Udea blijft mogelijkheden CO2-reductie onderzoeken via deelname Alliantie Klimaatactie

Klimaatbeleid

De Nederlandse Alliantie voor Klimaatactie helpt bedrijven en instellingen vooruit die zich committeren aan een CO2-reductiedoel van 40% in 4 jaar tijd. Deelnemers starten met een globale 0-meting van de eigen CO2-voetafdruk. Met de hulp van online tools, webinars en het handboek ‘CO2-neutraal ondernemen – Zo doe je dat!’ worden bedrijven kosteloos vooruit geholpen om te besparen. Ook Udea neemt deel aan deze Alliantie.

CO2 voetafdruk verlagen

Steven IJzerman van Udea vertelt: “We hebben de afgelopen jaren onze voetafdruk al enorm verlaagd middels ons nieuwe hoofdkantoor. Daar verbruiken we geen aardgas en de stroom wekken we deels zelf duurzaam op. Ons wagenpark maakt op dit moment de meeste impact. De vrachtwagens rijden nog bijna allemaal op diesel en we zijn helaas nog niet in staat om echt duurzame alternatieven te vinden. Al hopen we wel op korte termijn meer opties te kunnen inzetten.

In samenwerking met de Topsector Logistiek hebben we minutieus gekeken waar de uitstoot zit binnen onze logistieke activiteiten. Hiermee hopen we ook richting de toekomst met de huidige vloot minder te hoeven uitstoten. Zo hebben we berekend dat een gemiddelde ‘drop’ van een rolcontainer een uitstoot van 7,5 kg CO2 geeft.

CO2-compensatie via carbon farming

We willen niet stilzitten en daarom zijn we een nieuw initiatief gestart. Afgelopen jaar tekenden we een langdurige overeenkomst met zes boeren om de resterende CO2-uitstoot van Udea te compenseren via Carbon Farming. Samen met onze biologische boeren zijn we aan de slag gegaan met agro forestry (boslandbouw), een betere bodem, meer inzet voor biodiversiteit en landschapsbeheer om zo meer CO2 op te vangen. Naast een gezonde bodem en extra verdiensten garanderen we met het bezegelen van deze overeenkomst de participerende boeren een duurzame samenwerking. En dat is natuurlijk ook een prettige gedachte voor de volgende generaties boeren van deze familiebedrijven.

We zijn inmiddels een jaar verder en hebben in het afgelopen teeltseizoen 1.152 ton CO2 extra opgevangen. Nu we weten hoeveel we uitstoten binnen onze eigen keten en hoeveel we kunnen opvangen, willen we ook kijken hoe we dit binnen onze keten kunnen samenvoegen en verwaarden. Hiervoor zijn al diverse ideeën besproken op de Udea Open Air en de eerste reacties waren positief!” 

Waarom deelnemen aan de Alliantie Klimaatactie?

Rob van der Rijt, initiatiefnemer van de Alliantie Klimaatactie, over de voordelen van deelname: “Deelname aan de Nederlandse Alliantie voor Klimaatactie biedt bedrijven en instellingen kansen om fors en met korte terugverdientijden te besparen op fossiel energieverbruik. Het helpt deelnemers om te voldoen aan de Wet Milieubeheer voor energiebesparing. Ook geeft het concreet invulling aan klimaatactie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. En ten slotte onderscheiden deelnemers zich positief in de markt, en dat loont bij het duurzame inkoopgedrag van overheden, bedrijven en instellingen.”

Wil uw bedrijf of instelling ook kosteloos deelnemen? Ruim 80 MKB-bedrijven gingen u al voor. Klik hier voor meer informatie over de Nederlandse Alliantie voor Klimaatactie >

Gerelateerde artikelen

Topdrukte op stroomnet vraagt om warmtenetten

Klimaatbeleid

Duizenden bedrijven, scholen en sportclubs moeten soms jaren wachten op een grootverbruikaansluiting vanwege het overvolle...

Lees verder

Verduurzaming bedrijventerreinen vertraagt, meer hulp overheid nodig

Klimaatbeleid

De verduurzaming van bedrijventerreinen loopt flinke vertraging op, waarschuwt een coalitie van maatschappelijke organisaties en...

Lees verder

Wat maakt een bedrijventerrein toekomstbestendig?

Klimaatbeleid

Toekomstbestendige bedrijventerreinen herken je aan verschillende elementen. Allereerst speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Dit betekent...

Lees verder