Voor halen klimaatdoelen zal Tweede Kamer aan de slag moeten met ontgroei-strategieën  

Klimaatbeleid

Vandaag ontving de Tweede Kamercommissie van Economische Zaken en Klimaat het onderzoeksverslag: ‘Ontgroeien als strategie om binnen planetaire grenzen te blijven’. In dat onderzoeksverslag is beschreven hoe overtollig energie- en materialenverbruik kan worden verminderd om zo de economie op een veilige en rechtvaardige manier terug in balans te brengen met mens en natuur.

Initiatiefnemer Rob van der Rijt, mede ondersteund door een groep experts uit het hoger onderwijs en de wetenschap, bood het onderzoeksverslag aan. ”Alles moet uit de kast om klimaatdoelen te halen en ons minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen van barbaarse regimes” aldus Van der Rijt.

Groene groei bestaat niet

Uit onderzoek blijkt dat economische groei nooit gepaard gaat met minder energie- en materialenverbruik. Ook wanneer we het ‘groene groei’ of een ‘circulaire economie’ noemen bestaat die ontkoppeling tussen groei en milieu- en sociale druk niet. Van der Rijt: “Het economisch systeem moet zo heringericht worden dat het mensen van basisbehoeften en -vreugden kan voorzien zonder dat het sociale en ecologische grenzen overgaat.”

Beleidsaanbevelingen ontgroeien

Het onderzoek brengt van tien Nederlandse gemeenten in kaart wat er al gebeurt aan duurzaam energie- en materialenverbruik. “Dat blijkt bij lange na niet genoeg als we kijken naar wat daadwerkelijk nodig is om de aarde leefbaar te houden. Daarom geven we gemeenten concrete beleidsaanbevelingen om die leefbaarheid te garanderen” besluit Van der Rijt.

Het onderzoek is via deze link te lezen.

Foto: de in ontvangstneming van het onderzoeksverslag door Kamercommissie EZK in de Tweede Kamer.

Gerelateerde artikelen

Impact maken? Start met duurzaam inkopen!

Klimaatbeleid

Nederlandse bedrijven geven jaarlijks ruim 400 miljard euro uit aan producten en diensten. Door deze...

Lees verder

Een Klimaatakkoord voor maximaal anderhalve graad opwarming van de aarde

Klimaatbeleid

Een klimaatdoel van maximaal anderhalve graad Celsius mondiale temperatuurstijging is tijdens de klimaattop van Parijs...

Lees verder

Hoe gaan we ontgroeien om daarmee binnen sociale en ecologische grenzen te blijven?

Klimaatbeleid

Hoe ziet ontgroeien er uit in de ‘echte wereld’? Een kritiekpunt op de ontgroei-beweging is...

Lees verder