er nu uit. We gaan het verbruik van fossiele brandstoffen gewoon verbieden waardoor de uitstoot van het broeikasgas CO2 enorm zal worden beperkt. Daardoor zullen we naar alle waarschijnlijk de doelstelling om onder de 1,5 graad temperatuurstijging op aarde te blijven halen”.

Het totaalverbod op alle fossiele brandstoffen als olie, steenkool en aardgas zal de komende weken worden uitgewerkt en 1 mei aanstaande worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Dalton verwacht verder geen bezwaren zodat het verbod per 2018 zal worden ingevoerd.

Gerelateerde artikelen

Hoe gaan we ontgroeien om daarmee binnen sociale en ecologische grenzen te blijven?

Klimaatbeleid

Hoe ziet ontgroeien er uit in de ‘echte wereld’? Een kritiekpunt op de ontgroei-beweging is...

Lees verder

Veel gestelde vragen over ontgroeien als middel tegen verdere klimaatverandering

Klimaatbeleid

Klimaatverandering is één van de meest urgente ecologische uitdagingen waar ook ondernemers mee te dealen...

Lees verder

Aangepaste subsidieregeling voor energieadvies mkb bedrijven weer open

Klimaatbeleid

Mkb-bedrijven kunnen weer subsidie aanvragen om hun bedrijf te verduurzamen met behulp van energieadvies op...

Lees verder