Van der Lee Staalbouw stap voor stap naar klimaatneutraal

CO2-neutraal ondernemen

Van der Lee Staalbouw wil graag een positieve bijdrage leveren aan de planeet. Stap voor stap vernieuwt het bedrijf en neemt hierin telkens duurzaamheid mee. Met deelname aan het CO2-beprijzingsonderzoek van het Klimaatplein kreeg Van der Lee inzicht in de eigen CO2-uitstoot en een stappenplan richting klimaatneutraal ondernemen.

De nulmeting: 2018

In 2018 werd de CO2-footprint van Van der Lee op 208 ton CO2 bepaald. Om de klimaatdoelen van Parijs te halen is volgens de Wereldbank een CO2-prijs nodig van (minimaal) € 60 per ton CO2. Daarmee gerekend kost dit het bedrijf jaarlijks € 12.480,-. Zaak dus om het verbruik van fossiele brandstoffen zoveel mogelijk te beperken. Meer dan 60% van de CO2 kwam van het grijze stroomverbruik. Een kwart van de footprint was het gevolg van stookolie en aardgas voor verwarming.

Genomen maatregelen 2019

Vanuit het Klimaatplein-onderzoek is een advies opgesteld met energiebesparingsacties en mogelijkheden voor duurzame energie met doorkijk naar klimaatneutraal. Eigenaar Joost van der Lee ging hiermee aan de slag door zoveel mogelijk van de acties op de agenda te zetten. Telkens als een onderdeel van het bedrijf vernieuwd moest worden, werden ook CO2-bespaaracties doorgevoerd. Door deze structurele aanpak zijn alle medewerkers betrokken en inmiddels veel bewuster geworden als het gaat om duurzaamheid.

Om elektriciteitsbesparing te realiseren heeft Van der Lee gefocust op verlichting, de compressor en de elektrische heftruck. Alle verlichting is inmiddels vervangen. Buiten stonden de lampen soms de hele nacht aan, deze staan nu op een tijdschakelaar. Ook de compressor ging op een tijdschakelaar. Verder is deze nu zuiniger door betere afstelling, dichten van lekken en het aanzuigen van koude buitenlucht. Verder is de oude elektrische heftruck vervangen, de oude accu trok veel teveel stroom. Eind 2019 zijn met subsidie 780 zonnepanelen geplaatst, die de gehele resterende stroomvraag op kan vangen.

Verwarming

Wat betreft verwarming is Van der Lee bijna helemaal van de stookolie af. Er waren echter onvoldoende gasheaters geplaatst, waardoor de heaters constant op vol vermogen draaiden én de oude olieverwarming alsnog bij moest springen. Dat wordt opgelost. Verder is de nieuwe hal met vloerverwarming afgesloten met lamellen welke ‘s avonds dichtgaan, zodat ’s nachts de warmte niet meer naar de andere hallen stroomt. Met de verbouwing van de spuitafdeling gepland voor 2021 wil Van der Lee de verwarming direct goed aanpakken, met: vloerverwarming, goede wand- en dakisolatie, warmteterugwinning van de ventilatielucht en een snelloopdeur.

Vervoer

Verduurzamen van vervoer blijft een uitdaging in de branche, omdat de elektrische wagens vaak niet sterk genoeg zijn voor het vervoer van tonnen staal. Van der Lee heeft nu gekozen om de jeep met aanhanger te vervangen voor een bus met laadbak. Deze rijdt zuiniger. Voor de personenwagens overweegt het bedrijf deze op de lange termijn door elektrisch te vervangen.

Tot slot heeft Van der Lee ook broeikasgassen als gevolg van de vrijkomende oplosmiddelen uit verf. De belangrijkste maatregel om dit terug te dringen, is door het verfgebruik zelf terug te dringen. Het bedrijf werkt al met restverf: alle restjes gaan samen in een ton voor hergebruik. Producten waarvoor geen kleureisen gelden krijgen deze restkleur opgespoten. Verder werkt Van der Lee met techniek om met minder verf producten beter dekkend te krijgen.

Effect op de CO2 footprint

In één jaar wist Van der Lee de footprint flink terug te dringen: met maar liefst 30% naar 166 ton CO2 in 2019. De elektriciteitsvraag nam af met 18% als gevolg van de aanpak op verlichting, compressor en de elektrische heftruck. De overstap naar gasheaters zorgde voor 18 ton CO2-reductie. Emissies van zakelijk verkeer en oplosmiddelen in verf waren nog wel licht gestegen, als gevolg van toegenomen werk en omzet. In 2020 zal Van der Lee de footprint verder drukken met duurzame opwek van de gehele elektriciteitsvraag met zonnepanelen. Ook voor verwarming worden verdere reducties verwacht met betere afstelling van de gasheaters en de aanpassingen met de verbouwing. Stap voor stap komt Van der Lee dichterbij het einddoel ‘Klimaatneutraal’!

Met dank aan Carmen van den Berg van Stichting Stimular voor het begeleiden van Van der Lee Staalbouw.

 

Gerelateerde artikelen

EED cijfers gebruiken voor CO2-rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit?

CO2-neutraal ondernemen

Veel organisaties en bedrijven moeten aan de EED-auditplicht voldoen. Ze verzamelen daarvoor ook gegevens over...

Lees verder

Duurzaam Investeren – welke opties heb je als ondernemer?

CO2-neutraal ondernemen

In onze economie is duurzaamheid inmiddels een gegeven. Ondernemers zijn steeds meer betrokken bij thema’s...

Lees verder

Verlagen waterdruk snel terugverdiend dankzij water- en energiebesparing

Praktijkverhalen

Door de waterdruk in een 5-sterrenhotel te verlagen, is op jaarbasis een waterbesparing van 2.250...

Lees verder