Van Energieakkoord naar Klimaatakkoord?

Klimaatbeleid

Een Nationaal Energieakkoord lijkt tot stand te zijn gekomen. 86% van de Nederlandse energiebehoefte zal in 2020 nog grijs en fossiel worden opgewekt. Halen we met dat resultaat onze morele verplichting om de negatieve gevolgen van klimaatverandering te voorkomen? Zou het een volgend Nationaal Energieakkoord helpen om de focus te verleggen van Energie- naar Klimaatdoelstellingen? Dan is er immers een moreel appèl te doen op de conservatieve deelnemers van zo’n akkoord: willen zij de gevolgen van verdere klimaatverandering voor ecologie, economie en samenleving afwentelen op toekomstige generaties? Het zal dan minder draaien om de financiële rekensommen, maar om waarden en normen: hoe ga je met jouw wereld en die van je (klein)kinderen om?

Nederlandse klimaatdoelstellingen
Qua klimaatdoelstellingen sluit Nederland zich officieel aan bij de Europese doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 20% te reduceren ten opzichte van de uitstoot in 1990. Ook ziet ze het Europese emissiehandelssysteem als een instrument om verdere uitstoot van CO2 te verminderen. Om het even plastisch uit te drukken: mede veroorzaakt door de economische crisis halen we die 20% reductiedoelstelling met twee vingers in onze neus en ligt het emissiehandelsysteem op dit moment volledig op zijn gat. De vraag is of we dan hiermee de negatieve gevolgen van klimaatverandering gaan voorkomen?

2 graden doelstelling 
De huidige stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde is 0,8 graden Celsius in vergelijking met het pre-industriële niveau. Zonder ingrijpende maatregelen zal de door de mens veroorzaakte temperatuurstijging naar alle waarschijnlijkheid zo’n 4 graden Celsius bedragen aan het einde van deze eeuw (meer info in rapport PBL). Deze stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde zal leiden tot ernstige klimaatrisico’s. Denk aan het verlies van waardevolle ecosystemen, gevolgen voor wereldwijde voedselvoorraden, een stijging van de zeespiegel met 1 meter en nog meer extreme weersomstandigheden als droogtes, overstromingen en orkanen. De gevolgen van klimaatverandering veroorzaakte de afgelopen jaren voor honderden miljarden euro’s aan schade en enkele honderdduizenden doden, vooral ten gevolge van honger en ziektes. Vandaar dat de VN aangeeft dat het in ons aller belang is om de temperatuurstijging in ieder geval onder de 2 graden Celsius te houden.

Van energieakkoord naar klimaatakkoord?
Hoe gaan wij in Nederland voldoen aan deze 2 graden grens? Willen we daarbij een voorbeeld zijn voor de rest van de wereld, of laten we de rest het vuile werk opknappen? Werkelijk… met dit Energieakkoord zal 86% van onze energiebehoefte  in 2020 nog met niet duurzame energiebronnen worden opgewekt. Daarmee blijven we in Europa onderaan alle lijstjes van duurzame opwekking bungelen. In Duitsland zijn er nu al dagen waarbij meer dan 40% van de totale elektriciteitbehoefte duurzaam wordt opgewekt, nu al, dus in 2013. Naar mijn idee voldoen zij hiermee ook aan de morele verplichting om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in het belang van het tegengaan van klimaatverandering. Wat willen wij als Nederland? Waar blijft onze durf en de bereidheid om te investeren in duurzame innovaties? Gaan we dat versnellen met dit Energieakkoord of moeten we daarvoor de ambities drastisch omhoog bijstellen? Wat mij betreft zeker. In zowel het belang van economie, ecologie als maatschappij. Ik doe hierbij dan ook een moreel appèl op beleidsmakers, belangengroepen en politiek om in het voordeel van toekomstige generaties in te zetten op een stevig, ondernemend en innovatief klimaatakkoord!

Gerelateerde artikelen

Topdrukte op stroomnet vraagt om warmtenetten

Klimaatbeleid

Duizenden bedrijven, scholen en sportclubs moeten soms jaren wachten op een grootverbruikaansluiting vanwege het overvolle...

Lees verder

Verduurzaming bedrijventerreinen vertraagt, meer hulp overheid nodig

Klimaatbeleid

De verduurzaming van bedrijventerreinen loopt flinke vertraging op, waarschuwt een coalitie van maatschappelijke organisaties en...

Lees verder

Wat maakt een bedrijventerrein toekomstbestendig?

Klimaatbeleid

Toekomstbestendige bedrijventerreinen herken je aan verschillende elementen. Allereerst speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Dit betekent...

Lees verder