Van de Klimaatzaak naar een nationaal Klimaatakkoord

Klimaatbeleid

Naast en voor me zag ik al wat oudere mannen tranen in hun ogen krijgen. Een emotionele golf van blijdschap en opluchting zinderde door de rechtbankzaal. Al tientallen jaren proberen bedrijven, NGO’s en burgers de Nederlandse overheid te bewegen om meer te doen tegen het klimaatprobleem. Jaar op jaar werden zij teleurgesteld maar zagen ondertussen de gevolgen van gevaarlijke opwarming concreter worden en dichterbij komen. Nu is het stichting Urgenda dan eindelijk gelukt om, via de rechtszaal weliswaar, de overheid te dwingen haar verantwoordelijkheid te nemen. De uitstoot van broeikasgassen moet in 2020 met minimaal 25% zijn gereduceerd ten opzichte van het niveau in 1990. Een flinke uitdaging, maar niet onmogelijk.

Urgenda geeft in haar rapport Nederland 100% duurzame energie in 2030. Het kan als je het wilt aan hoe Nederland zijn energievoorziening binnen twintig jaar volledig kan verduurzamen. In het rapport zet Urgenda uiteen hoe het 5 keer anders kan op het gebied van wonen, vervoer, voedsel, produceren en energie opwekken. Een scenario met 100% duurzame energie blijkt goedkoper en schoner dan doorgaan op de oude voet, schept 150.000 nieuwe banen, biedt energiezekerheid en is een motor voor innovatie.

Via Klimaatplein.com laten we sinds 4 jaar ondernemers zien welke voordelen zij behalen met het verduurzamen van hun energievoorziening. Lagere kosten, beter imago, extra punten bij duurzaam inkopen en uiteraard het nemen van eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid. We zijn inmiddels een kwart miljoen keer bezocht en met name ons 5-stappenplan naar energiebewust ondernemen biedt ondernemers laagdrempelig en praktisch advies om energiebewuster te ondernemen.

En zo zijn er tientallen initiatieven meer te noemen die bijdragen aan het minder verbruiken van fossiele brandstoffen. Het Nationale Energieakkoord is er daar ook een van. Dit akkoord, waarvan al gevreesd werd dat het zijn huidige duurzaamheiddoelstellingen niet gaat halen, moet nu opengebroken en qua ambities omhoog bijgesteld worden. Een andere mogelijkheid is om naast het Energieakkoord een Nationaal Klimaatakkoord te realiseren met als doel: Hoe blijven we onder de gevaarlijke 2 graden temperatuurstijging door in 2020 onze CO2-uitstoot met minimaal 25% te reduceren?

Met de actie “Hoe ziet jouw klimaatakkoord eruit?” hebben we inmiddels meer dan 375 maatregelen verzameld vanuit de samenleving die de overheid kunnen helpen om aan haar minimale CO2-reductiedoelstelling van 25% te voldoen. Allemaal gratis klimaattips die bijdragen aan een gezonde bedrijfsvoering, een veilige wereld en een voorspoedige toekomst voor onze kinderen. Wat zouden jouw drie favoriete klimaatmaatregelen zijn? Doe je mee?

Foto: Chantal Bekker

Gerelateerde artikelen

Topdrukte op stroomnet vraagt om warmtenetten

Klimaatbeleid

Duizenden bedrijven, scholen en sportclubs moeten soms jaren wachten op een grootverbruikaansluiting vanwege het overvolle...

Lees verder

Verduurzaming bedrijventerreinen vertraagt, meer hulp overheid nodig

Klimaatbeleid

De verduurzaming van bedrijventerreinen loopt flinke vertraging op, waarschuwt een coalitie van maatschappelijke organisaties en...

Lees verder

Wat maakt een bedrijventerrein toekomstbestendig?

Klimaatbeleid

Toekomstbestendige bedrijventerreinen herken je aan verschillende elementen. Allereerst speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Dit betekent...

Lees verder