Utrecht en Greenchoice starten onderzoek naar ‘altijd groene’ gemeentelocatie

Duurzame energie

De gemeente Utrecht en Klimaatplein partner Greenchoice starten een onderzoek naar de eerste ‘altijd groene’ gemeentelocatie van Nederland. Dit onderzoek maakt deel uit van een plan om langjarig samen te werken in het kader van het verduurzamen van de energievoorziening. Het onderzoek gaat de mogelijkheden en gevolgen aantonen om de energievoorziening op de gemeentelijke locatie aan de Tractieweg op elk moment 100% duurzaam te krijgen.

Op dit moment is er niet altijd genoeg groene stroom beschikbaar op de Tractieweg. Bijvoorbeeld als het niet waait of de zon niet schijnt. Er worden dan fossiele brandstoffen ingezet om stroom op te wekken. Deze stroom wordt achteraf verduurzaamd door middel van ‘Garanties van Oorsprong’ (GVO’s); certificaten die de herkomst van duurzaam geproduceerde energie aantonen. Deze certificaten garanderen op jaarbasis het gebruik van groene stroom.

Het pilotproject ‘Altijd Groen’ onderzoekt de mogelijkheden en gevolgen om de stroomvoorziening op de gemeentelijke locatie aan de Tractieweg volledig te verduurzamen. Dat betekent dat de energievoorziening helemaal niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen en op elk moment van de dag groene stroom wordt verbruikt. Ook als de zon niet schijnt of de wind niet waait.

Besparen, verduurzamen en opslaan

‘Altijd Groen’ begint met het in kaart brengen van het huidige elektriciteitsverbruik op onze locatie. Hoeveel stroom wordt er verbruikt, op welke momenten van de dag gebeurt dat en is die stroom duurzaam opgewekt? Vervolgens wordt onderzocht of het elektriciteitsverbruik kan worden verminderd en of de opwek van duurzame stroom op de locatie kan worden verhoogd. Als laatste stap wordt gekeken naar de mogelijkheden om het elektriciteitsverbruik te verplaatsen naar momenten dat er genoeg duurzame stroom wordt opgewekt en wat de mogelijkheden en gevolgen zijn van een lokale opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit.

Samen werken aan circulaire stad 

Het project maakt onderdeel uit van de ambitie van de gemeente Utrecht om in 2050 een volledig circulaire stad zijn. Energie is daar een belangrijk onderdeel van.

Marieke van den Hoek, commercieel directeur van Greenchoice, is enthousiast over de samenwerking: “We zijn trots dat we de gemeente Utrecht niet alleen van Nederlandse groene stroom mogen voorzien. Het is onze missie om de energietransitie te versnellen en werken richting een ‘altijd groen’ Nederland. Dat kunnen we alleen bereiken wanneer we samenwerken met partijen als de gemeente Utrecht.”

Foto: hoofdkantoor Greenchoice, eerder al gerenoveerd en verduurzaamd van energielabel F naar A.

Gerelateerde artikelen

95 procent bedrijventerreinen heeft nog geen visie op warmtetransitie

Duurzame energie

95 procent van de bedrijventerreinen in Nederland heeft nog geen specifiek plan gemaakt om zichzelf...

Lees verder

Fiscaal aantrekkelijk duurzame energie beschikbaar stellen voor werknemers

Duurzame energie

Samen met fiscale experts van EY heeft Klimaatplein partner HAASheat mogelijkheden ontdekt om werknemers en...

Lees verder

Uitdagend ontwerp zonnestroomsysteem voor nieuwbouwflat

Praktijkverhalen

Een nieuwbouwflat voorzien van een compleet zonnestroomsysteem, gekoppeld aan 127 woningen. Hoe doe je dat?...

Lees verder