Tweede Kamer ontvangt petitie voor invoering CO2-belasting

Klimaatbeleid

Een petitie die pleit voor een hogere prijs op CO2 is overhandigd aan Stientje van Veldhoven. Het beprijzen van de uitstoot van het broeikasgas CO2 zal leiden tot minder verbruik van fossiele brandstoffen als kolen, olie en gas. Energiebesparing, duurzame opwekking en de circulaire economie worden met zo’n maatregel stukken aantrekkelijker. En dat draagt dan weer bij aan het tegengaan van klimaatverandering.

Rob van der Rijt Stientje van Veldhoven Tweede Kamer CO2 belasting taxHet Klimaatplein startte onlangs met de petitie. “Het is voor alle ondernemers van belang dat we de klimaatafspraken in Parijs nakomen. Het liefst blijven we ver onder de 2 graden Celsius opwarming van de aarde om zo enorme schade aan economie en ecologie te voorkomen. Het invoeren van een hogere prijs op CO2 zal de economie automatisch dirigeren naar meer energiebesparing, duurzame opwekking en circulaire ondernemen.” Aldus Rob van der Rijt, oprichter van het Klimaatplein.

Destijds Tweede Kamerlid voor D66 Stientje van Veldhoven (nu staatssecretaris voor Infrastructuur en Waterstaat): “De mooiste oplossing is als we op Europees niveau een goed werkend systeem hebben om CO2-uitstoot terug te dringen. Als dat onvoldoende werkt, dan kunnen we ook in Nederland zelf kijken wat we kunnen doen om CO2-besparingen te belonen. Zweden en Engeland doen dat bijvoorbeeld al. Daar kunnen we misschien van leren of bij aansluiten.”

Het Klimaatplein is inmiddels naast de petitie ook een webportal gestart waar ondernemers informatie en argumenten vinden voor invoering van een CO2-belasting en ook kunnen berekenen wat zo’n belasting voor henzelf gaat betekenen.

Gerelateerde artikelen

Topdrukte op stroomnet vraagt om warmtenetten

Klimaatbeleid

Duizenden bedrijven, scholen en sportclubs moeten soms jaren wachten op een grootverbruikaansluiting vanwege het overvolle...

Lees verder

Verduurzaming bedrijventerreinen vertraagt, meer hulp overheid nodig

Klimaatbeleid

De verduurzaming van bedrijventerreinen loopt flinke vertraging op, waarschuwt een coalitie van maatschappelijke organisaties en...

Lees verder

Wat maakt een bedrijventerrein toekomstbestendig?

Klimaatbeleid

Toekomstbestendige bedrijventerreinen herken je aan verschillende elementen. Allereerst speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Dit betekent...

Lees verder