Vergroenen van elektriciteit: hoe groen is groene stroom?

Duurzame energie

Voor veel bedrijven en instellingen veroorzaakt het verbruik van elektriciteit een aanzienlijk deel van de CO2 voetafdruk. Voor iedereen die zich zorgen maakt over klimaatverandering reden om hier eens goed naar te kijken. Wie zich mede verantwoordelijk voelt voor de, door de mensheid veroorzaakte klimaatverandering, doet er goed aan zich te beraden.

Wat kan je doen om je bijdrage aan alle aan klimaatverandering verbonden ellende te minimaliseren? Verklein je voetafdruk. Zet de thermostaat een graadje lager, laat de auto eens staan en gebruik minder elektra. Dat vereist een andere mentaliteit waar we maar moeilijk aan kunnen wennen. Maar tegelijkertijd kan je, bij gelijkblijvend energieverbruik iets doen aan de efficiency: rijdt in een kleinere auto, gebruik een HR ketel en stap over op groene stroom. Dat zijn methoden om een kleinere voetafdruk te realiseren bij gelijkblijvende levensstijl. Even effectief, en gemakkelijk.

Hoe kun je de CO2 uitstoot van je stroomverbruik verlagen?

Dat kan op verschillende niveaus:

1. Verander van leverancier: Ga van kolen, via olie, gas naar groene elektriciteit. Stroom is stroom, en het komt uit het stopcontact, maar de eraan verbonden CO2 uitstoot is niet altijd zichtbaar. De stroomleverancier is verplicht om zijn stroometiket openbaar te maken. En daar zitten grote verschillen in.

2. Wees kritisch op groene stroom. Groene stroom klinkt goed, maar het is een containerbegrip. Het suggereert stroom van een windmolen of een zonnepaneel, maar in de Nederlandse praktijk is het vaak door waterkracht opgewekt. In Scandinavië.

Groene stroom leveranciers in Nederland leveren aan hun klanten stroom, voorzien van een GVO certificaat. Deze garantie van oorsprong garandeert dat de stroom afkomstig is van een hernieuwbare bron. Producenten van groene stroom handelen in 2 producten: stroom en GVO’s . Deze producten worden los van elkaar verkocht. Daar is in principe is niets mis mee, zolang beide markten op elkaar aangesloten blijven. En dat is niet het geval.

Als je van je stroomleverancier groene stroom koopt, krijg je hier bijvoorbeeld met aardgas opgewekte stroom en er wordt een GVO voor je geregistreerd. Als dat GVO afkomstig is van een Noorse waterkracht centrale, betekent dat in principe dat in Noorwegen stroom geleverd wordt zonder GVO. Die stroom heeft dan eigenlijk de emissie van die aardgascentrale. Of kolen, als het tegenzit. Maar die Noor, die de stroom afneemt heeft nog nooit van een GVO gehoord. Die is gewend dat zijn stroom van een waterkrachtcentrale komt: groene stroom is geen thema in de Noorse stroommarkt. Vandaar dat de GVO markt in Nederland is overspoeld met Scandinavische garanties, vandaar dat je in Nederland groene stroom kan kopen voor de prijs van grijs. Een GVO is een garantie zonder waarde.

In de afgelopen jaren is de vraag naar groene stroom enorm gegroeid. Maar de productiecapaciteit veel minder. Want die stond al in Scandinavië. Als je dat niet wilt:

3. Stap over op door de Stichting Milieukeur (SMK) gecertificeerde, in Nederland geproduceerde groene stroom. Van bijvoorbeeld deze Klimaatplein partners >. Of compenseer je stroomverbruik. Met echte duurzame energieprojecten in minder ontwikkelde landen.

Begin gemakkelijk: graadje lager, kleinere auto, echt groene of gecompenseerde stroom. En werk daarna aan die mentaliteitsverandering.

Gerelateerde artikelen

Nieuwe Energy Hub in Zeeland zorgt voor meer ruimte op elektriciteitsnet

Praktijkverhalen

Op Tholen in de provincie Zeeland is onlangs de eerste energy hub (e-hub) van Nederland...

Lees verder

Dankzij energiesimulatie slim besparen en duurzaam opwekken

Duurzame energie

Met een energiesimulatie kunnen bedrijven middels een digital twin de eigen energie-infrastructuur volledig nabootsen. Vervolgens kan met...

Lees verder

Netcongestie: oplossingen voor het volle elektriciteitsnet

Duurzame energie

Net zoals het wegennet kan kampen met files, kan ook het elektriciteitsnet te maken krijgen...

Lees verder